HGO58/2019
Внутренний номер:  379264
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 58
от  11.02.2019
cu privire la aprobarea listei serviciilor, tarifelor
și a metodologiei de calculare a acestora pentru
serviciile prestate în domeniul metalelor prețioase
și pietrelor prețioase

Опубликован : 15.02.2019 в Monitorul Oficial Nr. 49-58     статья № : 95     Дата вступления в силу : 17.02.2019
    În temeiul articolului 9 litera m) din Legea nr. 282/2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 171-174, art. 777), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Lista serviciilor şi tarifelor pentru probarea şi marcarea obiectelor din metale preţioase, expertizarea metalelor preţioase și diagnosticarea pietrelor preţioase (conform anexei nr. 1);
    2) Lista serviciilor şi tarifelor pentru evaluarea pietrelor preţioase, a giuvaierelor, a metalelor preţioase şi a articolelor din acestea (conform anexei nr. 2);
    3) Metodologia de calculare a tarifelor pentru probarea şi marcarea obiectelor din metale preţioase, expertizarea metalelor preţioase, diagnosticarea pietrelor preţioase, evaluarea pietrelor prețioase, a giuvaierelor, a metalelor prețioase și a articolelor din acestea (conform anexei nr. 3).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 17 februarie 2019.

    PRIM-MINISTRU                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                       Ion Chicu

    Nr. 58. Chişinău, 11 februarie 2019.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3