HGC1052/2018
ID intern unic:  377963
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1052
din  08.11.2018
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în
unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 16.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 424-429     art Nr : 1139
    În temeiul art. V din Legea nr. 81/2017 privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 171-180, art. 299), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                             Chiril Gaburici

    Nr. 1052. Chişinău, 8 noiembrie 2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1052/2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1757/2002 despre aprobarea și abrogarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 206-208, art. 1912) se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător;
    b) la punctul 2, cifrele „2025” se substituie cu cifrele „2035”;
    c) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Administrația este condusă de un administrator principal desemnat în funcţie, pe bază de concurs, prin ordin al ministrului economiei și infrastructurii pe un termen de 5 ani.”;
    d) se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins:
    „61. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului cu privire la desemnarea în funcţie, încheie cu administratorul principal un contract, în care sînt determinate funcțiile, drepturile şi obligațiile acestuia, inclusiv cuantumul și procedura salarizării, conform prevederilor Legii nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere.”;
    e) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. În baza Regulamentului-tip privind salarizarea personalului administrațiilor zonelor economice libere, aprobat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, administratorul principal aprobă regulamentul privind salarizarea personalului administrației zonei libere „Expo-Business-Chişinău”, coordonat în prealabil cu ministerul.”;
    f) punctul 8 se abrogă;
    g) punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. În contract va fi menţionată informaţia prevăzută la punctul 61.”;
    h) punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. Administratorul principal poartă răspundere pentru orice încălcare a prevederilor contractului, precum şi a prevederilor legislaţiei care reglementează domeniul zonelor economice libere, iar Ministerul Economiei și Infrastructurii aplică sancțiuni disciplinare conform legislației muncii.”;
    i) punctul 17 va avea următorul cuprins:
    „17. Administratorul principal elaborează planul de activitate al Administrației şi programul de dezvoltare al zonei libere, coordonînd aspectele socioeconomice, ecologice şi cele privind extinderea infrastructurii zonei libere cu autorităţile administraţiei publice locale și le aprobă după coordonarea în prealabil cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.”;
    j) se completează cu punctul 171 cu următorul cuprins:
    „171. Ministerul Economiei și Infrastructurii aprobă formularul devizului de cheltuieli și termenul prezentării acestuia spre coordonare, precum și structura planurilor și programelor de dezvoltare ale Administrației.”;
    k) punctul 26 va avea următorul cuprins:
    „26. Funcţiile de monitorizare și coordonare a activităţii zonei libere sînt realizate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.”;
    l) se completează cu punctul 301 cu următorul cuprins:
    „301. Administraţia coordonează în prealabil cu Ministerul Economiei și Infrastructurii textul contractului ce urmează a fi încheiat între Administrație şi rezident, precum şi orice modificare, suspendare sau încetare a acestuia.”;
    m) la punctul 35, cuvîntul „și” se substituie cu cuvintele „în coordonare cu”;
    n) punctul 36 se completează cu textul „ , cu acordul Ministerului Economiei și Infrastructurii”;
    o) în propoziția a doua de la punctul 40, după cuvîntul „Administrația” se completează cu textul „ , cu acordul Ministerului Economiei și Infrastructurii,”;
    2)  în anexa nr. 2:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător;
    b) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Administrația este condusă de un administrator principal desemnat în funcţie, pe bază de concurs, prin ordin al ministrului economiei și infrastructurii pe un termen de 5 ani.”;
    c) se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins:
    „61. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului cu privire la desemnarea în funcţie, încheie cu administratorul principal un contract, în care sînt determinate funcțiile, drepturile şi obligațiile acestuia, inclusiv cuantumul și procedura salarizării, conform prevederilor Legii nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere.”;
    d) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. În baza Regulamentului-tip privind salarizarea personalului administraţiilor zonelor economice libere, aprobat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, administratorul principal aprobă regulamentul privind salarizarea personalului administraţiei zonei libere „Tvardiţa”, coordonat în prealabil cu ministerul.”;
