HGA330/1999
ID intern unic:  292784
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 330
din  23.04.1999
cu privire la aprobarea componenţei comisiilor
guvernamentale în complexul energetic
Publicat : 06.05.1999 în Monitorul Oficial Nr. 45-47     art Nr : 328
    Abrogată prin HG668 din 08.07.05, MO95-97/15.07.05 art.728

    MODIFICAT
    HG1314/03.11.03, MO223/07.11.03 art.1361  
    HG1240/15.10.03, MO218/24.10.03 art.1291
     HG830 din 11.07.03, MO155/25.07.03 art.905
    HG 799/18.06.02 MO91/27.06.02 art.899
    HG535/28.06.01, MO68-71/29.06.01 art.548
    HG428/07.06.01, MO62/09.06.01
    HG571/15.06.00, MO70/22.06.00 art.654
    HG230/10.03.00, MO29/16.03.00 art.308
    HG214/06.03.00, MO31/23.03.00 art.315
    HG51/20.01.00, MO10/27.01.00

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Comisia de concurs pentru privatizarea întreprinderilor din sectorul electroenergetic în următoarea componenţă:
   Tarlev Vasile             - Prim-ministru al Republicii Moldova
                                      (preşedintele Comisiei)
   IOVV Vasile            - prim-viceprim-ministru (vicepreşedintele Comisiei).
    [Pct. 1 modificat prin HG1240/15.10.03, MO218/24.10.03 art.1291]
    Grebencea Ştefan      - vicedirector general al Departamentului
                                       Privatizării (secretarul Comisiei)
Membrii Comisiei:
    Manoli Mihail             - ministrul finanţelor
    Leşanu Ion                 - ministrul energeticii
    Gumenîi Nicolae         - directorul general al Departamentului Privatizării
    Bondarciuc Nicolae     - preşedintele Comisiei parlamentare pentru
                                         economie, industrie, buget şi finanţe
    Marian LUPU             - ministrul economiei
    [Pct.1 modificat HG1314/03.11.03, MO223/07.11.03 art.1361]
    [Componenţa Comisiei în redacţia HG428/07.06.2001, MO62/09.06.2001]
    [Componenţa Comisiei modificată prin HG230/10.03.2000, MO29/16.03.2000 art.308]
    [Componenţa Comisiei în redacţia HG51/20.01.2000, MO10/27.01.2000]
    BRAGHIŞ Dumitru      - Prim-ministru al Republicii Moldova
                                          (preşedintele Comisiei);
    COSARCIUC Valeriu - viceprim-ministru (vicepreşedintele Comisiei);
    BODIU Victor             - vicedirectorul Departamentului privatizării şi
                                          administrării proprietăţii de stat pe lîngă Ministerul
                                          Economiei şi Reformelor (secretarul Comisiei).

Membrii Comisiei:
    MANOLI Mihail           - ministrul finanţelor;
    GÎRLĂ Eugeniu            - şeful Comisiei parlamentare economie, industrie
                                         şi privatizare;
    GRICIUC Petru           - consilier al Preşedintelui Republicii Moldova;
    ARION Valentin          - viceministrul industriei şi energeticii;
    OLEINIC Alexandru    - directorul Departamentului privatizării şi
                                          administrării proprietăţii de stat pe lîngă
                                          Ministerul Economiei şi Reformelor;
    CIBOTARI Tudor       - consultant principal în direcţia
                                          economie a Cancelariei de Stat.
   2) Se aprobă componenţa Comisiei guvernamentale pentru redresarea situaţiei în complexul energetic:
    TARLEV Vasile          - Prim-ministru al Republicii Moldova
                                         (preşedintele Comisiei)
    Iovv Vasile                  - prim-viceprim-ministru al Republicii
                                         Moldova, vicepreşedintele Comisiei
    CIBOTARI Feodosii   - consultant principal în direcţia industrie
                                         a Cancelariei de Stat (secretarul Comisiei)
Membrii Comisiei:
    MANOLI Mihail          - ministrul finanţelor
    LEŞANU Ion               - ministrul energeticii
    DUCA Gheorghe          - ministrul ecologiei, construcţiilor
                                          şi dezvoltării teritoriului
    TRIBOI Nicolae          - director general al Agenţiei Naţionale
                                           pentru Reglementare în Energetică
    CULCIŢCHI Mihail      - viceministru al afacerilor interne
    ŢURCAN Anatol          - prim-viceprimar al mun. Chişinău.
    [Componenţa Comisiei modificată prin HG 799/18.06.2002 MO91/27.06.2002 art. 899]
    [Subpct.2) al pct.1 în redacţia HG535/28.06.2001, MO68-71/29.06.2001 art.548]

