HGM457/2018
ID intern unic:  375492
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 457
din  16.05.2018
cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2018
a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă
de organismele internaţionale şi regionale
Publicat : 18.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 157-166     art Nr : 507
    MODIFICAT
   
HG1252 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1326; în vigoare 21.12.18

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Lista organismelor internaționale și regionale cărora Republica Moldova urmează să achite din bugetul de stat pe anul 2018 cotele de membru și datoriile, conform anexei.
    2. Ministerul Finanțelor va asigura transferul mijloacelor financiare prevăzute în Lista menţionată din bugetul de stat pentru anul 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                            Octavian Armaşu
    Ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                         Tudor Ulianovschi

    Nr. 457. Chişinău, 16 mai 2018.


    anexă
    [Anexa în redacția HG1252 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1326; în vigoare 21.12.18]