LPA167/2011
ID intern unic:  339775
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 167
din  22.07.2011
pentru modificarea articolului 55 din Legea nr. 847-XIII din
24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
Publicat : 12.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 417
    Abrogată prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 55 alineatul (2) din Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, textul „şi de reparaţie capitală” se substituie cu textul „ , de reparaţie capitală şi a achiziţionării rachetelor antigrindină”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                          Marian LUPU

    Nr. 167. Chişinău, 22 iulie 2011.