    [Componenţa Comisiei în redacţia HG51/20.01.2000, MO10/27.01.2000]
    BRAGHIŞ Dumitru       - Prim-ministru al Republicii Moldova (preşedintele
                                          Comisiei);
    COSARCIUC Valeriu  - viceprim-ministru (vicepreşedintele Comisiei);
    CIBOTARI Tudor        - consultant principal în direcţia economie a
                                         Cancelariei de Stat (secretarul Comisiei).
Membrii Comisiei:
    MANOLI Mihail           - ministrul finanţelor;
    ARION Valentin           - viceministrul industriei şi energeticii;
    CAPCELEA Arcadie    - ministrul mediului şi amenajării teritoriului;
    BADÎR Iurie                  - prim-viceministru al economiei şi reformelor;
    SARACUŢA Anatol     - director general al Agenţiei Naţionale
                                           pentru Reglementare în Energetică;
    URSACHI Dumitru       - viceministru al afacerilor interne;
    ŢURCAN Anatol          - prim-viceprimar al municipiului Chişinău.

    [PCT.3 ABROGAT PRIN HG830/11.07.03, MO155/25.07.03 art.905]
    [Componenţa Comisiei modificată prin HG214/06.03.2000, MO31/23.03.2000 art.315]
    [Pct.4 abrogat prin HG51/20.01.2000, MO10/27.01.2000]
    5. Se aprobă Lista hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova, care se abrogă (se anexează).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                               Ion STURZA


    Chişinău, 23 aprilie 1999.
    Nr. 330.
Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 330
din 23 aprilie 1999
L I S T A
hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova,
care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.207 din 24 februarie 1998 "Cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale pentru supravegherea procesului de privatizare a complexului energetic (Monitorul Oficial, 1998, nr.30-33, art.238), în partea ce se referă la componenţa comisiei.
    2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.537 din 10 iunie 1998 "Cu privire la modificarea componenţei Comisiei guvernamentale pentru supravegherea procesului de privatizare a complexului energetic (Monitorul Oficial, 1998, nr.62-65, art.630).
    3. Punctul 1 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1069 din 21 octombrie 1998 "Cu privire la aplicarea măsurilor excepţionale pentru redresarea situaţiei critice în complexul energetic" (Monitorul Oficial, 1999,  nr.100-102,  art.1034),  în  partea ce se  referă  la  componenţa comisiei.
    4. Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.3 din 12 ianuarie 1999 "Cu privire la construcţia centralei electrice Budeşti" (Monitorul Oficial, 1999, nr.5-6, art.53), în partea ce se referă  la componenţa comisiei.
    5. Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.21 din 19 ianuarie 1999 "Cu privire la organizarea concursului pentru  elaborarea Concepţiei de implementare a sistemelor complexe de evidenţă, control şi gestionare a consumului de energie electrică, gaze  naturale, energie termică şi apă" (Monitorul Oficial, 1999, nr.7-9, art.67), în partea ce se referă la componenţa comisiei.
    6. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.40 din 25  ianuarie 1999  "Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru privatizarea întreprinderilor  din sectorul electroenergetic" (Monitorul Oficial, 1999, nr.7-9, art.81).