RMO36/2013
Внутренний номер:  346759
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
MONITORUL OFICIAL
ПОПРАВКА Nr. 36
от  22.02.2013
R E C T I F I C A R E
Опубликован : 22.02.2013 в Monitorul Oficial Nr. 36-40     статья № : 12
    În Legea nr. 130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 222-227, art. 721, la articolul 2 noţiunea “armă şi muniţii letale”, în loc de cuvintele “a persoanelor fizice şi juridice” se va citi “a persoanelor”.