LA306/1994
ID intern unic:  310874
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 306
din  07.12.1994
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova  
Publicat : 14.01.1994 în Monitorul Oficial Nr. 003     Promulgat : 04.01.1995     Data intrarii in vigoare : 17.03.1997
Abrogat prin LP 191 din 12.11.1998
Parlamentul adoptă prezenta lege.
                              Capitolul I
                          DISPOZIŢII GENERALE
   Art. 1. - Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi stabilirea cadrului juridic al localităţilor se efectuează în conformitate cu articolele 110 şi 111 ale Constituţiei.
[In redacţia Legii nr.563-XIII din 22.07.95 (se înlocuiesc unele cuvinte)]
   Art. 2. - Administraţia publică  în unităţile administrativ-teritoriale   se  întemeiază  pe  principiile  autonomiei locale,  ale  descentralizării serviciilor publice, ale  eligibilităţii autorităţilor   administraţiei   publice  locale  şi  ale   consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.
                              Capitolul II
                  UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE
  Art. 3.- (1)  Teritoriul Republicii Moldova este organizat în unităţi administrativ-teritoriale autonome cu statut special: raioane, oraşe şi sate. În condiţiile legii unele oraşe pot fi declarate municipii.
[Alin.(1) in redacţia Legii nr.563-XIII din 22.07.95 (se introduc unele cuvinte)]
   (2) Statutul  unităţii  administrativ-teritoriale se  stabileşte  de către Parlament.
[In redacţia Legii nr.563-XIII din 22.07.95]
   Art. 4.- (1)  Satul  este o unitate  administrativ-teritorială  care cuprinde  populaţia  rurală  unită prin teritoriu,  relaţii  economice, social-culturale, tradiţii şi obiceiuri.
   (2) Două sau  mai  multe sate se pot uni şi forma o singură  unitate administrativ-teritorială numită comună.
   (3) Satul în  care  îşi  are  sediul  consiliul  sătesc  este  numit sat-reşedinţă.
   (4) Comuna poartă denumirea satului-reşedinţă.
   Art. 5. - Oraşul   este  o  unitate  administrativ-teritorială   mai dezvoltată decît satul din punct de vedere economic şi social-cultural, avînd   dotări   edilitar-gospodăreşti,  cu   funcţie   administrativă, industrială,  comercială, politică şi culturală, a cărei populaţie,  în mare parte, este încadrată în industrie, în sfera deservirii publice şi în diferite domenii de activitate intelectuală.
   Art. 6. - (1)  Municipiul  este un oraş cu un rol deosebit în  viaţa economică, social-culturală, ştiinţifică şi administrativă a republicii.
   (2) Municipiul  poate avea în componenţa sa şi unităţi administrativ-teritoriale autonome.
   Art. 7. - Statutul de municipiu se atribuie oraşelor Chişinău, Bălţi Bender, Tiraspol.
   Art. 8. - Municipiul Chişinău este capitala Republicii Moldova.
   Art. 9. - (1)   Raionul  este  o  unitate  administrativ-teritorială alcătuită  din  sate (comune) şi oraşe, unite prin  teritoriu,  relaţii economice şi social-culturale.
   (2) Oraşul în  care  îşi  are sediul consiliul  raional  este  numit oraş-reşedinţă.
   (3) Raionul poartă denumirea oraşului-reşedinţă.
   (4) Unitatea  teritorială  autonomă cu statut special  reprezintă  o unitate  administrativ-teritorială, alcătuită din localităţi unite prin relaţii  economice  şi  social-culturale, creată în  scopul  menţinerii identităţii naţionale, prosperării limbii şi culturii naţionale.
  [Alin.(4) introdus prin Legea nr.563-XIII din 22.07.95]
  Art. 10. - Oraşelor şi satelor care, datorită condiţiilor climaterice, balneologice şi înzestrării lor  edilitar-gospodăreşti, prezintă  importanţă pentru ocrotirea sănătăţii şi odihna  cetăţenilor, în   condiţiile   legii   li   se   atribuie   statutul   de   staţiune balneoclimaterică.
  Art. 11. - Raioanele şi oraşele-reşedinţă ale acestora sînt prevăzute în anexa nr. 1; municipiile, oraşele şi satele (comunele) care intră în componenţa  lor  sînt prevăzute în anexa nr. 2.; raioanele, oraşele  şi satele  (comunele) care intră în componenţa lor sînt prevăzute în anexa nr.  3; localităţile din componenţa unităţilor teritoriale autonome  cu statut  special  sînt  prevăzute  în anexa nr.  4.  Anexele  fac  parte integrantă din prezenta lege.
[Art.11 in redacţia Legii nr.563-XIII din 22.07.95 (se introduc unele cuvinte)]
                             Capitolul III
     FORMAREA ŞI DESFIINŢAREA UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
                   ŞI MODIFICAREA HOTARELOR LOR
   Art. 12. - (1)   Formarea,  desfiinţarea  şi  schimbarea  statutului unităţii  administrativ-teritoriale se efectuează de către Parlament în baza  propunerilor  Guvernului şi autorităţilor administraţiei  publice locale.
   (2) Unitatea   administrativ-teritorială   de  sine  stătătoare   se formează  dacă  are  o populaţie nu mai mică de o mie de  locuitori  şi dispune   de  mijloacele  financiare  suficiente  pentru   întreţinerea aparatului primăriei şi instituţiilor sferei sociale.
    (3) Localitatea  cu  o  populaţie de la cinci sute pînă la o mie  de locuitori  poate  căpăta statut de unitate administrativ-teritorială  de sine   stătătoare   (cu  formarea  primăriei)  la  cererea   majorităţii locuitorilor  cu  drept  de vot, cu condiţia că  dispune  de  mijloacele financiare prevăzute la alineatul (2).
[Alin.3 introdus prin Legea nr.1413-XIII din 17.12.97]
   Art. 13. - Modificarea hotarelor unităţii administrativ-teritoriale, transferarea  centrului administrativ se efectuează de către  Parlament în baza propunerilor Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice locale.
