HGA748/2015
ID intern unic:  361734
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 748
din  27.10.2015
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 06.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 302-305     art Nr : 860
    Abrogată prin HG521 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.614

    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                               Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                              Stephane Christophe Bridе
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                         Ion Sulă
    Ministrul finanţelor                                               Anatol Arapu

    Nr. 748. Chişinău, 27 octombrie 2015.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 748
din 27 octombrie 2015

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La poziția „Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură” din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 384 din 31 martie 2003 „Cu privire la aprobarea efectivului-limită al personalului serviciilor publice create pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 62-66, art. 403), cu modificările şi completările ulterioare, cifra „74”, în ambele cazuri, se substituie cu cifra „73”.
   [Pct.2 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 60 din 4 februarie 2010 „Cu privire la crearea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 20-22, art. 98), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, cifra „74” se substituie cu cifra „73”, iar cifra „32” – cu cifra „31”;
    2) în anexa nr.1:
    la punctul 10, cuvintele „directorul adjunct” se substituie cu cuvintele „doi directori adjuncți”;
    la punctul 11, cuvintele „Directorul adjunct” se substituie cu cuvintele „Directorii adjuncți”;
    3) în anexa nr.2, poziția „Serviciul administrativ-organizatoric” se exclude;
    4) în anexa nr.3:
    la poziția „Ungheni”, cifra „3” se substituie cu cifra „2”;
    la poziția „Total”, cifra „32” se substituie cu cifra „31”.