OMSA878/2014
ID intern unic:  354740
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 878
din  04.09.2014
privind criteriile de performanţă pentru dispozitivele medicale
in vitro şi alte materiale utilizate în asigurarea securităţii
hemotransfuzionale
Publicat : 19.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 275-281     art Nr : 1313
    Abrogat prin OMSMPS370 din 05.03.18, MO84-93/16.03.18 art.396


    În temeiul prevederilor alin (4) art. 27 din Legea nr. 96 din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, în scopul asigurării securităţii hemotransfuzionale, precum şi în temeiul pct. 9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare,
O R D O N:
    1. Se aprobă criteriile de performanţă pentru produsele diagnostice, reagenţii de laborator, reactivele chimice, materialele consumabile utilizate la examinarea, recoltarea, procesarea sîngelui de donator, producerea şi validarea preparatelor diagnostice şi biomedicale sanguine, conform anexei.
    2. Conducătorii Centrelor de Transfuzie a Sîngelui, conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice în cadrul cărora activează secţii şi cabinete de transfuzie a sîngelui vor asigura instituţiile/subdiviziunile cu produse diagnostice, reagenţi de laborator, reactive chimice, materiale consumabile utilizate la examinarea, recoltarea şi procesarea sîngelui de donator, producerea preparatelor diagnostice şi biomedicale din sînge în corespundere cu criteriile de performanţă, aprobate în prezentul ordin.
    3. Directorul general al Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (dl Alexandru Coman), directorul IMSP Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui (dna Svetlana Cebotari) vor monitoriza aplicarea criteriilor de performanţă pentru produsele diagnostice, reagenţi de laborator, reactive chimice, materiale consumabile utilizate la examinarea, recoltarea şi procesarea sîngelui de donator, producerea preparatelor diagnostice şi biomedicale din sînge.
    4. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dlui Mihail Ciocanu, viceministru.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                                         Andrei USATÎI

    Nr. 878. Chişinău, 4 septembrie 2014.


    anexa