OSISC50/2018
ID intern unic:  377828
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE
ORDIN Nr. 50
din  24.10.2018
cu privire la aprobarea modelului
Pașaportului antiterorist
Publicat : 02.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 410-415     art Nr : 1609
    În temeiul pct. 21 din Regulamentul privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 701 din 11 iulie 2018 (Monitorul Oficial nr.277-284/773 din 27.07.2018),
ORDON:
    1. Se aprobă modelul Pașaportului antiterorist (se anexează).
    2. Se abrogă Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 71 din 19.09.2013 „Cu privire la aprobarea modelului Pașaportului antiterorist”.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina șefului Centrului Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.
    4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE                                      Vasile BOTNARI

    Nr. 50. Chişinău, 24 octombrie 2018.


    anexă