    e) punctul 8 se abrogă;
    f) punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. În contract va fi menţionată informaţia prevăzută la punctul 61.”;
    g) punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. Administratorul principal poartă răspundere pentru orice încălcare a prevederilor contractului, precum şi a prevederilor legislaţiei care reglementează domeniul zonelor economice libere, iar Ministerul Economiei și Infrastructurii aplică sancțiuni disciplinare conform legislației muncii.”;
    h) punctul 17 va avea următorul cuprins:
    „17. Administratorul principal elaborează planul de activitate al administrației şi programul de dezvoltare al zonei libere, coordonînd aspectele socioeconomice, ecologice şi cele privind extinderea infrastructurii zonei libere cu autorităţile administraţiei publice locale și le aprobă după coordonarea în prealabil cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.”;
    i) se completează cu punctul 171 cu următorul cuprins:
    „171. Ministerul Economiei și Infrastructurii aprobă formularul devizului de cheltuieli și termenul prezentării acestuia spre coordonare, precum și structura planurilor și programelor de dezvoltare ale Administrației.”;
    j) punctul 26 va avea următorul cuprins:
    „26. Funcţiile de monitorizare și coordonare a activităţii zonei libere sînt realizate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.”;
    k) se completează cu punctul 301 cu următorul cuprins:
    „301. Administraţia coordonează în prealabil cu Ministerul Economiei și Infrastructurii textul contractului ce urmează a fi încheiat între Administraţie şi rezident, precum şi orice modificare, suspendare sau încetare a acestuia.”;
    l) la punctul 35, cuvîntul „și” se substituie cu cuvintele „în coordonare cu”;
    m) punctul 36 se completează cu textul „ , cu acordul Ministerului Economiei și Infrastructurii”;
    n) în propoziția a doua de la punctul 40, după cuvîntul „Administrația” se completează cu textul „, cu acordul Ministerului Economiei și Infrastructurii,”;
    3) în anexa nr. 3:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător;
    b) la punctul 2, cuvintele „în limitele teritoriului subordonat primăriei or. Vulcăneşti” se exclud, iar textul „25 ani” se substituie cu textul „37 de ani”;
    c) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Administrația este condusă de un administrator principal desemnat în funcţie, pe bază de concurs, prin ordin al ministrului economiei și infrastructurii pe un termen de 5 ani.”;
    d) se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins:
    „61. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului cu privire la desemnarea în funcţie, încheie cu administratorul principal un contract, în care sînt determinate funcțiile, drepturile şi obligațiile acestuia, inclusiv cuantumul și procedura salarizării, conform prevederilor Legii nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere.”;
    e) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. În baza Regulamentului-tip privind salarizarea personalului administraţiilor zonelor economice libere, aprobat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, administratorul principal aprobă regulamentul privind salarizarea personalului administraţiei zonei libere „Valkaneș”, coordonat în prealabil cu ministerul.”;
    f) punctul 8 se abrogă;
    g) punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. În contract va fi menţionată informaţia prevăzută la punctul 61.”;
    h) punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. Administratorul principal poartă răspundere pentru orice încălcare a prevederilor contractului, precum şi a prevederilor legislaţiei care reglementează domeniul zonelor economice libere, iar Ministerul Economiei și Infrastructurii aplică sancțiuni disciplinare conform legislației muncii.”;
    i) punctul 17 va avea următorul cuprins:
    „17. Administratorul principal elaborează planul de activitate al Administrației şi programul de dezvoltare al zonei libere, coordonînd aspectele socioeconomice, ecologice şi cele privind extinderea infrastructurii zonei libere cu autorităţile administraţiei publice locale și le aprobă după coordonarea în prealabil cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.”;
    j) se completează cu punctul 171 cu următorul cuprins:
    „171. Ministerul Economiei și Infrastructurii aprobă formularul devizului de cheltuieli și termenul prezentării acestuia spre coordonare, precum și structura planurilor și programelor de dezvoltare ale Administrației.”;
    k) punctul 26 va avea următorul cuprins:
    „26. Funcţiile de monitorizare și coordonare a activităţii zonei libere sînt realizate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.”;
    l) se completează cu punctul 301 cu următorul cuprins:
    „301. Administraţia coordonează în prealabil cu Ministerul Economiei și Infrastructurii textul contractului ce urmează a fi încheiat între Administraţie şi rezident, precum şi orice modificare, suspendare sau încetare a acestuia.”;
