HGM1372/2005
ID intern unic:  299013
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1372
din  23.12.2005
cu privire la modul de compensare a medicamentelor
în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Publicat : 30.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 176-181     art Nr : 1477

   
MODIFICAT
    HG159 din 07.03.19, MO93/08.03.19 art.174; în vigoare 08.03.19
   
HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18
    HG1095 din 28.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1186
    HG595 din 12.08.13, MO182-185/23.08.13 art.698
    HG291 din 14.05.13, MO110-113/17.05.13 art.360
   
HG899 din 03.12.12, MO248-251/07.12.12 art.973
    HG323 din 28.04.10, MO66-67/04.05.10 art.394
    HG213 din 13.03.09, MO57-58/20.03.09 art.261
    HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437


    NOTĂ:
   
în tot textul hotărîrii și al anexelor, cuvintele „Ministerul Sănătăţii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18
    În textul hotărîrii, în anexele nr.1 şi nr.2, cuvintele „persoanele asigurate” se substituie prin cuvintele „persoanele înregistrate la medicul de familie”, la cazul gramatical respectiv prin HG323 din 28.04.10, MO66-67/04.05.10 art.394
   
pe tot parcursul anexelor nr. 1 şi 2 ale hotărîrii, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii” prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437
     În temeiul alineatului (2) articolul 18 al Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr.7, art. 210), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul privind prescrierea medicamentelor compensate pentru tratamentul în condiţii de ambulator al persoanelor înregistrate la medicul de familie, conform anexei nr. 1;
Contractul-tip privind eliberarea către persoanele înregistrate la medicul de familie a medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform anexei nr.2.
2. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Agenţia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, vor elabora şi aproba actele normative aferente şi vor realiza alte acţiuni necesare executării prezentei hotărîri.
   
[Pct.2 modificat prin HG1095 din 28.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1186]
    [Pct.2 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
3. Compania Naţională de Asigurări în Medicină va prezenta trimestrial Ministerului Finanţelor raportul privind utilizarea mijloacelor financiare pentru acoperirea costurilor medicamentelor compensate eliberate către persoanele înregistrate la medicul de familie.

PRIM-MINISTRU                                                                 Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii
şi protecţiei sociale                                                                  Ion Ababii
Ministrul finanţelor                                                                  Mihail Pop

Chişinău, 23 decembrie 2005.
Nr. 1372.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1372
din 23 decembrie 2005


Regulamentul
privind prescrierea medicamentelor compensate pentru tratamentul
î
n condiţii de ambulator al
persoanelor înregistrate la medicul de familie
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul privind prescrierea medicamentelor compensate pentru tratamentul în condiţii de ambulator al persoanelor înregistrate la medicul de familie (în continuare - Regulament) este elaborat în scopul stabilirii modului de prescriere şi eliberare a medicamentelor compensate persoanelor înregistrate la medicul de familie în conformitate cu Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
2. Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - lista), care include şi sumele fixe compensate, se aprobă de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, în comun cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare - Compania).
3. Cheltuielile legate de compensarea medicamentelor din listă se efectuează din contul mijloacelor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.
4. Se permite includerea în listă doar a denumirilor comune internaționale ale medicamentelor care sînt incluse în Nomenclatorul de stat de medicamente, Catalogul național de preţuri de producător la medicamente și fabricate conform Regulilor de Bună Practică de Fabricație (Good Manufacturing Practices – GMP).
    [Pct.4 în redacția HG1095 din 28.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1186]
    [Pct.4 modificat prin HG291 din 14.05.13, MO110-113/17.05.13 art.360]
    [Pct.4 modificat prin HG899 din 03.12.12, MO248-251/07.12.12 art.973]
   
