HGM893/1998
ID intern unic:  296916
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 893
din  21.08.1998
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Republicii Moldova
Publicat : 10.09.1998 în Monitorul Oficial Nr. 84
    MODIFICAT
    HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06  art.766
    HG764 din 09.08.99, MO90/19.08.99
  
    Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
    [Pct.1 abrogat prin HG764 din 09.08.99, MO90/19.08.99]
    2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu  memorie fiscală  pentru  efectuarea decontărilor în numerar" se modifică şi se completează precum urmează:
    [Pct.2, subpct.1 abrogat prin HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06  art.766]
    2) în componenţa Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control (anexa nr.4) se includ dnii Manoli Mihail - viceministru al finanţelor (preşedintele Comisiei), Radevici Anatolie - viceministru al industriei şi comerţului (vicepreşedintele Comisiei), Sochircă Alexei - şef interimar al secţiei implementarea aparatelor de casă şi control (secretarul Comisiei), Calmîş Pavel - şeful secţiei comerţ, alimentaţie publică şi ambalaje a Uniunii Asociaţiilor de Consum (membru al Comisiei), Bivol  Nicolae - şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (membru al Comisiei) şi se exclud dnii Bivol Nicolae, Babaian Ion, Prisacari Ion, Secrieru Victor, Axentii Gheorghe.

    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                       Ion CIUBUC