    m) la punctul 35, cuvîntul „și” se substituie cu cuvintele „în coordonare cu”;
    n) punctul 36 se completează cu textul „ , cu acordul Ministerului Economiei și Infrastructurii”;
    o) în propoziția a doua de la punctul 40, după cuvîntul „Administrația” se completează cu textul „ , cu acordul Ministerului Economiei și Infrastructurii,”;
    4) în anexa nr. 4:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător;
    b) la punctul 2, cuvîntul „județului” se substituie cu cuvîntul „raionului”, iar textul „25 ani” se substituie cu textul „37 de ani”;
    c) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Administrația este condusă de un administrator principal desemnat în funcţie, pe bază de concurs, prin ordin al ministrului economiei și infrastructurii pe un termen de 5 ani.”;
    d) se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins:
    „61. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului cu privire la desemnarea în funcţie, încheie cu administratorul principal un contract, în care sînt determinate funcțiile, drepturile şi obligațiile acestuia, inclusiv cuantumul și procedura salarizării, conform prevederilor Legii nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere.”;
    e) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. În baza Regulamentului-tip privind salarizarea personalului administraţiilor zonelor economice libere, aprobat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, administratorul principal aprobă regulamentul privind salarizarea personalului administraţiei zonei libere „Taraclia”, coordonat în prealabil cu ministerul.”;
    f) punctul 8 se abrogă;
    g) punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. În contract va fi menţionată informaţia prevăzută la punctul 61.”;
    h) punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. Administratorul principal poartă răspundere pentru orice încălcare a prevederilor contractului, precum şi a prevederilor legislaţiei care reglementează domeniul zonelor economice libere, iar Ministerul Economiei și Infrastructurii aplică sancțiuni disciplinare conform legislației muncii.”;
    i) punctul 17 va avea următorul cuprins:
    „17. Administratorul principal elaborează planul de activitate al Administrației şi programul de dezvoltare al zonei libere, coordonînd aspectele socioeconomice, ecologice şi cele privind extinderea infrastructurii zonei libere cu autorităţile administraţiei publice locale și le aprobă după coordonarea în prealabil cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.”;
    j) se completează cu punctul 171 cu următorul cuprins:
    „171. Ministerul Economiei și Infrastructurii aprobă formularul devizului de cheltuieli și termenul prezentării acestuia spre coordonare, precum și structura planurilor și programelor de dezvoltare ale Administrației.”;
    k) punctul 26 va avea următorul cuprins:
    „26. Funcţiile de monitorizare și coordonare a activităţii zonei libere sînt realizate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.”;
    l) se completează cu punctul 301 cu următorul cuprins:
    „301. Administraţia coordonează în prealabil cu Ministerul Economiei și Infrastructurii textul contractului ce urmează a fi încheiat între Administraţie şi rezident, precum şi orice modificare, suspendare sau încetare a acestuia.”;
    m) la punctul 35, cuvîntul „și” se substituie cu cuvintele „în coordonare cu”;
    n) punctul 36 se completează cu textul „ , cu acordul Ministerului Economiei și Infrastructurii”;
    o) în propoziția a doua de la punctul 40, după cuvîntul „Administrația” se completează cu textul „ , cu acordul Ministerului Economiei și Infrastructurii,”;
    5) în anexa nr. 5:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător;
    b) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Administrația este condusă de un administrator principal desemnat în funcţie, pe bază de concurs, prin ordin al ministrului economiei și infrastructurii pe un termen de 5 ani.”;
    c) se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins:
    „61. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului cu privire la desemnarea în funcţie, încheie cu administratorul principal un contract, în care sînt determinate funcțiile, drepturile şi obligaţiile acestuia, inclusiv cuantumul și procedura salarizării, conform prevederilor Legii nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere.”;
    d) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. În baza Regulamentului-tip privind salarizarea personalului administraţiilor zonelor economice libere, aprobat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, administratorul principal aprobă regulamentul privind salarizarea personalului administraţiei zonei libere „Otaci-Business”, coordonat în prealabil cu ministerul.”;
    e) punctul 8 se abrogă;
    f) punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. În contract va fi menţionată informaţia prevăzută la punctul 61.”;
