*HGO18/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  358460
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 18
din  04.03.2015
cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic
nedenaturat destinat utilizării în medicină pentru anul 2015
Publicat : 10.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 58     art Nr : 39
    În temeiul punctului 3 al notelor din anexa nr. 1 la titlul IV al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabileşte cuantumul de alcool etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 2207, destinat utilizării în medicină şi producerii farmaceutice pentru anul 2015, în volum de 54987,800 decalitri.
    2. Se aprobă Lista utilizatorilor şi cuantumurile de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină şi producerii farmaceutice pentru anul 2015, repartizate acestora, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU                                                         Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                           Mircea Buga
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                   Ion Sulă

    Nr. 18. Chişinău, 4 martie 2015.


    anexa