41. Prin derogare de la punctul 4, pot fi compensate medicamentele neautorizate, dar permise pentru plasare pe piață în temeiul articolului 11 alineatul (7) din Legea nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică, cu stabilirea termenului de cel mult 90 de zile pentru solicitantul care se obligă să autorizeze medicamentul în corespundere cu cerințele actelor normative în vigoare. Dacă nu a primit certificat de înregistrare a medicamentului la momentul expirării termenului-limită, medicamentul se exclude din Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.
    [Pct.41 introdus prin HG1095 din 28.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1186]
5. Sumele fixe compensate pentru medicamentele incluse în listă se calculează de către Companie în baza datelor privind preţurile cu amănuntul la medicamente, prezentate de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, cu respectarea Metodologiei de calcul al sumelor fixe, aprobate prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale și Companiei.
    [Pct.5 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    [Pct.5 în redacția HG1095 din 28.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1186]
II. Prescrierea medicamentelor compensate
    6. Dreptul de a prescrie medicamente compensate îl au medicii de familie, medicii neurologi, medicii psihiatri, medicii endocrinologi și medicii pediatri din cadrul prestatorilor de asistență medicală (în continuare – prestatori) care au încheiat contracte cu Compania.
    [Pct.6 în redacția HG159 din 07.03.19, MO93/08.03.19 art.174; în vigoare 08.03.19]
    [Pct.6 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    [Pct.6 modificat prin HG1095 din 28.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1186]
    [Pct.6 modificat prin HG595 din 12.08.13, MO182-185/23.08.13 art.698]
    [Pct.6 în redacţia HG899 din 03.12.12, MO248-251/07.12.12 art.973]
    [Pct.6 modificat prin HG323 din 28.04.10, MO66-67/04.05.10 art.394]
61. Compania va aproba și va adapta modelul contractului privind prescrierea medicamentelor compensate de către prestatorii de servicii medicale care nu au încheiat contracte de acordare a asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală conform prevederilor actelor normative aprobate ulterior încheierii acestuia.
[Pct.61 introdus prin HG159 din 08.03.19, MO93/08.03.19 art.174; în vigoare 08.03.19]
7. Prestatorii vor coordona cu Compania lista medicilor de familie, medicilor neurologi, medicilor psihiatri, medicilor endocrinologi și medicilor pediatri cu drept de a prescrie medicamente compensate, care va conţine şi codurile personale atribuite acestora, pentru a fi incluse în sistemul informaţional automatizat.
   
[Pct.7 modificat prin HG1095 din 28.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1186]
    [Pct.7 modificat prin HG595 din 12.08.13, MO182-185/23.08.13 art.698]
    [Pct.7 modificat prin HG899 din 03.12.12, MO248-251/07.12.12 art.973]
    [Pct.7 modificat prin HG323 din 28.04.10, MO66-67/04.05.10 art.394]
8. Medicii de familie, medicii neurologi, medicii psihiatri, medicii endocrinologi și medicii pediatri vor prescrie medicamente compensate doar dintre cele incluse în listă.
    [Pct.8 modificat prin HG1095 din 28.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1186]
    [Pct.8 modificat prin HG595 din 12.08.13, MO182-185/23.08.13 art.698]
    [Pct.8 modificat prin HG899 din 03.12.12, MO248-251/07.12.12 art.973]
    [Pct.8 modificat prin HG323 din 28.04.10, MO66-67/04.05.10 art.394]
9. 9. Medicamentele compensate incluse în listă (cu excepția medicamentelor psihotrope, anticonvulsivante și antidiabetice) se prescriu persoanelor înregistrate la medicul de familie, în modul stabilit, numai de către medicul de familie și medicul pediatru, la prezentarea actului de identitate, cu verificarea, după caz, a statutului persoanei în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală prin interogarea electronică a sistemului informațional al Companiei. Prescrierea medicamentelor psihotrope incluse în listă se efectuează de către medicul de familie și/sau medicul psihiatru, după caz. Prescrierea medicamentelor anticonvulsivante incluse în listă se efectuează de către medicul de familie, medicul neurolog și/sau medicul psihiatru, după caz. Prescrierea medicamentelor antidiabetice orale și injectabile incluse în listă se efectuează de medicul de familie și/sau medicul endocrinolog, după caz.
    [Pct.9 modificat prin HG159 din 07.03.19, MO93/08.03.19 art.174; în vigoare 08.03.19]
    [Pct.9 în redacția HG1095 din 28.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1186]
    [Pct.9 modificat prin HG595 din 12.08.13, MO182-185/23.08.13 art.698]
    [Pct.9 în redacţia HG899 din 03.12.12, MO248-251/07.12.12 art.973]
    [Pct.9 în redacţia HG323 din 28.04.10, MO66-67/04.05.10 art.394]

