LPM1591/2003
ID intern unic:  311623
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1591
din  26.12.2002
privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari
de pensii şi a unor categorii de populaţie
Publicat : 15.01.2003 în Monitorul Oficial Nr. 1-2     art Nr : 6

   
MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP125 din 30.06.17, MO253-264/21.07.17 art.420
    LP162 din 07.07.16, MO256-264/12.08.16 art.553
    LP148 din 17.07.14, MO223-230/08.08.14 art.507; în vigoare 01.07.14
    LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12
   
LP55 din 27.02.04, MO46-49/19.03.04 art.274

    Titlul legii în redacția
LP148 din 17.07.14, MO223-230/08.08.14 art.507; în vigoare 01.07.14


    NOTĂ:
   
În textul Legii sintagma „Ministerului Educației” se substituie cu sintagma „Ministerului Educației, Culturii și Cercetării” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În cuprinsul legii cuvintele „sistemul public de asigurări sociale” se substituie cu cuvintele „sistemul public de pensii”, iar sintagmele „și 57 de ani” şi „și 62 de ani” – cu textul „de ani și vîrsta standard de pensionare, prevăzută la art. 41 alin. (1) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, prin LP125 din 30.06.17, MO253-264/21.07.17 art.420


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. - Se stabileşte, începînd cu 1 mai 2002, o alocaţie lunară de stat beneficiarilor de pensii, stabilite în sistemul public de pensii, din comunele Cocieri, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă şi Pîrîta.
    Art. 11. - Se stabileşte, începînd cu 1 ianuarie 2004, o alocaţie lunară de stat beneficiarilor de pensii, stabilite în sistemul public de pensii, din comuna Copanca.
    [Art.11 introdus prin LP55 din 27.02.04, MO46-49/19.03.04 art.274]
   
