LPM17/2005
ID intern unic:  312791
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 17
din  17.02.2005
pentru ratificarea Protocolului privind prevenirea,
reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special
al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite
 împotriva criminalităţii transnaţionale organizate
Publicat : 04.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 36-38     art Nr : 126

   
MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12
    LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1.- Se ratifică Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptat la New York la 15 noiembrie 2000, cu rezerva şi declaraţia ce urmează:
"Pînă la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile protocolului se aplică doar pe teritoriul controlat de  autorităţile Republicii Moldova."
"În conformitate cu prevederile articolului 15 alineatul 3 din protocol, Republica Moldova nu se consideră legată de prevederile articolului 15 alineatul 2 din protocol."
   
Art.2. - Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Trupelor de Grăniceri, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei,
Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Departamentul Migraţiune, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene vor întreprinde măsurile necesare în  vederea realizării prevederilor din  protocolul menţionat.
   
[Art.2 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.2 modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    [Art.2 modificat prin LP211 din 29.07.05, MO132/07.10.05 art.631]
Art.3. - Guvernul, în termen de 6 luni, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.
Art.4. - Ministerul Afacerilor Externe va  pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de ratificare.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                               Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 17 februarie 2005.
Nr.17-XV.