HGC1252/2018
ID intern unic:  378541
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1252
din  19.12.2018
pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului
nr. 457/2018 cu privire la achitarea din bugetul de stat
pentru anul 2018 a cotelor de membru şi a datoriilor
Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale
şi regionale
Publicat : 21.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 499-503     art Nr : 1326     Data intrarii in vigoare : 21.12.2018
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 457/2018 cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2018 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 157-166, art. 507) va avea următorul cuprins:

    anexă

    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                          Ion Chicu
    Ministrul afacerilor externe                                   
    şi integrării europene                                                      Tudor Ulianovschi

    Nr. 1252. Chişinău, 19 decembrie 2018.