Art. 12. – Se stabileşte, începînd cu 1 iulie 2014, o alocaţie lunară de stat beneficiarilor de pensii, stabilite în sistemul public de pensii, domiciliaţi în  comunele Fîrlădeni, Corjova şi în satele Varniţa, Hagimus.
    [Art.12 introdus prin LP148 din 17.07.14, MO223-230/08.08.14 art.507; în vigoare 01.07.14]
    Art. 13. – Se stabileşte, începînd cu 1 iulie 2014, o alocaţie lunară de stat femeilor cu vîrsta cuprinsă între 55 de ani și vîrsta standard de pensionare, prevăzută la art. 41 alin. (1) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii şi bărbaţilor cu vîrsta cuprinsă între 60 de ani și vîrsta standard de pensionare, prevăzută la art. 41 alin. (1) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii care la 1 ianuarie 2014 au domiciliul în comunele Cocieri, Corjova, Coşniţa, Molovata Nouă, Fîrlădeni şi în satele Copanca, Doroţcaia, Pîrîta,Varniţa, Hagimus şi nu beneficiază de pensii stabilite de administraţia de la Tiraspol.
    [Art.13 introdus prin LP148 din 17.07.14, MO223-230/08.08.14 art.507; în vigoare 01.07.14]
    Art. 14. – Se stabileşte, începînd cu 1 iulie 2014, o alocaţie lunară de stat beneficiarilor de alocaţii sociale de stat stabilite în temeiul Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, cu excepţia alocaţiei pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere şi a ajutorului de deces, domiciliaţi în comunele Cocieri, Corjova, Coşniţa, Molovata Nouă, Fîrlădeni şi în satele Copanca, Doroţcaia, Pîrîta, Varniţa, Hagimus.
    [Art.14 introdus prin LP148 din 17.07.14, MO223-230/08.08.14 art.507; în vigoare 01.07.14]
    Art. 15. – Se stabileşte, începînd cu 1 iulie 2016, o alocaţie lunară de stat beneficiarilor de pensii, stabilite în sistemul public de pensii, care au activat pînă la atingerea vîrstei de pensionare sau activează în continuare în instituţiile de învăţămînt din partea stîngă a Nistrului şi oraşul Bender, subordonate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova  (a căror listă este expusă în anexă), domiciliază în partea stîngă a Nistrului şi nu beneficiază de pensii stabilite de administraţia de la Tiraspol.
    [Art.15 introdus prin LP162 din 07.07.16, MO256-264/12.08.16 art.553]
    Art. 16. – Se stabileşte, începînd cu 1 iulie 2016, o alocaţie lunară de stat femeilor cu vîrstă cuprinsă între 55 de ani și vîrsta standard de pensionare, prevăzută la art. 41 alin. (1) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii şi bărbaţilor cu vîrstă cuprinsă între 60 de ani și vîrsta standard de pensionare, prevăzută la art. 41 alin. (1) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii care sînt angajaţi în instituţiile de învăţămînt din partea stîngă a Nistrului şi oraşul Bender, subordonate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (a căror listă este expusă în anexă), domiciliază în partea stîngă a Nistrului şi nu beneficiază de pensii stabilite de administraţia de la Tiraspol.
    [Art.16 introdus prin LP162 din 07.07.16, MO256-264/12.08.16 art.553]
    Art. 2. – (1) Cuantumul alocaţiilor lunare de stat prevăzute la art. 1, 11, 12,13 şi 14 se stabileşte, începînd cu 1 iulie 2014, iar cele prevăzute la art. 15 şi l 6 începînd cu 1 iulie 2016, în funcţie de categoria beneficiarilor, după cum urmează:
    [Art.2 al.(1) modificat prin LP162 din 07.07.16, MO256-264/12.08.16 art.553]
    1) beneficiarilor de pensii pentru limită de vîrstă – 550 de lei;
    2) beneficiarilor de pensii de invaliditate:
    a) de gradul I – 550 de lei;
    b) de gradul II – 375 de lei;
    c) de gradul III – 275 de lei;
    3) beneficiarilor de pensii de urmaş – 550 de lei pentru fiecare urmaş;
    4) femeilor cu vîrsta cuprinsă între 55 de ani și vîrsta standard de pensionare, prevăzută la art. 41 alin. (1) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii şi bărbaţilor cu vîrsta cuprinsă între 60 de ani și vîrsta standard de pensionare, prevăzută la art. 41 alin. (1) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii – 550 de lei;
    5) beneficiarilor de alocaţii sociale de stat din rîndul persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu dizabilităţi din copilărie şi copiilor cu dizabilităţi cu vîrsta de pînă la 18 ani:
    a) cu dizabilităţi severe – 550 de lei;
    b) cu dizabilităţi accentuate – 375 de lei;
    c) cu dizabilităţi medii – 275 de lei;
    6) beneficiarilor de alocaţii sociale de stat din rîndul persoanelor vîrstnice – 500 de lei;
    7) beneficiarilor de alocaţii sociale de stat din rîndul copiilor care au pierdut întreţinătorul – 550 de lei pentru fiecare copil. În cazul pierderii ambilor părinţi, cuantumul alocaţiei lunare de stat se dublează.
    (2) În cazul în care se încadrează în mai multe categorii de beneficiari care acordă dreptul la alocația lunară de stat prevăzută de lege, persoanei i se va stabili o singură alocație.
    [Art.2 al.(2) introdus prin LP162 din 07.07.16, MO256-264/12.08.16 art.553; alineatul unic devine al.(1)]
    [Art.2 în redacţia LP148 din 17.07.14, MO223-230/08.08.14 art.507; în vigoare 01.07.14]
    [Art.2 în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Art. 3. - Stabilirea şi plata alocaţiilor de stat, prevăzute de prezenta lege, se efectuează de către organele de asigurări sociale de stat.
    Art. 4. - Cheltuielile ocazionate de stabilirea şi plata alocaţiilor de stat, prevăzute de prezenta lege, se efectuează din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, cu restituirea lor ulterioară din mijloacele bugetului de stat.
    Art. 5. – Pentru asigurarea executării prezentei legi, Guvernul va prezenta Parlamentului, în termen de o lună, propuneri privind modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 şi a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014.
    [Art.5 în redacţia LP148 din 17.07.14, MO223-230/08.08.14 art.507; în vigoare 01.07.14]

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                             Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 26 decembrie 2002.
    Nr. 1591-XV.

Anexă

Lista
instituțiilor de învățămînt din partea stîngă a Nistrului și din orașul 
Bender subordonate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

    1) Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, orașul Dubăsari;
    2) Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfînt”, orașul Grigoriopol;
    3) Liceul Teoretic „Evrika”, orașul Rîbnița;
    4) Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”, municipiul Bender;
    5) Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, orașul Tiraspol
    6) Gimnaziul Roghi, raionul Dubăsari;
    7) Gimnaziul Corjova, raionul Dubăsari;
    8) Școala de tip-internat pentru copii orfani și copii rămași fără îngrijirea părinților, municipiul Bender.