        PREŞEDINTELE
        PARLAMENTULUI                      Petru LUCINSCHI
    Chişinău, 7 decembrie 1994.
    Nr. 306-XIII.
                                                  Anexa nr. 1
                                       La Legea privind organizarea
                                       administrativ-teritorială
                                         a Republicii Moldova
                     RAIOANELE ŞI ORAŞELE-REŞEDINŢĂ

Nr. Raioanele Oraşele-reşedinţă Nr. Raioanele Oraşele-reşedinţă
           

  1.! Anenii-Noi     ! Anenii-Noi            19.! Grigoriopol  ! Grigoriopol
  2.! Basarabeasca   ! Basarabeasca          20.! Hînceşti       ! Hînceşti
  3.! Briceni        ! Briceni               21.! Ialoveni       ! Ialoveni
  4.! Cahul          ! Cahul                 22.! Leova          ! Leova
  5.! Camenca        ! Camenca               23.! Nisporeni    ! Nisporeni
  6.! Cantemir       ! Cantemir              24.! Ocniţa         ! Ocniţa
  7.! Căinari        ! Căinari               25.! Orhei          ! Orhei
  8.! Călăraşi       ! Călăraşi              26.! Rezina         ! Rezina
  9.! Căuşeni        ! Căuşeni               27.! Rîbniţa        ! Rîbniţa
                                               28.! Rîşcani        ! Rîşcani
10.!Cimişlia        ! Cimişlia              29.! Sîngerei       ! Sîngerei
                                               30.! Slobozia       ! Slobozia
11.!Criuleni        ! Criuleni              31.! Soroca         ! Soroca
12.!Donduşeni       ! Donduşeni             32.! Străşeni       ! Străşeni
13.!Drochia         ! Drochia               33.! Şoldăneşti     ! Şoldăneşti
14.!Dubăsari        ! Dubăsari              34.! Ştefan-Vodă  ! Ştefan-Vodă
15.!Edineţ          ! Edineţ                35.! Taraclia       ! Taraclia
16.!Făleşti         ! Făleşti               36.! Teleneşti      ! Teleneşti
17.!Floreşti        ! Floreşti              37.! Ungheni        ! Ungheni
18.!Glodeni         ! Glodeni               38.! Vulcăneşti     ! Vulcăneşti
[Se exclud p.10 si 12 şi respectiv se schimbă numerotarea prin Legea nr.563-XIII din 22.07.95]
                                                  Anexa nr. 2
                                       La Legea privind organizarea
                                        administrativ-teritorială
                                          a Republicii Moldova
    MUNICIIPIILE, ORAŞELE ŞI SATELE (COMUNELE) DIN COMPONENŢA LOR
        Municipiul Chişinău      
Municipii                           1
Oraşe                               6
Localităţile din componenţa lor          8
Sate (comune)                       8
Localităţile din componenţa lor   15
Municipiul
  Chişinău
Oraşe          Localităţile din componenţa lor
Codru
Cricova
Durleşti
Sîngera               Sîngera
                      Dobrogea
                      Revaca
Vadul lui Vodă
Vatra
Sate (comune)    Localităţile din componenţa lor
Bubuieci            Bubuieci
                      Bîc
Ciorescu            Ciorescu
                      Făureşti
                      Goian
Coloniţa            Coloniţa
Condriţa            Condriţa
Cruzeşti            Cruzeşti
                      Ceroborta
Ghidighici          Ghidighici
Grătieşti           Grătieşti
                      Hulboaca
Tohatin             Tohatin
                      Buneţi
                      Cheltuitori
         Municipiul Bălţi      
   Municipii                      1
   Sate (comune                   1
   Municipiul
   Bălţi
   Sate (comune)
   Elizaveta
      Municipil Bender
    Municipii                      1
   Sate (comune)                  2
   Municipiul
   Bender
Sate (comune)
Protegailovca
Varniţa
     Municipiul Tiraspol   
Municipii                  1
Oraşe                      2
Sate (comune)            1
Municipiul
  Tiraspol
Oraşe
  Dnestrovsc
  Tiraspolul Nou
Sate (comune)
  Cremenciug
Anexa nr. 3
la Legea privind organizarea
administrativ-teritorială
a Republicii Moldova
      RAIOANELE, ORAŞELE ŞI SATELE (COMUNELE) DIN COMPONENŢA LOR
  
        Raionul Anenii Noi
      
Oraşe                                1
Sate (comune)                       27
Localităţile din componenţa lor   41
Oraşe
  Anenii Noi
Sate (com.)    Localit. din com. lor
   Beriozchi          Beriozchi
                      Hîrbovăţul Nou
   Botnăreşti         Botnăreşti
                      Salcia
   Bulboaca           Bulboaca
   Calfa              Calfa
                      Calfa Nouă
   Chetrosu           Chetrosu
   Chirca             Chirca
                      Botnăreştii Noi
   Ciobanovca         Ciobanovca
   Cobusca Nouă    Cobusca Nouă
                      Socoleni
   Cobusca Veche   Cobusca Veche
                      Floreşti
   Creţoaia           Creţoaia
   Delacău            Delacău
   Floreni            Floreni
   Geamănă            Geamănă
                      Batîc
   Gura Bîcului       Gura Bîcului
   Hîrbovăţ           Hîrbovăţ
   Maximovca          Maximovca
                      Humuleşti
   Mereni             Mereni
                      Petrovca
   Merenii Noi        Merenii Noi
   Puhăceni           Puhăceni
   Roşcani            Roşcani
   Ruseni             Ruseni
                      Albiniţa
   Speia              Speia
   Şerpeni            Şerpeni
   Teliţa             Teliţa
                      Teliţa Nouă
                      Varniţa Nouă
   Todireşti          Todireşti
   Troiţa Nouă        Troiţa Nouă
                      Balmaz
                      Mirnoe
   Ţînţăreni          Ţînţăreni
_____________________________
      Raionul Basarabeasca      
Oraşe                                1
Sate (comune)                      7
Localităţile din componenţa lor   10
Oraşe
  Basarabeasca
Sate (com.)    Localit. din com. lor
  Abaclia             Abaclia
  Başcalia            Başcalia
  Carabetovca         Carabetovca
Iordanovca           Iordanovca
Iserlia              Iserlia
                      Bogdanovca
                      Carabiber