10. Medicamentele compensate se prescriu conform denumirii comune internaţionale numai pe formulare de reţetă de model aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Companie, recepţionate în baza cererii de la agenţia teritorială a Companiei.
   
[Pct.10 modificat prin HG899 din 03.12.12, MO248-251/07.12.12 art.973]
11. Medicul de familie, medicul pediatru, medicul endocrinolog, medicul neurolog și medicul psihiatru vor completa citeț și fără corectări compartimentul lor din formularul rețetei, respectînd prevederile Instrucțiunii de completare a rețetei compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – Instrucțiune), aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale și Companie, asigurîndu-se că au fost completate toate cele 3 exemplare ale rețetei. Medicamentele psihotrope și  anticonvulsivante incluse în listă se prescriu și pe formularul de rețetă nr. 1 pentru medicamentele cu evidenţă cantitativă, conform instrucțiunii aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
   
[Pct.11 în redacția HG1095 din 28.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1186]
    [Pct.11 modificat prin HG595 din 12.08.13, MO182-185/23.08.13 art.698]
    [Pct.11 modificat prin HG899 din 03.12.12, MO248-251/07.12.12 art.973]
    [Pct.11 modificat prin HG323 din 28.04.10, MO66-67/04.05.10 art.394]
12. Prescrierea medicamentelor compensate se efectuează conform indicaţiilor medicale şi recomandărilor pentru tratamentul medicamentos în condiţii de ambulator al pacienţilor aflaţi în evidenţa medicului pediatru, sau a medicului psihiatru, medicului neurolog sau a medicului endocrinolog, conform actelor normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
   
[Pct.12 modificat prin HG1095 din 28.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1186]
    [Pct.12 modificat prin HG595 din 12.08.13, MO182-185/23.08.13 art.698]
    [Pct.12 modificat prin HG899 din 03.12.12, MO248-251/07.12.12 art.973]
    [Pct.12 modificat prin HG323 din 28.04.10, MO66-67/04.05.10 art.394]
13. Pe un formular de rețetă se va prescrie numai un medicament compensat, ţinînd cont de indicațiile medicale și necesitățile de tratament. Cantitatea de medicamente prescrise nu va depăși necesarul pentru maximum 3 luni de tratament.
    [Pct.13 în redacția HG1095 din 28.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1186]
    [Pct.13 modificat prin HG213 din 13.03.09, MO57-58/20.03.09 art.261]
14. Medicul de familie, medicul pediatru, medicul endocrinolog, medicul neurolog şi medicul psihiatru va înregistra în fişa medicală de ambulator (formular 025e; 112e) a pacientului argumentarea indicaţiei, seria şi numărul reţetei, denumirea preparatului, doza, cantitatea şi durata tratamentului.
    [Pct.14 modificat prin HG1095 din 28.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1186]
    [Pct.14 modificat prin HG595 din 12.08.13, MO182-185/23.08.13 art.698]
    [Pct.14 modificat prin HG899 din 03.12.12, MO248-251/07.12.12 art.973]
15. La prezentarea repetată a pacientului, medicul de familie, medicul pediatru, medicul endocrinolog, medicul neurolog și medicul psihiatru pot recomanda continuarea tratamentului, cu prescrierea unor noi rețete compensate, dacă la verificarea înscrierilor din fișa medicală de ambulator (formular 025e; 112e) se constată că pacientul dispune de rezerve de medicamente compensate prescrise anterior pentru cel mult 5 zile de tratament.
   
