OMFA92/2013
ID intern unic:  348630
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 92
din  24.06.2013
cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip
pentru instituţiile bugetare
Publicat : 05.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 141-144     art Nr : 1016     Data intrarii in vigoare : 05.07.2013
    Abrogat prin OMF216 din 28.12.15, MO377-391/31.12.15 art.1001; în vigoare 01.01.16


    MODIFICAT
   
OMF103 din 14.07.15, MO190-196/24.07.15 art.1326; în vigoare 24.07.15
    OMF69 din 22.05.15, MO139-143/05.06.15 art.968; în vigoare 05.06.15


    NOTĂ:
   
Pe tot parcursul textului ordinului, inclusiv în titlu şi anexe se operează modificări de redacţie, cu declinarea la cazul respectiv, după cum urmează:
    Sintagma „instituţia publică” se substituie cu sintagma „instituţia bugetară” prin OMF69 din 22.05.15, MO139-143/05.06.15 art.968; în vigoare 05.06.15      Întru executarea prevederilor articolului 16 alineatul (2) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    1. Se aprobă Politica de contabilitate tip pentru instituţiile bugetare, conform anexei nr.1.
    2. Autorităţile publice centrale, în baza Politicii de contabilitate tip pentru instituţiile bugetare, vor elabora şi aproba Politica de contabilitate tip pentru instituţiile bugetare din domeniul patronat, care va conţine la necesitate prevederi suplimentare, ce ţin de specificul activităţii acestora, şi o vor coordona cu Ministerul Finanţelor, în termen de pînă la 1 august 2013.
    3. Instituţiile bugetare vor elabora şi vor aproba Politica de contabilitate a instituţiei bugetare în baza Politicii de contabilitate tip elaborate şi aprobate de către ministerele de ramură, în termen de pînă la 1 octombrie 2013.
    4. Politica de contabilitate poate fi completată şi/sau modificată în cazul reorganizării instituţiei bugetare, în cazul modificării şi completării actelor legislative şi normative, ce ţin de evidenţă contabilă şi raportare financiară, în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                            Veaceslav NEGRUŢA


    Nr. 92. Chişinău, 24 iunie 2013.

    anexa nr.1
    [Anexa modificată prin OMF103 din 14.07.15, MO190-196/24.07.15 art.1326; în vigoare 24.07.15]
    [Anexa modificată prin OMF69 din 22.05.15, MO139-143/05.06.15 art.968; în vigoare 05.06.15]