LPC253/2018
ID intern unic:  378708
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 253
din  22.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 04.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 4
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 73 din Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova (Partea I), 1993, nr. 10, art. 283), cu modificările ulterioare, textul „cioburilor din sticlă și” se substituie cu textul „cioburilor din sticlă, a zgurii de furnal granulate (nisip de zgură) rezultatе de la fabricarea fontei, fierului sau oțelului, a nămolului roșu (reziduu de bauxită) și”.
    Art. II. – Tabelul din anexa nr. 7 la Legea nr. 209/2016 privind deșeurile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459–471, art. 916), cu modificările ulterioare, se completează cu două poziții noi cu următorul cuprins:

2618 00 000

Zgură de furnal granulată (nisip de zgură) rezultată de la fabricarea fontei, fierului sau oţelului

ex. 2621 90 000
Nămol roșu (reziduu de bauxită)

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 253. Chişinău, 22 noiembrie 2018.