[Pct.15 în redacția HG1095 din 28.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1186]
    [Pct.15 modificat prin HG1095 din 28.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1186]
    [Pct.15 modificat prin HG595 din 12.08.13, MO182-185/23.08.13 art.698]
    [Pct.15 modificat prin HG899 din 03.12.12, MO248-251/07.12.12 art.973]
16. După completarea formularului reţetei, medicul de familie şi/sau medicul pediatru, medicul neurolog, medicul psihiatru, medicul endocrinolog, după caz, va detaşa exemplarele 1 şi 2 ale reţetei şi le va înmîna persoanei înregistrate la medicul de familie pentru prezentare la farmacie.
    [Pct.16 modificat prin HG1095 din 28.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1186]
    [Pct.16 în redacţia HG595 din 12.08.13, MO182-185/23.08.13 art.698]
    [Pct.16 modificat prin HG899 din 03.12.12, MO248-251/07.12.12 art.973]
    [Pct.16 modificat prin HG323 din 28.04.10, MO66-67/04.05.10 art.394]
17. Exemplarul 3 al reţetelor rămîn la medicul de familie, medicul pediatru, medicul endocrinolog, medicul neurolog şi/sau medicul psihiatru, după caz, şi se transmit de către acesta săptămînal, prin act de predare-primire, persoanei responsabile de evidenţă a prestatorului.
    [Pct.17 modificat prin HG1095 din 28.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1186]
    [Pct.17 modificat prin HG595 din 12.08.13, MO182-185/23.08.13 art.698]
    [Pct.17 modificat prin HG899 din 03.12.12, MO248-251/07.12.12 art.973]
    [Pct.17 modificat prin HG323 din 28.04.10, MO66-67/04.05.10 art.394]
18. Exemplarul 3 al reţetelor completate se păstrează la prestator timp de 3 ani, după care se distrug în modul stabilit.
III. Eliberarea medicamentelor compensate
19. Dreptul de a elibera medicamente compensate către persoanele înregistrate la medicul de familie îl au doar prestatorii de servicii farmaceutice care activează în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv cele de stat şi cu cota-parte a statului, şi au încheiat cu Compania contracte privind eliberarea către persoanele înregistrate la medicul de familie a medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
20. Medicamentele compensate se eliberează pacientului sau reprezentantului lui legal numai în baza reţetelor valabile, prescrise în strictă conformitate cu prezentul Regulament, la prezentarea actului de identitate ale pacientului.
   
[Pct.20 modificat prin HG595 din 12.08.13, MO182-185/23.08.13 art.698]
    [Pct.20 modificat prin HG323 din 28.04.10, MO66-67/04.05.10 art.394]
21. Farmacistul, după constatarea corectitudinii prescrierii reţetei, completează compartimentul său din formularul de reţetă, respectînd prevederile Instrucţiunii, şi eliberează pacientului medicamentul prescris. Formularele de reţeta nr.1, pe care au fost prescrise medicamentele psihotrope şi anticonvulsivante din listă, se supun evidenţei cantitative, în modul stabilit.
    [Pct.21 modificat prin HG323 din 28.04.10, MO66-67/04.05.10 art.394]
22. Pacientul sau reprezentantul lui legal confirmă prin semnătură pe formularul de reţetă primirea medicamentului compensat şi achitarea, după caz, a contribuţiei personale.
23. Se interzice înlocuirea medicamentului prescris în reţetă cu alt  medicament.
24. Prestatorul de servicii farmaceutice va anexa primul exemplar al reţetelor la raportul prezentat lunar agenţiei teritoriale a Companiei, iar exemplarul 2 îl va înmîna persoanei înregistrate la medicul de familie odată cu eliberarea medicamentului compensat.
   