                      Ivanovca
Sadaclia             Sadaclia
Troiţcoe             Troiţcoe
[Compartimentul modificat prin Legea nr.563-XIII din 22.07.95]
______________________________________________________
   Raionul Briceni  
Oraşe                                2
Sate (comune)                       26
Localităţile din componenţa lor   37
Oraşe
Briceni
Lipcani
Sate (com.)    Localit. din com lor
Balasineşti         Balasineşti
Bălcăuţi            Bălcăuţi
                     Bocicăuţi
Berlinţi            Berlinţi
Bogdăneşti          Bogdăneşti
                     Bezeda
                     Grimeşti
Bulboaca            Bulboaca
Caracuşenii Noi     Caracuşenii Noi
Caracuşenii Vechi   Caracuşenii Vechi
Colicăuţi           Colicăuţi
                     Trestieni
Corjeuţi            Corjeuţi
Coteala             Coteala
Cotiujeni           Cotiujeni
Criva               Criva
Drepcăuţi           Drepcăuţi
Ghilavăţ            Chilavăţ
Grimăncăuţi         Grimăncăuţi
Halahora de Sus     Halahora de Sus
                     Chirilovca
                     Halahora de Jos
Hlina               Hlina
Larga               Larga
                     Pavlovca
Mărcăuţi            Mărcăuţi
                     Mărcăuţii Noi
Medveja             Medveja
                     Slobozia-Medveja
Mihăileni           Mihăileni
                     Grozniţa
Pererita            Pererita
Şirăuţi             Şirăuţi
                     Slobozia-Şirăuţi
Tabani              Tabani
Teţcani             Teţcani
Trebisăuţi          Trebisăuţi
_____________________________
     Raionul Cahul        
Oraşe                                1
Sate (comune)                       24
Localităţile din componenţa lor   35
Oraşe
  Cahul
Sate (com.)    Localit. din com. lor
Andruşul de Jos         Andruşul de Jos
Andruşul de Sus         Andruşul de Sus
Badicul Moldovenesc     Badicul Moldovenesc
Baurci-Moldoveni        Baurci-Moldoveni
Bucuria                   Bucuria
                           Tudoreşti
Burlacu                   Burlacu Spicoasa
Chioselia Mare          Chioselia Mare
Cotihana                  Cotihana
Crihana Veche           Crihana Veche
Cucoara                   Cucoara
Frumuşica                 Frumuşica
                           Chircani
Huluboaia                 Huluboaia
Larga Nouă              Larga Nouă
                           Larga Veche
Lebedenco               Lebedenco
                           Hutulu
                           Ursoaia
Lopăţica                  Lopăţica
Luceşti                   Luceşti
Manta                     Manta
                           Paşcani
Moscovei                  Moscovei
                           Trifeştii Noi
Pelinei                   Pelinei
                           Sătuc
Roşu                      Roşu
Taraclia                  Taraclia
de Salcie                 de Salcie
Tartaul de                Tartaul de
Salcie                    Salcie
Tătăreşti                 Tătăreşti
Zîrneşti                  Zîrneşti
                           Paicu
                           Treteşti
__________________________
       Raionul Camenca          
Oraşe                                 1
Localităţile din componenţa lor     1
Sate (comune)                      25
Localităţile din componenţa lor   40
Oraşe     Loc. din com. lor
  Camenca          Solnecinoe
Sate (com.)   Localit. din com. lor
  Caterinovca         Caterinovca
                      Sadchi
  Cerlina             Cerlina
  Crasnîi Octeabri    Crasnîi Octeabri
                       Alexandrovca
  Cuhureştii de Jos   Cuhureştii de Jos
                       Ţipordei
  Cuhureştii de Sus   Cuhureştii de Sus
                       Nicolaevca
                       Unchiteşti
   Cunicea             Cunicea
   Cuzmin              Cuzmin
                       Voitovca
   Hristovaia          Hristovaia
   Hruşca              Hruşca
                       Frunzăuca
   Japca               Japca
                       Bursuc
   Năpadova            Năpadova
   Nimereuca           Nimereuca
   Ocniţa              Ocniţa
   Podoima             Podoima
                       Podoimiţa
   Raşcov              Raşcov
                       Iantarnoe
   Rotari              Rotari
                       Bodeni
                       Socolovca
   Sănătăuca           Sănătăuca
   Severinovca         Severinovca
   Slobozia-Raşcov  Slobozia-Raşcov
   Temeleuţi           Temeleuţi
   Tîrgul-Vertiujeni   Tîrgul-Vertujeni
   Valea Adîncă        Valea Adîncă
                       Constantinovca
   Văscăuţi            Văscăuţi
                       Făgădău
                       Octeabriscoe
   Vertujeni           Vertujeni
   Zăluceni            Zăluceni
______________________________
    Raionul Cantemir
Oraşe                                1
Sate (comune)                       29
Localităţile din componenţa lor   53
Oraşe
Cantemir
Sate (comune)     Loc. din com. lor
Antoneşti        Antoneşti
                   Leca
Baimaclia        Baimaclia
                   Acui
Cania            Cania
                   Iepureni
Capaclia         Capaclia
Chioselia        Chioselia Ţărăncuţa
Cîietu             Cîietu Dimitrova
Ciobalaccia      Ciobalaccia
                   Flocoasa
                   Victorovca
Cîrpeşti         Cîrpeşti
Cîşla              Cîşla
                   Suhat
                   Şofranovca
Cociulia         Cociulia
Coştangalia      Coştangalia
Doina            Doina
                   Iasnaia Poleana
Enichioi         Enichioi
                   Bobocica
                   Floricica
                   Ţolica
Goteşti          Goteşti
Haragîş          Haragîş
Lărguţa          Lărguţa
Lingura          Lingura
                   Crăciun
                   Popovca
Pleşeni          Pleşeni
                   Hănăseni
                   Tătărăşeni
Plopi              Plopi
                   Alexandrovca
                   Hîrtop
                   Taraclia
Porumbeşti       Porunbeşti
Rumeanţev        Rumeanţev Const.
