HCEC2303/2019
Внутренний номер:  380487
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 2303
от  12.02.2019
cu privire la acreditarea observatorilor naționali
din partea Asociației obștești „Promo-LEX”
în vederea monitorizării alegerilor parlamentare
din 24 februarie 2019
Опубликован : 31.05.2019 в Monitorul Oficial Nr. 178-184     статья № : 924     Дата вступления в силу : 12.02.2019
    Asociația obștească „Promo-LEX” a înaintat Comisiei Electorale Centrale două demersuri privind acreditarea a 480 de persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.
    Conform statutului și calificării, Asociația obștească „Promo-LEX” se ocupă de apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice.
    În temeiul art. 18 alin. (2) și art. 68 alin. (4) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 5 și pct. 9 din Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se acreditează în calitate de observatori naționali 480 de persoane din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, conform anexei.
    2. Persoanele acreditate în calitate de observatori naționali își vor desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                    Alina RUSSU

    Secretar                                                                       Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2303. Chişinău, 12 februarie 2019.

    anexă