    g) punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. Administratorul principal poartă răspundere pentru orice încălcare a prevederilor contractului, precum şi a prevederilor legislaţiei care reglementează domeniul zonelor economice libere, iar Ministerul Economiei și Infrastructurii aplică sancțiuni disciplinare conform legislației muncii.”;
    h) punctul 17 va avea următorul cuprins:
    „17. Administratorul principal elaborează planul de activitate al Administrației şi programul de dezvoltare al zonei libere, coordonînd aspectele socioeconomice, ecologice şi cele privind extinderea infrastructurii zonei libere cu autorităţile administraţiei publice locale și le aprobă după coordonarea în prealabil cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.”;
    i) se completează cu punctul 171 cu următorul cuprins:
    „171. Ministerul Economiei și Infrastructurii aprobă formularul devizului de cheltuieli și termenul prezentării acestuia spre coordonare, precum și structura planurilor și programelor de dezvoltare ale Administrației.”;
    j) punctul 26 va avea următorul cuprins:
    „26. Funcţiile de monitorizare și coordonare a activităţii zonei libere sînt realizate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.”;
    k) se completează cu punctul 301 cu următorul cuprins:
    „301. Administraţia coordonează în prealabil cu Ministerul Economiei și Infrastructurii textul contractului ce urmează a fi încheiat între Administraţie şi rezident, precum şi orice modificare, suspendare sau încetare a acestuia.”;
    l) la punctul 35, cuvîntul „și” se substituie cu cuvintele „în coordonare cu”;
    m) punctul 36 se completează cu textul „ , cu acordul Ministerului Economiei și Infrastructurii”;
    n) în propoziția a doua de la punctul 40, după cuvîntul „Administrația” se completează cu textul „ , cu acordul Ministerului Economiei și Infrastructurii,”.
    2. Regulamentul cu privire la Zona Economică Liberă „Ungheni-Business”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1378/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 146-148, art. 1514), se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Administrația este condusă de un administrator principal desemnat în funcţie, pe bază de concurs, prin ordin al ministrului economiei și infrastructurii pe un termen de 5 ani.”;
    3) se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins:
    „61. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului cu privire la desemnarea în funcţie, încheie cu administratorul principal un contract, în care sînt determinate funcțiile, drepturile şi obligațiile acestuia, inclusiv cuantumul și procedura salarizării, conform prevederilor Legii nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere.”;
    4) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. În baza Regulamentului-tip privind salarizarea personalului administraţiilor zonelor economice libere, aprobat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, administratorul principal aprobă regulamentul privind salarizarea personalului administraţiei zonei libere „Ungheni-Business”, coordonat în prealabil cu ministerul.”;
    5) punctul 8 se abrogă;
    6) punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. În contract va fi menţionată informaţia prevăzută la punctul 61.”;
    7) punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. Administratorul principal poartă răspundere pentru orice încălcare a prevederilor contractului, precum şi a prevederilor legislaţiei care reglementează domeniul zonelor economice libere, iar Ministerul Economiei și Infrastructurii aplică sancțiuni disciplinare conform legislației muncii.”;
    8) punctul 17 va avea următorul cuprins:
    „17. Administratorul principal elaborează planul de activitate al Administrației şi programul de dezvoltare al zonei libere, coordonînd aspectele socioeconomice, ecologice şi cele privind extinderea infrastructurii zonei libere cu autorităţile administraţiei publice locale și le aprobă după coordonarea în prealabil cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.”;
    9) se completează cu punctul 171 cu următorul cuprins:
    „171. Ministerul Economiei și Infrastructurii aprobă formularul devizului de cheltuieli și termenul prezentării acestuia spre coordonare, precum și structura planurilor și programelor de dezvoltare ale Administrației.”;
    10) punctul 26 va avea următorul cuprins:
    „26. Funcţiile de monitorizare și coordonare a activităţii zonei libere sînt realizate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.”;
    11) se completează cu punctul 301 cu următorul cuprins:
    „301. Administraţia coordonează în prealabil cu Ministerul Economiei și Infrastructurii textul contractului ce urmează a fi încheiat între Administraţie şi rezident, precum şi orice modificare, suspendare sau încetare a acestuia.”;
    12) la punctul 35, cuvîntul „și” se substituie cu cuvintele „în coordonare cu”;
    13) punctul 36 se completează cu textul „ , cu acordul Ministerului Economiei și Infrastructurii”;
    14) în propoziția a doua de la punctul 40, după cuvîntul „Administrația” se completează cu textul „ , cu acordul Ministerului Economiei și Infrastructurii,”, iar cifrele „40” se substituie cu cifrele „39”.
