HGM1107/2008
ID intern unic:  329364
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1107
din  30.09.2008
privind uniforma şi însemnele distinctive ale Serviciului
Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului
Afacerilor Interne
Publicat : 17.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 187-188     art Nr : 1142
    MODIFICAT
   
HG1249 din 16.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1358
   
HG197 din 05.04.12, MO76-80/20.04.12 art.249
    HG133 din 04.03.11, MO39/15.03.11 art.163


     În conformitate cu prevederile articolului 40 al Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.78-81, art. 358), precum şi în scopul asigurării cu echipament a efectivului din cadrul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Drapelul şi emblema Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, conform anexei nr.1;
    Modelul uniformei colaboratorilor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.2;
    Însemnele distinctive ale colaboratorilor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.3;
    Normele de asigurare cu uniformă a colaboratorilor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.4.
    2. Trecerea la modelul uniformei noi se va efectua treptat, după expirarea termenelor de utilizare a echipamentului eliberat anterior şi în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop în devizul anual de cheltuieli pentru întreţinerea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne.
    3. Se stabileşte că portul uniformei de culoare albastru-închis cu însemnele distinctive ale modelului, stabilit prin prezenta hotărîre, este dreptul exclusiv al colaboratorilor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne.

    PRIM-MINISTRU                                                       Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                          Valentin Mejinschi
    Ministrul finanţelor                                                       Mariana Durleşteanu

    Nr. 1107. Chişinău, 30 septembrie 2008.

Anexa  nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1107
din 30 septembrie 2008

Drapelul şi Emblema Serviciului Protecţiei Civile şi
Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne
    Drapelul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne reprezintă o pînză dreptunghiulară 1,5 x 3) de culoare albastru-azur, purtînd la mijloc Emblema Serviciului.
    [Alineat modificat prin HG133 din 04.03.11, MO39/15.03.11 art.163]
    Drapelul Serviciului există în două forme: drapelul original şi drapelul uzual.
    Drapelul original (des. 1) se confecţionează într-un singur exemplar, cu dimensiunile de 825 x 1650 mm, şi conţine următoarele decoruri exterioare şi accesorii obligatorii:
    [Alineat modificat prin HG133 din 04.03.11, MO39/15.03.11 art.163]
    a) franjuri de aur pe perimetrul pînzei, exceptînd latura de la hampă care se festonează cu fir de aur;
    b) două şnururi de aur prinse de vîrful hampei şi terminate cu ciucuri din acelaşi material;
    c) o panglică tricoloră în culorile drapelului de stat al Republicii Moldova terminată cu franjuri de aur şi legată în fundă de vîrful hampei;
    d) hampa este confecţionată din lemn vopsit de culoare roşu-închis, avînd lungimea de 2,5 ori mai mare decît înălţimea pînzei drapelului, iar talpa ferecată în metal;
    e) vîrf standard pentru hampele drapelelor instituţiilor de stat ale Republicii  Moldova.
    Drapelul original al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale se păstrează în biroul şefului Serviciului şi se scoate în public, la decizia şefului, cu prilejul unor ceremonii oficiale solemne.
    Drapelul uzual (des. 2) al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne reprezintă o pînză dreptunghiulară (2 x 3) de culoare albastră-azur, purtînd la mijloc Emblema mare a Serviciului. De regulă, el se îmbracă pe o hampă ordinară, de vîrful căreia se leagă o panglică tricoloră în culorile Drapelului de Stat al Republicii Moldova.
    Drapelul Serviciului poate figura pe diverse emisiuni poştale, suvenire, obiecte de protocol etc. şi poate fi folosit în cadrul unor manifestaţii oficiale, festive, de revistă, sportive, culturale, ştiinţifice, în diverse acţiuni şi aplicaţii, precum şi în alte cazuri, cu permisiunea şefului Serviciului, sau a Comisiei Naţionale de Heraldică a Republicii Moldova, sau în scopuri necomerciale, cu permisiunea autorilor.
    În cazul arborării sau amplasării drapelului Serviciului alături de Drapelul de Stat al Republicii Moldova, drapelul Serviciului se aşază într-o poziţie secundară faţă de acesta, mai la dreapta sau mai jos, iar dimensiunile lui liniare nu trebuie să depăşească dimensiunile drapelului de stat.
    Emblema Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne (des. 3) reprezintă în cîmp albastru-azur o roză a vînturilor cu 16 raze de aur, purtînd în inimă simbolul internaţional al protecţiei civile: un triunghi echilateral albastru cu vîrful în sus înscris într-un cerc oranj, înconjurată de două ramuri de măslin de argint şi surmontată de o stea cu cinci raze de aur, o roză heraldică şi o semilună conturnată din metal de argint, rău ordonate.
    Emblema Serviciului poate figura:
    a) în sigiliile oficiale ale Serviciului şi subdiviziunilor lui;
    b) în antetul hîrtiilor oficiale emanate de la autorităţile oficiale ale Serviciului;
    c) pe sediile, edificiile şi în birourile de serviciu, precum şi în alte încăperi  aparţinînd Serviciului;
    d) pe bunurile mobile (vehicule, tehnică, armament etc.) şi imobile, precum şi pe alte proprietăţi ale Serviciului;
    e) pe diferite însemne heraldice, vexilologice, medalistice, faleristice şi uniformistice pentru sistemul subordonat Serviciului;
    f) pe documentele de legitimare a colaboratorilor Serviciului;
    g) pe diplomele conferite de Serviciu;
    h) pe producţia poligrafică, fotografică, cinematografică şi electronică a Serviciului;
    i) pe timbre, plicuri şi alte emisiuni poştale;
    j) pe produse publicitare, informative şi altele asemenea, executate la comanda Serviciului;
    k) pe diverse suvenire şi obiecte de protocol;
    l) în alte cazuri neprevăzute de prezenta Hotărîre, cu permisiunea şefului Serviciului, a Comisiei Naţionale de Heraldică a Republicii Moldova sau, în scopuri necomerciale, cu permisiunea autorilor.
    În cazul amplasării emblemei Serviciului alături de Stema de Stat a Republicii Moldova, stema Serviciului se plasează într-o poziţie secundară faţă de aceasta, mai la dreapta sau mai jos, iar dimensiunile liniare ale emblemei Serviciului nu pot depăşi dimensiunile stemei de stat.
       