[Pct.24 modificat prin HG1095 din 28.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1186]
IV. Dispoziţii finale
25. Prestatorul este obligat să organizeze prescrierea medicamentelor compensate de către medicii de familie, medicii endocrinologi, medicii neurologi, medicii psihiatri și medicii pediatri.
    [Pct.25 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    [Pct.25 în redacţia HG1095 din 28.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1186]
    [Pct.25 modificat prin HG595 din 12.08.13, MO182-185/23.08.13 art.698]
    [Pct.25 modificat prin HG899 din 03.12.12, MO248-251/07.12.12 art.973]
26. Compania va informa lunar, pînă la data de 25 a lunii respective de gestiune, prestatorul de servicii medicale despre volumul medicamentelor compensate prescrise de către prestator, eliberate de către farmacii, precum și despre sumele financiare valorificate.
    [Pct.26 modificat prin HG159 din 07.03.19, MO93/08.03.19 art.174; în vigoare 08.03.19]
    [Pct.26 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    [Pct.26 în redacţia HG1095 din 28.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1186]
    [Pct.26 modificat prin HG595 din 12.08.13, MO182-185/23.08.13 art.698]
    [Pct.26 în redacţia HG899 din 03.12.12, MO248-251/07.12.12 art.973]


Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1362
din 23 decembrie 2005
Contract-tip
privind eliberarea către persoanele înregistrate la medicul de familie
 a medicamentelor compensate din fondurile asigur
ării obligatorii de
asisten
ţă medicală
_________________              "___" _______________ 200__
Compania Naţională de Asigurări în Medicină, prin intermediul Agenţiei Teritoriale
    ______________________________, (
în continuare - Compania), reprezentată de către
    ____________________________________________________________________,
                                           (denumirea deplină, numărul licenţei, data eliberării şi termenul de valabilitate)   
     care acţionează în baza Statutului, şi Prestatorul de servicii farmaceutice _____________________,

reprezentată de către _______________________________ (în continuare - Prestator),
     care ac
ţionează în baza ______________________, (ambele în continuare - Părţi) au
    
încheiat prezentul Contract, convenind asupra următoarelor:
1. Obiectul Contractului
1.1. Prezentul Contract reglementează drepturile şi obligaţiile Companiei şi Prestatorului în procesul  eliberării către persoanele înregistrate la medicul de familie a medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - medicamente compensate) şi modul de compensare a cheltuielilor suportate de către Prestator pentru procurarea acestor medicamente.
1.2. În executarea obligaţiilor lor contractuale, Părţile se conduc de prevederile legislaţiei în vigoare, actelor normative din domeniu ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi ale Companiei, Regulamentului privind prescrierea medicamentelor compensate pentru tratament în condiţii de ambulator al persoanelor înregistrate la medicul de familie (în continuare - Regulament).
2. Drepturile şi obligaţiile Prestatorului
2.1. Prestatorul are dreptul:
a) să primească de la Companie, în baza facturilor emise şi documentelor însoţitoare, sumele pentru medicamentele compensate eliberate conform Regulamentului;
b) să fie informat permanent şi din timp asupra modalităţii de eliberare a medicamentelor compensate;
c) să cunoască condiţiile contractelor de eliberare a medicamentelor compensate;
d) să-şi organizeze activitatea proprie pe vederea eficientizării procesului de eliberare a medicamentelor compensate, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
e) să încaseze de la persoanele înregistrate la medicul de familie contribuţia personală, reprezentînd diferenţa dintre preţul de vînzare cu amănuntul al medicamentelor şi suma compensată de Companie;
f) să prezinte Companiei propuneri de perfecţionare a mecanismului de eliberare a medicamentelor compensate.
2.2. Prestatorul este obligat:
a) să se aprovizioneze permanent cu medicamentele prevăzute în lista medicamentelor compensate, aprobată în modul stabilit, şi să aibă permanent în stoc produse comerciale ale aceleiaşi denumiri comune internaţionale (DCI), care au preţurile cele mai mici disponibile pe piaţă;
b) să elibereze persoanelor înregistrate la medicul de familie medicamentele compensate numai în baza reţetelor de model stabilit, la prezentarea actului de identitate;
   
