HGA1715/2002
ID intern unic:  299840
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1715
din  27.12.2002
cu privire la perceperea taxei pentru asistenţă vamală
în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale
Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 185-189     art Nr : 1863

    Abrogată prin HG915 din 26.07.16, MO247-255/05.08.16 art.999

În conformitate cu alineatul (2) articolul 303 din Codul vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162, art.1201), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se stabileşte mărimea taxei pentru asistenţă vamală în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, conform anexei.
2. Taxa pentru asistenţă vamală se achită de către titular la contul bugetului de stat, pe conturile trezoreriale de venituri ale Departamentului Vamal şi se utilizează  pentru acoperirea cheltuielilor suportate de către Departament.
3. Protecţia obiectelor de proprietate intelectuală ce aparţin  statului se efectuează fără perceperea  taxei pentru asistenţă vamală.
    PRIM-MINISTRU
    al Republicii Moldova                                   Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                       Ştefan Odagiu
    Ministrul finanţelor                                       Zinaida Grecianîi

    Chişinău, 27 decembrie 2002.
    Nr. 1715.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1715
din 27 decembrie 2002
Mărimea taxei pentru asistenţă vamală în domeniul
protecţiei proprietăţii intelectuale

Se stabileşte o taxă pentru asistenţa vamală în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale în următoarele mărimi:
pentru asistenţă vamală la protecţia obiectelor de drepturi de proprietate industrială (mărci comerciale, modele şi desene industriale, denumiri de origine, brevete etc.) pe o perioadă de pînă la un an - 650 lei pentru fiecare obiect al proprietăţii intelectuale protejat; pe o perioadă mai mare de un an - 450 lei anual;
pentru asistenţă vamală la protecţia obiectelor de dreptul de autor şi conexe pe o perioadă de pînă la un an:
în cazul transmiterii spre protecţie de la 1 pînă la 10 obiecte - 60 lei pentru un obiect;
în cazul transmiterii spre protecţie de la 11 pînă la 100 obiecte - 20 lei pentru un obiect;
în cazul transmiterii spre protecţie de la 101 pînă la 1000 obiecte - 10 lei pentru un obiect;
în cazul transmiterii spre protecţie de la 1001 şi mai multe obiecte - 1 leu pentru un obiect;
pentru asistenţă vamală la protecţia obiectelor de dreptul de autor şi conexe pe o perioadă mai mare de un an:
în cazul transmiterii spre protecţie de la 1 pînă la 10 obiecte - 40 lei pentru un obiect anual;
în cazul transmiterii spre protecţie de la 11 pînă la 100 obiecte - 15 lei pentru un obiect anual;
în cazul transmiterii spre protecţie de la 101 pînă la 1000 obiecte - 5 lei pentru un obiect anual;
    în cazul transmiterii spre protecţie de la 1001 şi mai multe obiecte - 0,75 lei pentru un obiect anual.