HGC397/2015
ID intern unic:  359531
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 397
din  16.06.2015
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 13 septembrie 2012
Publicat : 03.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 166-176     art Nr : 461
    În scopul asigurării unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.685 din 13 septembrie 2012 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                             Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                            Stephane Christophe Bride
    Ministrul finanţelor                                            Anatol Arapu

    Nr. 397. Chişinău, 16 iunie 2015.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 397
din 16 iunie 2015


Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.685 din 13 septembrie 2012
    Hotărîrea Guvernului 685 din 13 septembrie 2012 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.198-204, art.740), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) punctul 1 se completează cu un alineat nou:
    „Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2015–2017, conform anexei nr.3.”;
    b) la punctul 2, cuvîntul „Planului” se substituie cu cuvîntul „planurilor”;
    c) la punctele 2 şi 3, sintagma „pentru anii 2012-2014” se exclude;
    2) hotărîrea se completează cu anexa nr.3 cu următorul cuprins:

    anexa nr.3