LPM29/2003
ID intern unic:  313083
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 29
din  13.02.2003
pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto
la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire
la schimbarea climei
Publicat : 18.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 48     art Nr : 193

   
MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. - Republica Moldova aderă la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, adoptat la 11 decembrie 1997.
Art. 2.Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va asigura realizarea prevederilor Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei.
   
[Art.2 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.2 modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura remiterea către depozitar a instrumentului de aderare.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                              Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 13 februarie 2003.
    Nr. 29-XV.