Sadîc            Sadîc Taraclia
Stoianovca       Stoianovca
Şamalia          Şamalia
Tartaul          Tartaul
Toceni           Toceni
Ţîganca          Ţîganca
                   Ghioltosu
                   Ţîganca Nouă
Vişniovca        Vişniovca
Vîlcele            Vîlcele
______________________________
        Raionul Căinari        
  Oraşe                           1
  Sate (comune)                   17
  Localităţile din componenţa lor   31
  Oraşe
  Căinari
  Sate (com.)    Localit. din com. lor
  
   Baimaclia          Baimaclia
                      Surchiceni
   Batîr              Batîr
   Cărbuna            Cărbuna
   Chircăieştii Noi   Chircăieştii Noi
                      Baurci
   Cigîrleni          Cigîrleni
   Ciufleşti          Ciufleşti
   Cîrnăţenii Noi     Cîrnăţenii Noi
                      Sălcuţa Nouă
   Codreni            Codreni
                      Sagaidacul Nou
                      Zloţi
   Coşcalia           Coşcalia
   Plop               Plop
                      Florica
   Gangura            Gangura
                      Alexandrovca
                      Homuteanovca
                      Misovca
   Ochiul Roş         Ochiul Roş
                      Picus
   Pervomaisc         Pervomaisc
                      Constantinovca
   Răzeni             Rezeni
                      Mileştii Noi
   Taraclia           Taraclia
   Văratic            Văratic
   Zolotievca         Zolotievca
                      Larga
                      Nicolaevca
_______________________________
      Raionul Călăraşi    
Oraşe                        1
Loc. din componenţa lor    41
Sate (comune)              27
Loc. din componenţa lor    42
Oraşe     Loc. din com. lor
Călăraşi          Oricova
Sate (comune)   Loc. din com. lor
Bahmut             Bahmut
Bahu               Bahu
Bravicea           Bravicea
Buda               Buda
                     Ursari
Căbăieşti          Căbăieşti
Dereneu            Dereneu
                     Bularda
                     Duma
Frumoasa           Frumoasa
Hirova             Hirova
Hîrjauca           Hîrjauca
                     Leordoaia
                     Mîndra
                     Palanca
Hogineşti          Hogineşti
Horodişte          Horodişte
Meleşeni           Meleşeni
Nişcani            Nişcani
Onişcani           Onişcani
                     Hîrbovăţ
                     Sverida
Păuleşti           Păuleşti
Pituşca            Pituşca
Pîrjolteni         Pîrjolteni
Răciula            Răciula
                     Parcani
Rădeni             Rădeni
Sadova             Sadova
Săseni             Săseni
Sipoteni           Sipoteni
                     Podul Lung
Temeleuţi          Temeleuţi
Tuzara             Tuzara
                     Novaci
                     Peticeni
                     Seliştea Nouă
Ţibirica           Ţibirica
Vălcineţ           Vălcineţ
Vărzăreştii Noi    Vărzăreştii Noi
                     Rassvet
[Compartimentul modificat prin Legea nr.812-XIII din 24.04.96]
_________________________________________________
        Raionul Căuşeni        
  Oraşe                                1
  Sate (comune)                     17
  Localităţile din componenţa lor   23
  Oraşe  
   Căuşeni
  Sate (com.)    Loc. din com. lor
   Baccealia          Baccealia
                      Tricolici
   Chircăieşti        Chircăieşti
   Cîrnăţeni          Cîrnăţeni
   Fîrlădeni          Fîrlădeni
   Gîsca              Gîsca
   Grigorieva         Grigorievca
   Hagimus            Hagimus
   Opaci              Opaci
   Plop-Ştiubei       Plop-Ştiubei
   Săiţi              Săiţi
   Sălcuţa            Sălcuţa
   Tănătari           Tănătari
  Tănătarii Noi      Tănătarii Noi
                      Fărledenii Noi
                      Ştefăneşti
                      Ursoaia Nouă
   Tocuz              Tocuz
   Ucrainca           Ucrainca
                      Zviozdocica
   Ursoaia            Ursoaia
    Zaim              Zaim
                      Marianca de Sus
________________________________
       Raionul Cimişlia      
  Oraşe                            1
  Sate (comune)                   22
  Localităţile din componenţa lor   33
   Oraşe   
   Cimişlia
  Sate (com.)   Loc. din com. lor
   Albina               Albina
                        Fetiţa
   Bogdanovca Nouă    Bogdanovca Nouă
                        Bogdanovca Veche
   Cenac                Cenac
   Ciucur-Mingir        Ciucur-Mingir
   Coştangalia          Coştangalia
   Ecaterinovca         Ecaterinovca
   Gradişte             Gradişte
   Gura Galbenei        Gura Galbenei
   Hîrtop               Hîrtop
                        Ialpug
                        Prisaca
   Ialpugeni            Ialpugeni
                        Marienfeld
   Iurievca             Iurievca
                        Porumbrei
   Ivanovca Nouă        Ivanovca Nouă
   Javgur               Javgur
                        Artimonovca
                        Maximeni
   Lipoveni             Lipoveni
                        Munteni
                        Schinoşica
   Mereni               Mereni
   Mihailovca           Mihailovca
   Sagaidac             Sagaidac
   Satul Nou            Satul Nou
   Selemet              Selemet
   Suric                Suric
   Topala               Topala
                        Dimitrovca
   Valea Perjei         Valea Perjei
____________________________________________
        Raionul Criuleni  
Oraşe                                1
Localităţile din componenţa lor    1
Sate (comune)                       26
Localităţile din componenţa lor   45
Oraşe       Loc. din com. lor
  Criuleni          Zolonceni
Sate (com.)  Loc. din com. lor
  Bălăbăneşti       Bălăbăneşti
                      Mălăeşti
                      Mălăeştii Noi
  Bălţata           Bălţata
                      Bălţata de Sus
                      Sagaidac
                      Sagaidacul de Sus
  Boşcana           Boşcana
                      Mărdăreuca
  Budeşti           Budeşti
                      Văduleni
  Cimişeni          Cimişeni