   

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.1107
din 30 septembrie 2008

Modelul  uniformei colaboratorilor  Serviciului Protecţiei Civile
şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne
Capitolul  I. Pentru corpul de comandă
suprem (generali)
    1. Papaha din astrahan de culoare brumărie (fig. 1) reprezintă o calotă din postav de culoare roşie şi este formată din patru clini. Părţile laterale ale papahei se execută din astrahan. Pe cusătura de pe partea superioară a calotei se aplică, încrucişat, un galon de culoare aurie, cu lăţimea de 5-6 mm. În interior papaha este căptuşită cu ţesătură din bumbac, matlasată cu vatelină. Pe partea frontală, la mijloc, este fixată cocarda.
    2. Căciulă din astrahan de culoare brumărie (fig. 2), constituită din disc de formă eliptică, calotă cilindrică, clape laterale şi una frontală. Toate piesele sînt confecţionate din astrahan de culoare brumărie. În interior căciula este căptuşită cu ţesătură din bumbac şi matlasată cu vatelină. Pe clapa frontală a calotei, la mijlocul ei, este fixată cocarda.
    3. Chipiu de paradă din stofă de lînă de culoare albastru-închis (fig. 3), constituit din disc de formă eliptică, calotă compusă din patru piese, bordură şi cozoroc cu şnur de culoare aurie. Bordura este garnisită, în mijlocul părţii frontale, cu broderie  aurie, în forma crenguţelor de laur şi la mijloc este fixată cocarda. Cozorocul rigid, de culoare neagră, confecţionat din piele lăcuită, este ornamentat cu crenguţe de laur, executate din metal auriu şi plasate de-a lungul marginii cozorocului.
    Broderia este executată din fir auriu - 5% aur (anexa nr.3, des. 9). Marginea discului şi partea de sus a bordurii sînt garnisite cu paspoal de culoare roşie. Pentru menţinerea rigidităţii, discul este prevăzut cu o carcasă metalică.
    Chipiul este căptuşit cu ţesătură din mătase.
    4. Chipiu din stofă de lînă de culoare gri-deschis (fig. 4).
    Corespunde descrierii chipiului din stofă de lînă de culoare albastru-închis, dar fără ornamentare pe cozoroc (pct.3).
    5. Chipiu din stofă de lînă de culoare albastru-închis (fig. 5).
    Corespunde descrierii chipiului de paradă din stofă de lînă de culoare albastru-închis, dar fără broderie pe cozoroc (pct.3).
    6. Palton din piele naturală de culoare neagră (fig. 5), constituit din piepţi, spate, mîneci, guler şi cordon cu cataramă.
    Piepţii sînt  formaţi din două repere simetrice. Ei se  încheie la două rînduri de nasturi plasaţi în patru niveluri. Colţul reverului este sub unghi drept. Mai jos de cusătura taliei sînt montate, sub unghi, două buzunare cu bordură.
    Spatele este constituit din partea superioară şi partea inferioară, avînd cusătură pe linia taliei. Partea superioară a spatelui este constituită din platcă decorativă, clinul lateral spate, reperul de mijloc al spatelui. Partea inferioară a spatelui este formată din două repere cu cusătură pe mijloc, care se finalizează cu şliţ. Şliţul se închide la un rînd de capse plasate în două niveluri şi fixate pe partea inferioară a acestuia.
    În regiunea taliei sînt aplicate trei găici pentru cordon: două – pe cusăturile laterale şi una - pe cusătura de simetrie a spatelui.
    Mîneca este montată şi formată din partea superioară şi partea inferioară. Terminaţia mînecii este garnisită cu bentiţă decorativă, capătul liber al căreia este fixat cu nasture.
    Gulerul de bază este răsfrînt, cu ştei. Pe acesta se îmbracă gulerul de astrahan de culoare brumărie, care se fixează pe ambele părţi ale gulerului de bază: pe faţă - de şteiul gulerului, cu ajutorul a cinci nasturi şi  butoniere, iar pe revers  - de pelerina gulerului,  prin  intermediul panglicii adezive,  montate pe cinci sectoare. Colţul gulerului este sub unghi drept.
    Paltonul este prevăzut cu o platcă fixată în  cusăturile  umerale laterale  şi în răscroiala mînecilor. Colţul liber al plătcii este fixat cu nasture.
