AMAEIE54/2002
Внутренний номер:  356475
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
СОГЛАШЕНИЕ Nr. 54
от  06.12.2002

ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI

GUVERNUL REPUBLICII ALBANIA PRIVIND

ABOLIREA REGIMULUI DE VIZE PENTRU TITULARII

PAŞAPOARTELOR DIPLOMATICE SAU DE SERVICIU*

Опубликован : 01.01.2009 в Tratate Internationale Nr. 41     статья № : 54     Дата вступления в силу : 05.03.2007