HCECC2297/2019
ID intern unic:  380481
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2297
din  12.02.2019
pentru modificarea anexei la hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 2128 din 23 ianuarie 2019
„Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din
partea Partidului Politic „Partidul Nostru”, a simbolului electoral și
confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia
Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 918     Data intrarii in vigoare : 12.02.2019
    La 8 februarie 2019, prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-7/1188, Partidul Politic „Partidul Nostru” solicită modificarea ordinii candidaților în lista de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția națională din partea Partidului Politic „Partidul Nostru”, conform procesului-verbal nr. 29 al ședinței Consiliului Național al Partidului  Politic „Partidul Nostru”, din 7 februarie 2019, la care s-a decis modificarea ordinii în cazul a 51 de candidați din numărul total de 54 înregistrați.
    În temeiul art. 18 alin. (2) și art. 88 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2128 din 23 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic „Partidul Nostru”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” se expune într-o nouă redacție, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                    Alina RUSSU

    Secretar                                                                       Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2297. Chişinău, 12 februarie 2019.

    anexă