HGO262/2019
Внутренний номер:  380436
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 262
от  29.05.2019
cu privire la înființarea răstignirii
„Sfînta Cruce” în municipiul Chișinău
Опубликован : 31.05.2019 в Monitorul Oficial Nr. 178-184     статья № : 295     Дата вступления в силу : 31.05.2019
    În temeiul art. 7 din Legea monumentelor de for public nr. 192/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197-202, art. 569), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, prezentată în temeiul deciziei Consiliului municipal Chișinău, înființarea răstignirii „Sfînta Cruce” pe str. Ginta Latină, nr. 17-17/1, mun. Chișinău.
    2. Răstignirea va fi edificată conform unui proiect avizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    3. Cheltuielile pentru elaborarea documentației de proiect, executarea, edificarea răstignirii și amenajarea terenului aferent vor fi acoperite din donații, sponsorizări și alte surse legale.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                                Monica Babuc
   
    Nr. 262. Chişinău, 29 mai 2019.