OMEIC406/2018
ID intern unic:  377116
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 406
din  10.08.2018
cu privire la aprobarea Listei standardelor moldovenești
prin care se adoptă standarde europene armonizate
pentru securitatea generală a produselor
Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 1273
    În temeiul art.13 lit. c) din Legea nr.420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (republicată Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.92-102, art.125) și art. 3 din Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.145), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă Lista standardelor moldoveneşti prin care se adoptă standarde europene armonizate la Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor (se anexează).
    2. Se abrogă Ordinul Ministerului Economiei nr. 96 din 30.05.2014 cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Legea nr.422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.147-151, art.747).
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ȘI INFRASTRUCTURII                                                   Chiril GABURICI

    Nr. 406. Chişinău, 10 august 2018.


    anexă