OSVA288/2005
ID intern unic:  315248
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 288
din  20.12.2005
cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea
sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova
Publicat : 17.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 28-30     art Nr : 72     Data intrarii in vigoare : 17.02.2006

    Abrogat prin OSV310 din 04.08.17, MO330-334/08.09.17 art.1699

    MODIFICAT
    OSV481 din 01.10.13, MO228-232/18.10.13 art.1508; în vigoare 28.10.13


«Aprobat»                                         «Înregistrat
    Director General                                    Ministrul justiţiei
    al Serviciului Vamal                               al Republicii Moldova
    al Republicii Moldova
    Nicolae VÎLCU__________                 Victoria IFTODI___________
    Nr. 288-o din 20.12.2005                         nr. 434 din 30.01.2006    În scopul executării prevederilor Codului vamal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 1149-XV din 20.07.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 160-162. din 23.12.2000), al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova  nr. 1140 din 02.10.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 157-160 din 25.10.2005),
ORDON:
    1. Se aprobă Normele metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova (anexa nr. 1).
    2. Se aprobă formularul registrelor pentru evidenţa procedurii de tranzit T1 pe teritoriul Republicii Moldova (anexa nr. 2).
    3. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    4. Controlul asupra îndeplinirii prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei Administrarea Regimurilor şi Procedurilor Vamale (dl Viorel Melnic), Direcţiei Politică Tarifar-Vamală (dl Vitalie Slipenchi), Direcţiei Urmărire Penală şi Fraude Vamale (dl Grigore Ciubuc), Direcţiei Tehnologii Informaţionale şi Statistică Vamală (dl Grigore Varaniţa).
    5.  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OSV481 din 01.10.13, MO228-232/18.10.13 art.1508; în vigoare 28.10.13]