[Pct.2.2 lit.b) modificată prin HG595 din 12.08.13, MO182-185/23.08.13 art.698]
    [Pct.2.2 lit.b) modificată prin HG323 din 28.04.10, MO66-67/04.05.10 art.394]
c) să informeze persoana înregistrată la medicul de familie despre drepturile şi obligaţiile ei privind medicamentele compensate, precum şi despre modul de utilizare a acestora;
d) să nu substituie medicamentul prescris în reţetă cu un alt medicament şi să elibereze medicamente conform prescrierii medicului;
   
[Pct.2.2 lit.d) modificată prin HG595 din 12.08.13, MO182-185/23.08.13 art.698]
e) să nu elibereze medicamente în baza reţetelor cu termen de valabilitate expirat, falsificate sau care nu conţin datele obligatorii de prescriere şi eliberare a medicamentelor compensate stabilite de Regulament;
f) să informeze în scris Compania despre toate circumstanţele care pot influenţa executarea obligaţiilor conform prezentului Contract:
anularea, suspendarea sau expirarea acţiunii licenţei sau acreditării Prestatorului - a doua zi după survenirea faptelor indicate;
modificarea listei filialelor şi reprezentanţelor amplasate la o altă adresă juridică decît Prestatorul - cu cel puţin 5 zile înaintea datei cînd acestea vor începe eliberarea medicamentelor compensate;
modificarea datelor de identificare ale  Prestatorului sau alte circumstanţe - în termen de 5 zile de la survenirea lor;
g) să practice o evidenţă de gestiune cantitativ valorică pentru fiecare tip de medicamente compensate;
h) să prezinte agenţiei teritoriale a Companiei, pînă la data de 5 a fiecărei luni, raportul despre medicamentele compensate eliberate pe parcursul lunii precedente, conform modelului stabilit de Companie, şi factura pentru achitarea sumelor compensate, anexînd în original primul exemplar al tuturor reţetelor ce conţin medicamente compensate eliberate persoanelor înregistrate la medicul de familie în luna de gestiune;
i) să verifice permanent respectarea ordinii de eliberare a medicamentelor compensate de către filialele şi reprezentanţele sale;
j) să practice în farmacii un adaos comercial de cel mult 15% pentru medicamentele compensate de Companie;
k) să fie dotat cu tehnică de calcul şi programe corespunzătoare cerinţelor de raportare înaintate de Companie;
l) să accepte controlul din partea Companiei asupra respectării condiţiilor prezentului Contract, ordinii de eliberare a medicamentelor compensate, actelor de achiziţie a lor şi altor acte relevante pentru evidenţa, stocarea şi decontarea medicamentelor compensate;
m) în termen de 15 zile din momentul primirii actului de control al Companiei, să transfere suma primită nejustificat din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe contul Companiei, împreună cu o amendă de 10% din această sumă;
n) să păstreze la loc vizibil condica de sugestii şi reclamaţii, numerotată şi ştampilată de Companie.
3. Drepturile şi obligaţiile Companiei
3.1. Compania are dreptul:
a) să nu deconteze sumele compensate în baza reţetelor cu termen de valabilitate expirat, falsificate sau care nu conţin datele obligatorii privind eliberarea acestora, stabilite potrivit Regulamentului;
   
