HGM130/2010
ID intern unic:  333808
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 130
din  22.02.2010
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 26.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 30-31     art Nr : 177
    MODIFICAT
   
HG591 din 24.07.17, MO277-288/04.08.17 art.708
    HG1413 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1502
    HG7 din 20.01.16, MO13-19/22.01.16 art.19
    HG898 din 30.12.15, MO2-12/15.01.16 art.5
    HG760 din 17.09.14, MO282-289/26.09.14 art.815
    HG65 din 23.01.13, MO18-21/25.01.13 art.104; în vigoare 01.01.13
    HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858    În vederea executării prevederilor Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                         Valentina Buliga

    Nr. 130. Chişinău, 22 februarie 2010.

Aprobate
pin Hotărîrea Guvernului nr.130
din 22 februarie 2010
Modificările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 575  din  2 septembrie 1992 „Cu privire la acordarea de înlesniri colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boala actinică sau au devenit invalizi” (Monitor, 1992, nr.9, art.270), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    2. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 761 din 31 iulie 2000 „Cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.94-97, art.849), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la cazul gramatical respectiv.
    3. În punctul 2 al hotărîrii şi în anexele nr.1 şi nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26 octombrie 2000 „Privind punerea în aplicare a  Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139-140, art.1192), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la cazul gramatical respectiv.
    4. La punctul 28 al Regulamentului-tip cu privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1246 din 16 octombrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.218-220, art.1297), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    5. La punctul 7 al Hotărîrii Guvernului nr. 1413 din 27 noiembrie 2003 „Cu privire la alocaţiile nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.239-242, art.1466), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    6. La punctul 2 al hotărîrii şi punctele 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22 şi 25 din Regulamentul cu privire la modul de distribuire a taloanelor de călătorie în cadrul statelor membre ale C.S.I. pentru veteranii şi invalizii de război şi în anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr. 451 din 29 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.73-76, art.587), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la cazul gramatical respectiv.
    7. La punctele 4, 8 şi 21 ale Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit invalizilor de război, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 28 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.1067), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la cazul gramatical respectiv.
    [Pct.8 abrogat prin HG591 din 24.07.17, MO277-288/04.08.17 art.708]
    9. La punctul 2 al hotărîrii şi punctul 5 al Regulamentului - tip cu privire la funcţionarea azilului pentru persoane în vîrstă şi persoane cu disabilităţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1500 din  31 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.13-16, art.68), sintagma „Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    [Pct.10 abrogat prin HG591 din 24.07.17, MO277-288/04.08.17 art.708]
    11. La punctul 2 din hotărîre şi punctele 3 şi 31 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire  şi plată a alocaţiilor lunare de stat unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 470 din  2 mai 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.73-74, art.509), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la cazul gramatical respectiv.
    [Pct.12 abrogat prin HG65 din 23.01.13, MO18-21/25.01.13 art.104; în vigoare 01.01.13]
    13. La punctul 11 al Regulamentului Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 895 din 7 august 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.134-137, art.988), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    [Pct.14 abrogat prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
    [Pct.15 abrogat prin HG898 din 30.12.15, MO2-12/15.01.16 art.5]
    16. La punctele 3 şi 4 ale hotărîrii, punctele 4, 4.1 şi 9 ale anexei nr.1 şi pe parcursul întregului text al anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 784 din 9 iulie 2007 „Pentru aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106, art.823), sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la cazul gramatical respectiv.
    17. La punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 815 din 23 iulie 2007 „Pentru aprobarea Acordului de colaborare a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în problemele întoarcerii minorilor în statele cu domiciliere permanentă, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.853), sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    [Pct.18 abrogat prin HG7 din 20.01.16, MO13-19/22.01.16 art.19]  
    [Pct.19 abrogat prin HG1413 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1502]
    [Pct.20 abrogat prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
    [Pct.21 abrogat prin HG760 din 17.09.14, MO282-289/26.09.14 art.815]
    22. În tot cuprinsul hotărîrii şi anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 257 din  5 martie 2008 „Cu privire la mijloacele speciale ale instituţiilor de asistenţa socială subordonate Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.327), cu completările ulterioare, sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la cazul gramatical respectiv.
    23. La punctul 4 al Hotărîrii Guvernului nr. 823 din 4 iulie 2008 „Privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru copii cu disabilităţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.122-124, art.830), sintagma „Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    24. La punctul 4 al Hotărîrii Guvernului nr. 824 din 4 iulie 2008 „Privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de zi pentru copii cu disabilităţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.122-124, art.831), sintagma „Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    25. La punctele 2 şi 4 ale Hotărîrii Guvernului nr. 847 din 11 iulie 2008 „Cu privire la crearea Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.851), sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma “Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la cazul gramatical respectiv.
    26. În tot cuprinsul Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, traficului ilegal de migranţi, precum şi a copiilor neînsoţiţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 948 din 7 august 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.152-153, art.949), sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la cazul gramatical respectiv.
    27. La punctul 4 al hotărîrii şi punctul 17 al Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate în cadrul centrelor maternale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1019 din 2 septembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.171-173, art.1028), sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la cazul gramatical respectiv.
    28. La punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 1152 din 13 octombrie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de asigurare cu bilete gratuite de tratament în instituţiile balneo-sanatoriale şi de plată a compensaţiei băneşti, în schimbul biletelor, persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit invalizi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.187-188, art.1156), sintagma „Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    29. La punctul 2 al hotărîrii şi punctele 56 şi 67 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din  16 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.189, art.1173), sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la cazul gramatical respectiv.
    30. La punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 1189 din 22 octombrie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.193-194, art.1200), sintagma „Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    31. La punctul 5 al Hotărîrii Guvernului nr. 1259 din 12 noiembrie 2008 „Cu privire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat, repartizaţi şi angajaţi în cîmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.206-207,  art.1271), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    32. La punctul 2 al hotărîrii şi punctele 10 şi 13 alineatul 3) litera d) din Structura Sistemului Informaţional Automatizat „Asistenţa Socială”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1356 din  3 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.221-222, art.1378), sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la cazul gramatical respectiv.
    33. La punctele 3 şi 4 ale hotărîrii şi în tot textul anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1512 din 31 decembrie 2008 „Pentru aprobarea Programului naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale pe anii 2008-2012” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.7-9, art.25), sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, iar abreviatura „MPSFC” se substituie prin abreviatura „MMPSF”, la cazul gramatical respectiv.
    34. La punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 290 din 15 aprilie 2009 „Pentru aprobarea Regulilor de eliberare a certificatului de luare în evidenţă a copilului care rămîne în ţară, al cărui părinte/tutore (curator), cetăţean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu în muncă în străinătate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.80-81, art.341), sintagma „Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    35. La punctul 2 al hotărîrii şi în tot textul anexei nr.1 şi în anexa nr.2 la Regulamentul de funcţionare a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor la Hotărîrea Guvernului nr. 334 din 23 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.83-85, art.380), sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la cazul gramatical respectiv.
    36. La punctul 4 şi în tot textul anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 544 din 9 septembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informaţional automatizat  „Registrul de stat al cazurilor de violenţă în familie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.143, art.629), sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la cazul gramatical respectiv.