HANREA469/2012
ID intern unic:  343176
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 469
din  11.05.2012
privind tarifele pentru serviciul de transport al energiei electrice
Publicat : 15.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 92     art Nr : 576     Data intrarii in vigoare : 15.05.2012
    Abrogată prin HANRE152 din 17.07.15, MO197-205/31.07.15 art.1343; în vigoare 31.07.15

    În scopul ajustării tarifelor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice de către Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” la costurile reale aferente exploatării eficiente a reţelelor şi utilajului de transport, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE)
HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă:
    1.1. Tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice prin reţelele electrice de transport ale operatorului reţelei de transport şi de sistem în scopul livrării energiei electrice consumatorilor şi furnizorilor din ţară - în mărime de 8,02 bani/kWh (fără TVA);
    1.2. Tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice destinată tranzacţiilor transfrontaliere prin ansamblul reţelelor electrice de transport ale operatorului reţelei de transport şi de sistem - în mărime de 8,02 bani/kWh (fără TVA);
    1.3. Tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice destinată tranzacţiilor transfrontaliere doar prin liniile electrice de interconexiune de tensiunea 400 kV - în mărime de 3,23 bani/kWh (fără TVA).
    2. La efectuarea serviciilor de transport al energiei electrice prin reţelele Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”, nivelul mediu de consum tehnologic şi pierderi tehnice de energie electrică se stabileşte în mărime de 3,0 la sută din volumul de energie electrică intrată în reţelele electrice de transport.
    3. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 365 din 14 ianuarie 2010 (Monitorul Oficial nr. 5-7/17 din 19.01.2010) cu modificările ulterioare.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
    AL ANRE

    Directorul general                                                   Victor PARLICOV
    Directori                                                                   Leonid Belinschi
                                                                                      Mariana Botezatu
                                                                                      Marin Profir
                                                                                      Nicolae Raileanu

    Nr. 469. Chişinău, 11 mai 2012.