OPG60/2013
ID intern unic:  349905
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PROCURATURA GENERALĂ
ORDIN Nr. 60
din  11.09.2013
cu privire la aprobarea Planului comun de acţiuni în
domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii informatice
pentru perioada anilor 2013 - 2015
Publicat : 18.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 228-232     art Nr : 1532     Data intrarii in vigoare : 11.09.2013
    În scopul executării Legii cu privire la prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice nr. 20-XVI din 03.02.2009, în temeiul prevederilor art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 294 din 25.12.2008 cu privire la Procuratură, art. 13 şi art. 14 din Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, art. 24 din Legea nr. 548 din 21.07.95 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, art. 13 din Legea nr. 753 din 23.12.1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, art. 9 din Legea nr. 152 din 08.06.2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei, capitolul II al Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Legea nr. 182 din 10.07.2008, art. 22 din Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, pct. 8 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 02.01.2007, pct. 10 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 389 din 17.05.2010, pct.9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 939 din 16.08.2007, pct. 28 al Statutului Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1378 din 13.12.2004, Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 11.06.2002 cu privire la sistemele speciale de telecomunicaţii ale Republicii Moldova, pct. 24 din Hotărîrea Guvernului nr. 1400 din 17.12.2001 cu privire la Agenţia de Stat pentru Protecţia Moralităţii de pe lîngă Ministerul Culturii,
O R D O N Ă M:
    1. A aproba Planul comun de acţiuni în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii informatice conform anexei.
    2. Controlul asupra exercitării prezentului ordin se pune în sarcina Secţiei tehnologii informaţionale şi investigaţii ale infracţiunilor în domeniul informaticii a Procuraturii Generale, în comun cu conducătorii organelor care efectuează activitate specială de investigaţii.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare de la data semnării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    Procurorul General                                                                       Corneliu Gurin
    Nr. 60. Chişinău, 11 septembrie 2013.

    Şeful Inspectoratului General al Poliţiei
    al Ministerului Afacerilor Interne                                                Ion Bodrug
    Nr. 112. Chişinău, 16 septembrie 2013.

    Ministrul  tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor                     Pavel Filip
    Nr. 93. Chişinău, 23 septembrie 2013.

    Ministrul apărării                                                                          Vitalie Marinuţă
    Nr. 355. Chişinău, 16 septembrie 2013.

    Guvernatorul Bancii Naţionale a Moldovei                                  Dorin Drăguţanu
    Nr. 13/2792. Chişinău, 19 septembrie 2013.

    Directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate                         Mihai Balan
    Nr. 72. Chişinău, 19 septembrie 2013.

    Directorul general al Serviciului Vamal                                        Tudor Baliţchi
    Nr. 471-0. Chişinău, 27 septembrie 2013.

    Directorul Centrului Naţional pentru
    Protecţia Datelor cu Caracter Personal                                        Vitalie Paniş
    Nr. 31. Chişinău, 30 septembrie 2013.

    Directorul general al Î.S. „Centrul
    de Telecomunicaţii Speciale”                                                        Sergiu Popovici
    Nr. 48. Chişinău, 16 septembrie 2013.

    Directorul general al Agenţiei de Stat pentru
    Proprietatea Intelectuală                                                               Lilia Bolocan
    Nr. 149. Chişinău, 30 septembrie 2013.

    Directorul Agenţiei de Stat pentru
    Protecţia Moralităţii                                                                      Vitalie Verbiţchi
    Nr.  01-09/06. Chişinău, 30 septembrie 2013.

    Directorul Institutului Naţional al Justiţiei                                   Anastasia Pascari
    Nr.  49/A. Chişinău, 30 septembrie 2013.


    anexa