HGA101/2013
ID intern unic:  346696
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 101
din  05.02.2013
cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezideţa
şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi
în Republica Moldova
Publicat : 15.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 31-35     art Nr : 150
    Abrogată prin HG511 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.604

    MODIFICAT

    HG4 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.16


    În scopul executării prevederilor art.793 alin.(5) şi art.136 lit. i) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Formularul-tip Forma 1-DTA-13 „Certificat de rezidenţă”, conform anexei nr.1;
    Formularul-tip Forma 2-DTA-13 „Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova”, conform anexei nr.2;
    Formularul-tip Forma 3-DTA-13 „Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova”, conform anexei nr.3;
    Formularul-tip Forma 4-DTA-13 „Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele fizice – cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova”, conform anexei nr.4;
    Formularul-tip Forma 5-DTA-13 „Cerere privind restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova”, conform anexei nr. 5;
    Formularul-tip Forma CCR-15 „Cerere de eliberare a certificatului de rezidenţă, conform anexei nr. 51
    Instrucţiunea cu privire la modul de completare a formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova, conform anexei nr.6.
    [Pct.1 modificat prin HG4 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.16]
    2. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr. 9 din 19 ianuarie 2010 „Cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.11-12, art. 52);
    Hotărîrea Guvernului nr. 837 din 14 septembrie 2010 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr.6, 7, 8 şi 9 la Hotărîrea Guvernului nr.9 din 19 ianuarie 2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.172-178, art. 925);
    punctul 36 din Hotărîrea Guvernului nr. 928 din 12 decembrie 2012 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.263-269, art.1001).

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                  Veaceslav Negruţa

    Nr. 101. Chişinău, 5 februarie 2013.

   
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG4 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.16]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG4 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.16]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG4 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.16]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG4 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.16]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin HG4 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.16]

    anexa nr.51
    [Anexa nr.51 introdusă prin HG4 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.16]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin HG4 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.16]