[Pct.3.1 lit.a) modificată prin HG595 din 12.08.13, MO182-185/23.08.13 art.698]
b) să verifice respectarea clauzelor contractuale de către Prestator, corectitudinea completării facturilor şi rapoartelor;
c) să ceară de la Prestator restituirea mijloacelor financiare obţinute nejustificat din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
d) în caz de neîndeplinire de către Prestator a obligaţiilor prevăzute în pct.2.2 lit.m), să reţină sumele respective din contul transferurilor următoare sau, în cazul rezilierii Contractului, să acţioneze Prestatorul în judecată pentru încasarea acestor sume.
3.2. Compania este obligată:
a) să încheie contracte privind eliberarea către persoanele înregistrate la medicul de familie a medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală numai cu instituţiile farmaceutice care activează în conformitate cu legislaţia şi care îndeplinesc criteriile de selecţie;
b) să achite factura Prestatorului timp de o lună de la data recepţionării ei. În cazul în care factura prezentată necesită o verificare suplimentară şi efectuarea controlului respectării de către Prestator a condiţiilor contractuale şi documentelor contabile, termenul de achitare a facturii poate fi prelungit, dar  nu mai mult decît cu 15 zile;
   
[Pct.3.2 lit.b) modificată prin HG595 din 12.08.13, MO182-185/23.08.13 art.698]
c) dacă Prestatorul prezintă factura în termenul stabilit de prezentul Contract, iar Compania nu respectă termenele de achitare prevăzute în pct.3.2 lit.b), să achite o majorare de întîrziere în mărime de 0,01 % din suma restantă pentru fiecare zi de întîrziere.
4. Termenul Contractului şi încetarea lui
4.1. Contractul este valabil de la 1 ianuarie 200__   pînă la 31 decembrie 200_.
4.2. Contractul poate fi modificat sau reziliat numai cu acordul ambelor părţi.
4.3. Contractul poate fi reziliat din iniţiativa unei părţi, prin notificarea scrisă cu 30 zile înainte de data la care se solicită rezilierea, în cazul în care cealaltă parte nu-şi execută obligaţiile stabilite prin prezentul Contract.
4.4. Contractul îşi încetează acţiunea imediat în caz de faliment, dizolvare sau lichidare a uneia din Părţi, în caz de expirare a licenţei sau acreditării Prestatorului. Contractul se suspendă pe perioada de suspendare a activităţii sau licenţei Prestatorului.
4.5. Dacă pînă la 15 decembrie a anului curent de gestiune nici una dintre Părţi nu va anunţa rezilierea Contractului, el se consideră prelungit automat pentru încă 1 an.
5. Dispoziţii finale
5.1. Conform prezentului Contract, se consideră primire nejustificată a mijloacelor financiare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală acele cazuri cînd Prestatorul, încălcînd prevederile prezentului Contract şi ale Regulamentului, a eliberat persoanelor înregistrate la medicul de familie medicamente compensate, le-a inclus în factura prezentată Companiei şi a primit plata conform acestei facturi.
5.2. Dacă Prestatorul depistează de sine stătător că a primit nejustificat mijloace financiare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi le returnează pînă la începerea controlului din partea Companiei, amenda nu se aplică.
5.3. Refuzul Prestatorului de a pune la dispoziţia Companiei actele de evidenţă a medicamentelor şi documentele în baza cărora se decontează acestea de către Companie conduce la sistarea plăţilor în curs către Prestator pînă la următorul control.
   
5.31. Litigiile apărute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea sau alte pretenţii ce decurg din prezentul Contract vor fi supuse în prealabil unei proceduri de soluţionare amiabilă. Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă ţin de competenţa instanţelor judecătoreşti abilitate conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.5.31 introdus prin HG595 din 12.08.13, MO182-185/23.08.13 art.698]
5.4. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare Parte, ambele cu aceeaşi putere juridică.
6. Adresele juridice şi datele de identificare ale Părţilor
Compania (Agenţia)                         Prestatorul
_____________________            ___________________
_____________________            ____________________
L.Ş.                                                     L.Ş.
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]