  Corjova           Corjova
  Coşerniţa         Coşerniţa
  Cruglic           Cruglic
  Dolinnoe          Dolinnoe
                      Valea Coloniţei
                      Valea Satului
  Drăsliceni        Drăsliceni
                      Logăneşti
                      Măgdăceşti
                      Ratuş
  Dubăsarii Vechi   Dubăsarii Vechi
  Hîrtopul Mare     Hîrtopul Mare
                      Hîrtopul Mic
  Hruşova           Hruşova
                      Chetroasa
                      Ciopleni
  Işnovăţ           şnovăţ
  Izbeşte           Izbeşte
  Jevreni           Jevreni
  Mascăuţi          Maşcăuţi
  Micleşti          Micleşti
                      Steţcani
  Ohrincea          Ohrincea
  Oniţcani          Oniţcani
  Paşcani           Paşcani
                      Porumbeni
  Răculeşti         Răculeşti
                      Bălăşeşti
  Rîşcova           Rîşcova
  Slobozia-Duşca    Slobozia-Duşca
  Stăuceni          Stăuceni
                      Goianul Nou
  Zăicana           Zăicana
_________________________________
             Raionul Donduşeni          
   Oraşe                               1
   Sate (comune)                     28
   Localităţile din componenţa lor   41
  Oraşe  
   Donduşeni
  Sate (com.)      Loc. din com. lor
   Arioneşti           Arioneşti
   Baraboi             Baraboi
   Briceni             Briceni
   Cernoleuca          Cernoleuca
   Climăuţi            Climăuţi
   Corbu               Corbu
   Crişcăuţi           Crişcăuţi
   Donduşeni           Donduşeni
   Elizavetovca        Elizavetovca
                       Boroseni
   Fîntîniţa           Fîntîniţa
                       Ghizdita
   Frasin              Frasin
                       Caraiman
                       Codrenii Noi
   Horodişte           Horodişte
   Maramonovca     Maramonovca
   Mîndîc              Mîndîc
   Moşana              Moşana
                       Octeabriscoe
   Niorcani            Niorcani
                       Tolocăneşti
   Privniceni          Privniceni
   Plop                Plop
   Pocrovca            Pocrovca
   Rediul Mare         Rediul Mare
   Rudi                Rudi
   Scăieni             Scăieni
   Sudarca             Sudarca
                       Braicău
   Tătătăuca Veche  Tătărăuca Veche
                       Decebal
                       Slobozia Nouă
                       Tătărăuca Nouă
   Teleşeuca           Teleşeuca
                       Teleşeuca Nouă
   Tîrnova             Tîrnova
                       Briceva
                       Elenovca
   Ţaul                Ţaul
   Visoca              Visoca
           Raionul Drochia          
   Oraşe                               1
   Sate (comune)                     23
   Localităţile din componenţa lor   33
  Oraşe  
   Drochia
  Sate (com.)     Loc. din com. lor
   Antoneuca           Antoneuca
                       Sergheuca
   Baroncea            Baroncea
                       Baroncea Nouă
   Chetrosu            Chetrosu
   Cotova              Cotova
                       Măcăreuca
   Dominteni           Dominteni
   Drochia             Drochia
   Gribova             Gribova
   Hăsnăşenii Mari     Hăsnăşenii Mari
   Hăsnăşenii Noi      Hăsnăşenii Noi
                       Lazo
   Miciurin            Miciurin
   Moara de Piatră   Moara de Piatră
   Nicoreni            Nicoreni
   Ochiul Alb          Ochiul Alb
   Palanca             Palanca
                       Holoşniţa Nouă
                       Şalvirii Noi
   Pervomaiscoe      Pervomaiscoe
   Petreni             Petreni
                       Popeştii Noi
   Popeştii de Jos     Popeştii de Jos
   Popeştii de Sus     Popeştii de Sus
   Sofia               Sofia
   Şalvirii Vechi      Şalvirii Vechi
                       Ceapaevca
                       Iliciovca
   Şuri                Şuri
                       Şurii Noi
   Ţarigrad            Ţarigrad
   Zguriţa             Zguriţa
________________________________
       Raionul Dubăsari  
Oraşe                                1
Sate (comune)                       20
Localităţile din componenţa lor   35
Oraşe
Dubăsari
Sate (com.)    Loc. din com. lor
Cocieri                   Cocieri
                           Vasilievca
Comisarovca Nouă        Comisarovca Nouă
                           Bosca
                           Coşniţa Nouă
                           Pohrebea Nouă
Corjova                   Corjova
                           Mahala
Coşniţa                   Coşniţa
                           Pohrebea
Crasnîi Vinogradari     Crasnîi Vinogradari
                           Afanasievca
                           Alexandrovca    Nouă
                           Calinovca
                           Lunga Nouă
Doibani I                 Doibani I
                           Doibani II
                           Coicova
Doroţcaia                 Doroţcaia
Dubău                     Dubău
                           Goianul Nou
Dzerjinscoe               Dzerjinscoe
Goian                     Goian
                           Iagorlîc
Harmaţca                  Harmaţca
Holercani                 Holercani
Lunga                     Lunga
Marcăuţi                  Marcăuţi
Molovata                  Molovata
Molovata Nouă           Molovata Nouă
                           Roghi
Oxentea                   Oxentea
Pîrîta                    Pîrîta
Ţîbuleuca                 Ţîbuleuca
Ustia                     Ustia
_______________________________
      Raionul Edineţ
Oraşe                                2
Localităţile din componenţa lor    1
Sate (comune)                       27
Localităţile din componenţa lor   44
Oraşe      Localit. din com. lor
Edineţ
Cupcini        Chetroşica Veche
Sate (com.)    Loc. din com. lor
Alexăndreni        Alexăndreni
Bleşteni           Bleşteni
                      Volodeni
Brătuşeni          Brătuşeni
                      Brătuşenii Noi
Brînzeni           Brînzeni
                      Bădragii Noi
                      Bădragii Vechi
                      Heredeuca
Burlăneşti         Burlăneşti