    3. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 686/2002 despre aprobarea și abrogarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 71-73, art. 773) se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 24, subalineatul al patrulea se abrogă;
    3) se completează cu punctul 55 cu următorul cuprins:
    „55. Administraţia coordonează în prealabil cu Ministerul Economiei și Infrastructurii textul contractului ce urmează a fi încheiat între Administraţie şi rezident, precum şi orice modificare, suspendare sau încetare a acestuia.”
    4. Regulamentul cu privire la Zona Economică Liberă „Bălți”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 370/2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 70-71, art. 439), se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 2, cuvintele „pe teritoriul municipiului Bălți” se exclud;
    3) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Administrația este condusă de un administrator principal desemnat în funcţie, pe bază de concurs, prin ordin al ministrului economiei și infrastructurii pe un termen de 5 ani.”;
    4) se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins:
    „61. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului cu privire la desemnarea în funcţie, încheie cu administratorul principal un contract, în care sînt determinate funcțiile, drepturile şi obligaţiile acestuia, inclusiv cuantumul și procedura salarizării, conform prevederilor Legii nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere.”;
    5) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. În baza Regulamentului-tip privind salarizarea personalului administraţiilor zonelor economice libere, aprobat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, administratorul principal aprobă regulamentul privind salarizarea personalului administraţiei zonei libere „Bălți”, coordonat în prealabil cu ministerul.”;
    6) punctul 8 se abrogă;
    7) punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. În contract va fi menţionată informaţia prevăzută la punctul 61.”;
    8) punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. Administratorul principal poartă răspundere pentru orice încălcare a prevederilor contractului, precum şi a prevederilor legislaţiei care reglementează domeniul zonelor economice libere, iar Ministerul Economiei și Infrastructurii aplică sancțiuni disciplinare conform legislației muncii.”;
    9) punctul 17 va avea următorul cuprins:
    „17. Administratorul principal elaborează planul de activitate al Administrației şi programul de dezvoltare al zonei libere, coordonînd aspectele socioeconomice, ecologice şi cele privind extinderea infrastructurii zonei libere cu autorităţile administraţiei publice locale și le aprobă după coordonarea în prealabil cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.”;
    10) se completează cu punctul 171 cu următorul cuprins:
    „171. Ministerul Economiei și Infrastructurii aprobă formularul devizului de cheltuieli și termenul prezentării acestuia spre coordonare, precum și structura planurilor și programelor de dezvoltare ale Administrației.”;
    11) punctul 26 va avea următorul cuprins:
    „26. Funcţiile de monitorizare și coordonare a activităţii zonei libere sînt realizate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.”;
    12) se completează cu punctul 301 cu următorul cuprins:
    „301. Administraţia coordonează în prealabil cu Ministerul Economiei și Infrastructurii textul contractului ce urmează a fi încheiat între Administraţie şi rezident, precum şi orice modificare, suspendare sau încetare a acestuia.”;
    13) la punctul 35, cuvîntul „și” se substituie cu cuvintele „în coordonare cu”;
    14) punctul 36 se completează cu textul „ , cu acordul Ministerului Economiei și Infrastructurii”;
    15) punctul 40 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins:
    „Administrația, cu acordul Ministerului Economiei și Infrastructurii, poate acorda facilități la achitarea plăților și taxelor zonale în limitele cotelor stabilite conform punctului 39.”