HGO615/2014
ID intern unic:  353921
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 615
din  21.07.2014
privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege
pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23 decembrie 2013
Publicat : 21.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 206-208     art Nr : 613
    În temeiul art.1061  alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.119 din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.50, art.237), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23 decembrie 2013.
    2. Se declară angajarea răspunderii politice a Guvernului  asupra proiectului de lege menţionat, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute  în art. 1061 din Constituţia Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU                                                       Iurie LEANCĂ

    Nr. 615. Chişinău, 21 iulie 2014.

Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23 decembrie 2013
    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin  angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Articol unic. – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.17-23, art. 50) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, cifrele „12035836,6”, „12155836,6” şi „120000,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „12 192372,5”, „12271216,7” şi „78844,2”.
    2. Anexele nr.1 şi nr. 2 vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    Preşedintele Parlamentului