RMO36/2013
ID intern unic:  346759
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 36
din  22.02.2013
R E C T I F I C A R E
Publicat : 22.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 36-40     art Nr : 12
    În Legea nr. 130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 222-227, art. 721, la articolul 2 noţiunea “armă şi muniţii letale”, în loc de cuvintele “a persoanelor fizice şi juridice” se va citi “a persoanelor”.