HGM916/2004
ID intern unic:  295475
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 916
din  11.08.2004
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce
se operează în unele
hotărîri ale Guvernului
Publicat : 20.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 150-155     art Nr : 1090
    HG1108 din 25.09.06, MO153-156/29.09.06 art.1188    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Se stabileşte că cheltuielile pentru punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi acoperite în limita alocaţiilor prevăzute în bugetele respective.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                               Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                  Valerian Cristea
    Ministrul educaţiei                                                 Valentin Beniuc
    Ministrul finanţelor                                                Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                                   Victoria Iftodi

    Chişinău, 11 august 2004.
    Nr. 916.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 916
din 11 august 2004
Modificările şi completările  ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG876 din 22.12.15, MO2-12/15.01.16 art.3]
    [Pct.1 modificat prin HG1108 din 25.09.06, MO153-156/29.09.06 art.1188]
    [Pct.2 abrogat prin HG133 din 20.02.13, MO36-40/22.02.13 art.179]