HGO262/2019
ID intern unic:  380436
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 262
din  29.05.2019
cu privire la înființarea răstignirii „Sfînta Cruce”
în municipiul Chișinău
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 295     Data intrarii in vigoare : 31.05.2019
    În temeiul art. 7 din Legea monumentelor de for public nr. 192/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197-202, art. 569), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, prezentată în temeiul deciziei Consiliului municipal Chișinău, înființarea răstignirii „Sfînta Cruce” pe str. Ginta Latină, nr. 17-17/1, mun. Chișinău.
    2. Răstignirea va fi edificată conform unui proiect avizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    3. Cheltuielile pentru elaborarea documentației de proiect, executarea, edificarea răstignirii și amenajarea terenului aferent vor fi acoperite din donații, sponsorizări și alte surse legale.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                                Monica Babuc

    Nr. 262. Chişinău, 29 mai 2019.