HCNPFM45/5/2009
ID intern unic:  333377
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 45/5
din  16.10.2009
cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor specializate
ale intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 877
    MODIFICAT
   
HCNPF24/3 din 28.05.18, MO176-180/01.06.18 art.791
   
HCNPF23/11 din 24.05.13, MO122-124/07.06.13 art.831
    HCNPF52/12 din 18.11.10, MO37-38/11.03.11 art.204    În vederea executării şi punerii în aplicare a prevederilor art.48 alin.(3) lit. g) și lit.i), art.49 alin.(2) lit.g), lit.h), alin.(4), art.53 alin.(5) din Legea nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), în temeiul prevederilor art.1 alin.(1), art.3, art.4 alin.(1) şi alin.(2), art.8 lit.b) şi lit.h), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126/BIS),
    [Clauza de emitere modificată prin HCNPF24/3 din 28.05.18, MO176-180/01.06.18 art.791]
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă forma şi conţinutul Registrului subagenţilor, personalului propriu cu atribuţii de intermediere şi asistenţilor în brokeraj ai intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări, conform anexei nr. 1.
    2. Se aprobă forma şi conţinutul Raportului privind activitatea de bază a intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări, conform anexei nr. 2.
    3. Se aprobă forma şi conţinutul Raportului privind activitatea intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări prin personal propriu, asistenţi în brokeraj şi/sau subagenţi, conform anexei nr. 3.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                        Mihail CIBOTARU

    Nr. 45/5. Chişinău, 16 octombrie 2009.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HCNPF23/11 din 24.05.13, MO122-124/07.06.13 art.831]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HCNPF23/11 din 24.05.13, MO122-124/07.06.13 art.831]
    [Anexa nr.2 în redacţia HCNPF52/12 din 18.11.10, MO37-38/11.03.11 art.204]

   
anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacţia HCNPF52/12 din 18.11.10, MO37-38/11.03.11 art.204]