                      Buzdugeni
Chetroşica Nouă    Cetroşica Nouă
Chiurt             Chiurt
Corpaci            Corpaci
Cuconeştii Noi     Cuconeştii Noi
                      Cuconeştii Vechi
Feteşti            Feteşti
Gaşpar             Gaşpar
Goleni             Goleni
Gordineşti         Gordineşti
Hancăuţi           Hancăuţi
Hincăuţi           Hincăuţi
                      Clişcăuţi
                      Poiana
Hlinaia            Hlinaia
                      Gordineştii Noi
Lopatnic           Lopatnic
Parcova            Parcova
                      Fîntîna Albă
Rotunda            Rotunda
                      Hlinaia Mică
Ruseni             Ruseni
                      Slobodca
Stolniceni         Stolniceni
Şofrîncani         Şofrîncani
Terebna            Terebna
Tîrnova            Tîrnova
Trinca             Trinca
                      Constantinovca
                      Iachimeni
Viişoara           Viişoara
Zăbriceni          Zăbriceni
                      Alexeevca
                      Oneşti
___________________________________
             Raionul Făleşti
Oraşe                                 1
Sate (comune)                      29
Localităţile din componenţa lor    74
Oraşe
  Făleşti
Sate (com.)      loc. din com. lor
  Albineţul Nou   Albineţul Vechi
                      Albineţul Nou
                      Rediul de Jos
                      Rediul de Sus
  Bocani              Bocani
  Călineşti           Călineşti
                      Chetriş
                      Chetrişul Nou
                      Hînceşti
  Călugăr             Călugăr
                      Frumuşica
                      Socii Noi
                      Socii Vechi
  Ciolacu Nou         Ciolacu Nou
                      Ciolacu Vechi
                      Făgădău
                      Pocrovca
                      Şoltoaia
  Egorovca            Egorovca
  Catranic            Catranic
                      Ciuluc
Făleştii Noi        Făleştii Noi
                      Petrosul Nou
  Glinjeni            Glinjeni
  Hiliuţi             Hiliuţi
                      Răuţelul Nou
  Horeşti             Horeşti
                      Lucăceni
                      Unteni
  Ilenuţa             Ilenuţa
  Işcălău             Işcălău
                      Burghelea
                      Catranîc
                      Doltu
  Izvoare             Izvoare
  Logofteni           Logofteni
  Mărăndeni           Mărăndeni
  Musteaţa            Musteaţa
  Natalievca          Natalievca
                      Beleuţi
                      Comarovca
                      Ivanovca
                      Popovca
                      Ţapoc
  Năvîrneţ            Năvîrneţ
  Obreja Veche        Obreja Veche
                      Obreja Nouă
  Pietrosu            Pietrosu
                      Măgura
                      Măgura Nouă
  Pînzăreni          Pînzăreni
                      Moldoveanca
                      Pînzărenii Noi
  Pîrliţa             Pîrliţa
  Pompa               Pompa
                      Pervomaisc
                      Suvorovca
  Pruteni             Pruteni
                      Cuzmenii Vechi
                      Drujineni
                      Valea Rusului
  Răuţel              Răuţel
  Risipeni            Risipeni
                      Bocşa
  Sărata Veche        Sărata Veche
                      Hitreşti
                      Sărata Nouă
  Scumpia             Scumpia
                      Hîrtop
                      Măgureanca
                      Nicolaevca
  Taxobeni            Taxobeni
                      Hrubna Nouă
                      Vrăneşti
[Compartimentul modificat prin Legea nr.706-XIII din 26.12.95]
           Raionul Floreşti
Oraşe                                3
Sate (comune)                       26
Localităţile din componenţa lor   53
Oraşe
Floreşti
Ghindeşti
Mărculeşti
Sate (com.)      Loc. din com. lor
Alexeevca           Alexeevca
                     Chirilovca
                     Dumitreni
                     Rădulenii Noi
Băhrineşti          Băhrineşti
Caşunca             Caşunca
Cerniţa             Cerniţa
Ciripcău            Ciripcău
Ciutuleşti          Ciutuleşti
                     Ion Vodă
                     Mărineşti
                     Sîrbeşti
Coşerniţa           Coşerniţa
Domulgeni           Domulgeni
Frumuşica           Frumuşica
                     Frumuşica Nouă
                     Mărăşeşti
Ghindeşti           Ghindeşti
                     Hîrtop
                     Ţîra
Gura Camencii       Gura Camencii
                     Bobuleşti
                     Gvozdova
Gura Căinarului     Gura Căinarului
                     Zarojeni
Iliciovca           Iliciovca
                     Maiscoe
Izvoare             Izvoare
                     Bezeni
                     Scăieni
Lunga               Lunga
Mărculeşti          Mărculeşti
Nicolaevca          Nicolaevca
                     Valea Rădoaiei
Prajila             Prajila
                     Antonovca
                     Frunzeşti
                     Mihailovca
Prodăneşti          Prodăneşti
                     Căpreşti
Putineşti           Putineşti
Rădulenii Vechi     Rădulenii Vechi
Roşietici           Roşietici
                     Cenuşa
                     Roşieticii Vechi
Sevirova            Sevirova
                     Ivanovca
Ştefăneşti          Ştefăneşti
                     Prodăneştii Vechi
Trifăneşti          Trifăneşti
                     Alexandrovca
Vărvăreuca          Vărvăreuca
                     Stîrceni
_________________________________________
               Raionul Glodeni
Oraşe                                1
Localităţile din componenţa lor    1
Sate (comune)                       18
Localităţile din componenţa lor   33
Oraşe      Loc. din com. lor
  Glodeni             Stîrcea
Sate (com.)    Loc. din com. lor
  Balatina            Balatina
                     Clococenii Vechi
                     Lipovăt
                     Tomeştii Noi
                     Tomeşii Vechi
   Cajba             Cajba
   Camenca           Camenca
