HGM774/1997
ID intern unic:  296789
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 774
din  13.08.1997
cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale
Publicat : 04.09.1997 în Monitorul Oficial Nr. 57-58     art Nr : 625

   
MODIFICAT
    HG1072 din 22.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1175
    HG878 din 18.07.08, MO134-137/25.07.08 art.882
    HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338
   
HG271 din 10.03.05, MO42-45/21.03.05 art.315     NOTĂ:
     
În titlu şi textul hotărîrii, cuvintele „taxele pentru servicii” se substituie cu cuvintele „nomenclatorul serviciilor” prin HG1072 din 22.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1175
În denumirea şi textul hotărîrii cuvîntul "industriale" se substituie cu cuvîntul "intelectuale" prin HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338
În hotărîre cuvintele "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale", la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală", la cazul respectiv prin HG271 din 10.03.05, MO42-45/21.03.05 art.315În legătură cu  trecerea  Agenţiei  de  Stat pentru Proprietatea Intelectuală  la  noi  condiţii de activitate ,bazată  pe principiile autogestiunii şi autofinanţării, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică  în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale (se anexează).
[Pct.2 abrogat prin HG1072 din 22.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1175]
3. Se abrogă:
capitolul X din anexa  nr. 1 la  Hotărîrea  Guvernului  Republicii Moldova  nr. 456 din 26 iulie 1993 "Cu privire la protecţia proprietăţii industriale în Republica Moldova";
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 415 din13 iunie 1994 "Cu privire  la  optimizarea  sistemului  de  protecţie  a  proprietăţii industriale".

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                           Ion CIUBUC

Chişinău, 13 august 1997.
Nr. 774.
    [Anexa în redacţia HG1072 din 22.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1175]
    [Anexa modificată prin HG878 din 18.07.08, MO134-137/25.07.08 art.882]
    [Anexa în redacţia HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]