OMFM11/2017
ID intern unic:  368948
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 11
din  16.01.2017
despre aprobarea formularului Declaraţiei privind
 accizele şi a Modului de completare a ei
Publicat : 17.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 50-59     art Nr : 204

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1186 din 9 februarie 2017
Ministru __________ Vladimir Cebotari    Întru executarea prevederilor articolelor 127 alin.(3) și alin.(31) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1) Formularul Declaraţiei privind accizele, conform anexei nr.1 la prezentul ordin;
    2) Modul de completare a Declaraţiei privind accizele, conform anexei nr.2 la prezentul ordin;
    2. Formularul Declaraţiei privind accizele şi Modul de completare a Declaraţiei privind accizele, aprobate prin prezentul ordin, sînt aplicate de către antrepozitarii autorizați, precum şi de subiecţii care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu sînt înregistraţi în calitate de antrepozitari autorizați, dar care exportă în mod independent sau în baza contractului de comision mărfuri supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, începînd cu prezentarea dărilor de seamă pentru perioada fiscală ianuarie 2017.
    [Pct.2 modificat prin OMF33 din 29.01.18, MO40-47/09.02.18 art.148]
    3. Se va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                             Octavian ARMAŞU

    Nr. 11. Chişinău, 16 ianuarie 2017.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF33 din 29.01.18, MO40-47/09.02.18 art.148]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF33 din 29.01.18, MO40-47/09.02.18 art.148]