                     Brînzeni
                     Buteşti
                     Moleşti
   Ciuciulea         Ciuciulea
   Cobani            Cobani
   Cuhneşti          Guhneşti
                     Bisericani
                     Cot
                     Serghieni
   Danu              Danu
                     Camencuţa
                     Nicolaevca
   Duşmani           Duşmani
   Fundurii Noi      Fundurii Noi
   Fundurii Vech     Fundurii Vechi
   Hîjdieni          Hîjdieni
   Iabloana          Iabloana
                     Soroca
   Limbenii Noi      Limbenii Noi
   Limbenii Vech     Limbenii Vechi
   Petrunea          Petrunea
   Sadovoe           Sadovoe
   Sturzovca         Sturzovca
   Ustia             Ustia
   Viişoara          Viişoara
                     Moara Domnească
[Compartimentul modificat prin Legea nr.676-XIII din 08.12.95]
          Raionul Grigioriopol
Oraşe                                2
Localităţile din componenţa lor    1
Sate (comune)                       14
Localităţile din componenţa lor   28
Oraşe              Loc. din com. lor
  Grigoriopol       Crasnoe
Maiac
Sate (com.)      Loc. din com. lor
  Bîcioc              Bîcioc
                      Novovladimirovca
  Hîrtop              Hîrtop
                      Bruslachi
                      Marian
                      Mocreachi
  Butor               Butor
                      India
  Carmanova           Carmanova
                      Cotovca
                      Fedoseevca
                      Mocearovca
  Colosova            Colosova
                      Crasnaia Bessarabia
                      Pobeda
  Crasnogorca         Crasnogorca
  Delacău             Delacău
                      Crasnaia Gorca
  Hlinaia             Hlinaia
  Mălăeşti            Mălăeşti
                      Cerniţa
  Speia               Speia
  Şipca               Şipca
                      Vesioloe
  Taşlîc              Taşlîc
  Teiu                Teiu
                      Tocmagiu
  Vonogradnoe         Vinogradnoe
___________________________________
       Raionul Hînceşti
Oraşe                                1
Sate (comune)                       36
Localităţile din componenţa lor   58
Oraşe
Hînceşti
Sate (com.)      Loc. din com. lor
Bălceana            Bălceana
Bobeica             Bobeica
                     Dahnovici
                     Drăguşeni
Boghiceni           Boghiceni
Bozieni             Bozieni
                       Dubovca
Bujor               Bujor
Buţeni              Buţeni
Caracui             Caracui
Călmăţui            Călmăţui
Căprineanca         Căprineanca
                     Coroliovca
                     Valea Florii
Cărpineni           Cărpineni
                     Horjeşti
Cioara              Cioara
Cotul Morii         Cotul Morii
Crasnoarmeiscoe     Crasnoarmeiscoe
                     Tălăeşti
Dancu               Dancu
Fîrlădeni           Fîrlădeni
Fundul Galbenei     Fundul Galbenei
Ivanovca            Ivanovca
                     Coteşti
                     Frasin
                     Sărăteni
Lăpuşna             Lăpuşna
                     Anini
                     Rusca
Leuşeni             Leuşeni
                     Feteasca
Logăneşti           Logăneşti
Mereşeni            Mereşeni
                     Sărata-Mereşeni
                     Mingir
                     Semionovca
Mireşti             Mireşti
                     Chetroşeni
Negrea              Negrea
Nemţeni             Nemţeni
Obileni             Obileni
Oneşti              Oneşti
                     Strîmbeni
Paşcani             Paşcani
                     Pereni
Pervomaiscoe        Pervomaiscoe
Pogăneşti           Pogăneşti
                     Marchet
Sărata-Galbenă      Sărata-Galbenă
                     Brătianovca
Secăreni            Secăreni
                     Corneşti
                     Secărenii Noi
Sofia               Sofia
Stolniceni          Stolniceni
Şipoteni            Şipoteni
Voinescu            Voinescu
_________________________________________
     Raionul Ialoveni
Oraşe                                1
Sate (comune)                       21
Localităţile din componenţa lor   28
Oraşe
Ialoveni
Sate (com.)        Loc. din com. lor
Bardar              Bardar
Băcioi              Băcioi
                     Frumuşica
                     Străisteni
Brăila              Brăila
Costeşti            Costeşti
Dănceni             Dănceni
Hansca              Hansca
Horeşti             Horeşti
Horodca             Horodca
Malcoci             Malcoci
Mileştii Mici       Mileştii Mici
                     Piatra Albă
Moleşti             Moleşti
Nimoreni            Nimoreni
Pojăreni            Pojăreni
Puhoi               Puhoi
Ruseştii Noi        Ruseştii Noi
                     Ruseştii Vechi
Sociteni            Sociteni
Suruceni            Suruceni
Ţipala              Ţipala
                     Bălţaţi
                     Budăi
Ulmu                Ulmu
Văsieni             Văsieni
Zîmbreni            Zîmbreni
                     Găureni
___________________________________
          Raionul Leova
Oraşe                                2
Localităţile din componenţa lor    1
Sate(comune)                        22
Localităţile din componenţa lor   36
Oraşe           Loc. din comp.lor
  Leova
  Iargara             Meşeni
Sate(comune)     Loc. din comp. lor
  Baiuş               Baiuş
                      Cociulia Nouă
                      Hîrtop
  Beştemac            Beştemac
                      Piteşti
  Borogani            Borogani
  Cazangic            Cazangic
                      Frumuşica
                      Selişte
  Ceadîr              Ceadîr
  Cneazevca           Cneazevca
                      Cîzlar
  Colibabovca         Colibabovca
  Covurlui            Covurlui
  Cupcui              Cupcui
  Filipeni            Filipeni
                      Romanovca
Hănăsenii Noi        Hănăsenii Noi
                      Nicolaevca
Orac                 Orac
Sărata Nouă          Sărata Nouă
Sărata-Răzeşi        Sărata-Răzeşi
Sărăteni             Sărăteni
                      Victoria
Sărăţica Nouă        Sărăţica Nouă
                      Cîmpul Drept
Sîrma                Sîrma
Tigheci              Tigheci
                      Cuporani
Tochile-Răducani   Tochile-Răducani
Tomai                Tomai
Tomaiul Nou          Tomaiul Nou
                      Sărăţica Veche
Vozneseni            Vozneseni
                      Troian
                      Troiţa
[Compartimentul modificat prin Legea nr.563-XIII din 22.07.95]
________________________________________________________
          Raionul Nisporeni
Oraşe                               1
Sate(comune)                        27
Localităţile din componenţa lor   46
Oraşe
   Nisporeni
Sate(comune)     Loc. din comp. lor
   Bălăneşti           Bălăneşti
                       Găureni
   Bălăureşti          Bălăureşti
   Bărboieni           Bărboieni
   Boldureşti          Boldureşti
                       Băcşeni
                       Chilişoaia
   Bolţun              Bolţun
                       Corneşti
   Brătuleni           Brătuleni
                       Cîrneşti
   Bursuc              Bursuc
   Călimăneşti         Călimăneşti
   Căţeleni            Căţeleni
   Cioreşti            Cioreşti
                       Vulcăneşti
   Ciuciuleni          Ciuciuleni
   Ciuteşti            Ciuteşti
                       Valea Nîrnovei
   Cristeşti           Cristeşti
   Dolna               Dolna
   Drăguşenii Noi      Drăguşenii Noi
                       Horodca
   Grozeşti            Grozeşti
   Iurceni             Iurceni
                       Mîrzoaia
   Marinici            Marinici
                Heleşteni
   Micleuşeni          Micleuşeni
                       Huzun
   Mileşti             Mileşti
   Selişte             Selişte
                       Păruceni
   Soltăneşti          Soltăneşti
   Şiscşcani           Şişcani
                       Drojdieni
                       Odaia
   Valea-Trestieni     Valea-Trestieni
                       Isăicani
                       Luminiţa
                       Odobeşti
                       Selişteni
   Vărzăreşti          Vărzăreşti
                       Şendreni
   Vînători            Vînători
   Zberoaia            Zberoaia
[Compartimentul modificat prin Legea nr.519-XIII din 07.07.95]
____________________________________
         Raionul Ocniţa
Oraşe                              3
Sate(comune)                       19
Localit. din componenţa lor      32
Oraşe
  Ocniţa
  Otaci
  Frunze
Sate(comune)    Loc. din comp. lor
   Bîrlădeni           Bîrlădeni
                       Paladea
                       Rujniţa
   Bîrnova             Bîrnova
   Calaraşovca         Calaraşovca
                       Berezovca
   Cepeleuţi           Cepeleuţi
                       Rîngaci
                       Vancicăuţi
   Clocuşna            Clocuşna
   Corestăuţi          Corestăuţi
                       Stalineşti
   Dîngeni             Dîngeni
                       Grinăuţi
   Gîrbova             Gîrbova
   Grinăuţi-Raia       Grinăuţi-Raia
                       Grinăuţi-Moldova
                       Rădiu Mare
   Hădărăuţi           Hădărăuţi
   Lencăuţi            Lencăuţi
                       Verejeni
   Lipnic              Lipnic
                       Paustova
   Mereşeuca           Mereşeuca
   Mihălăşeni          Mihălăşeni
                       Grinăuţi
   Naslavcea           Naslavcea
   Ocniţa              Ocniţa
                       Maiovca
   Sauca               Sauca
   Unguri              Unguri
   Vălcineţ            Vălcineţ    
      Codreni
___________________________________
     Raionul Orhei
Oraşe                                1
Sate (comune)                       34
Localităţile din componenţa lor   73
Oraşe
Orhei
Sate(comune)    Loc. din comp.lor
Berezlogi         Berezlogi
                     Hîjdieni
Bieşti            Bieşti
                     Cihoreni
                     Slobozia-Hodorogea
Bolohan           Bolohan
Brăviceni         Brăviceni
Bulăieşti         Bulăieşti
                     Mîrzaci
                     Mîrzeşti
Chiperceni        Chiperceni
                     Andreevca
                     Voroteţ
Ciocîlteni        Ciocîlteni
                     Fedoreuca
Cişmea            Cişmea
Clişova           Clişova
                     Clişova Nouă
Crihana           Crihana
                     Cucuruzenii de Sus
                      Sirota
  Cucuruzeni        Cucuruzeni
  Donici            Donici
                      Camencea
                      Pocşeşti
  Ghetlova          Ghetlova
                      Hulboaca
                      Noroceni
  Isacova           Isacova
                      Neculăieuca
  Ivancea           Ivancea
                      Brăneşti
                      Furceni
  Jora de Mijloc    Jora de Mijloc
                      Jora de Jos
                      Jora de Sus
                      Lopatna
  Mălăieşti        Mălăieşti
                      Tîrzieni
  Mitoc             Mitoc
  Morozeni          Morozeni
                      Breanova
  Pelivan           Pelivan
  Peresecina        Peresecina
  Piatra            Piatra
                      Jeleboc
  Podgoreni         Podgoreni
  Pohorniceni       Pohorniceni
  Pohrebeni         Pohrebeni
                      Izvoare
                      Şercani
  Puţintei          Puţintei
                      Discova
                      Vîprova
  Selişte           Selişte
                      Lucăşeuca
                      Mana
  Step-Soci         Step-Soci
                      Budăi
  Susleni           Susleni
  Teleşeu           Teleşeu
                      Sămănanca
  Trebujeni         Trebujeni
                      Butuceni
                      Morovaia
  Vatici            Vatici
                      Curchi
                      Tabăra
  Vîşcăuţi          Vîşcăuţi
  Zorile            Zorile
                      Inculeţ
                      Ocniţa-Răzeşti
                      Ocniţa-Ţărani
_______________________________