    Paltonul este căptuşit  cu ţesătură de mătase şi  prevăzut, suplimentar, cu o vestă detaşabilă din blană naturală, fără mîneci, care se fixează cu fermoar de marginea inferioară a bizeţului.
    7. Scurtă de culoare albastru-închis (fig.2), constituită din două piese: piesa exterioară de tip scurtă şi piesa interioară de tip scurtă cu mîneci detaşabile, care pot fi purtate separat sau simultan, fiind unite prin fermoar şi sisteme de prindere cu copci şi agăţătoare din şiret, amplasate la terminaţia mînecilor şi pe linia de simetrie a spatelui. Piesa exterioară de tip scurtă de culoare albastru-închis este prelucrată cu căptuşeală de culoare neagră, prezintă siluetă dreaptă şi oferă posibilitatea reglării volumului în regiunea taliei printr-o bandă elastică cu lăţimea de 25 mm, amplasată într-un şnal interior cu lăţimea de 30 mm, plasat pe reperul spate. Piesa exterioară este formată din partea faţă, spate, mîneci, guler, glugă şi epoleţi. Sistemul de închidere a piesei este central, pe toată lungimea, dublu: cu fermoar bidirecţional din masă plastică şi cu fente aplicate pe reperul drept şi reperul stîng al feţei, care se suprapun şi se fixează cu un rînd de copci metalice cu diametrul de 15 mm de culoarea scurtei, fixate în 6 niveluri. În partea superioară a sistemului de închidere, sub fermoar, este cusut un reper inferior de protecţie cu lungimea de 195 mm şi lăţimea de 55 mm.
    Partea faţă prezintă două repere simetrice. La nivelul lăţimii bustului este aplicată orizontal o bandă reflectorizantă cu lăţimea de 30 mm, inclusiv pe reperul stîng al fentei, care fixează clapele buzunarelor superioare. În partea superioară a reperelor feţei sînt prelucrate simetric buzunare tăiate cu fermoar din masă plastică şi clapă aplicată cu dimensiunile: lungimea – 165 mm, lăţimea pe laturile exterioare – 50 mm, lăţimea pe linia de mijloc – 65 mm. La mijlocul clapei buzunarului, la distanţa de 20 mm de la vîrf, este fixată o copcă metalică de culoarea scurtei. Pe reperul stîng al feţei, la distanţa de 30 mm de la latura centrală a buzunarului superior şi mai jos cu 10 mm de linia de intrare în buzunar, este fixat un nasture metalic de culoare argintie cu diametrul  de 15 mm. Pe reperele feţei în partea inferioară este amplasat simetric cîte un buzunar aplicat cu clapă. Punga buzunarului aplicat, cu  lungimea 235 mm şi lăţimea 230 mm, prezintă un pliu bidirecţionat fixat, cu adîncimea de 25 mm, şi este prelucrată cu căptuşeală. Clapa prezintă dimensiunile: lungimea 233 mm, lăţimea pe laturile exterioare – 75 mm, lăţimea pe linia de mijloc – 95 mm, la mijlocul clapei buzunarului, la distanţa de 25 mm de vîrf, este fixată o copcă metalică de culoarea scurtei.
    Partea  din spate este formată din două repere: platcă şi reper inferior. Pe linia terminaţiei inferioare a plătcii este format un pliu cu adîncimea de 30 mm şi este aplicată o bandă reflectorizantă cu lăţimea de 30 mm.
    Mîneca este aplicată, formată din reper anterior, reper posterior, un element detaşabil din material reflectorizant, un reper aplicat pe  partea posterioară inferioară a mînecii şi o chingă cu lungimea de 105 mm şi lăţimea de 40 mm, prevăzută cu o copcă metalică de culoarea scurtei. Chinga este fixată în cusătura  inferioară a mînecii, la distanţă de 95 mm de la terminaţie. Pe reperul anterior  al mînecii, la distanţa de 115 mm de la terminaţia ei, sînt fixate două copci metalice de culoarea scurtei, distanţa dintre copci fiind de 40 mm. Volumul mînecii la nivelul terminaţiei poate fi reglat cu ajutorul copcilor de pe chingă şi de pe mînecă. În partea posterioară inferioară a mînecii este prelucrat un buzunar cu închidere laterală, cu fermoar din masă plastică, destinat fixării şi păstrării elementului detaşabil. Elementul detaşabil din material reflectorizant este de formă trapezoidală cu înălţimea de 230 mm şi se aplică pe mînecă în interiorul buzunarului prin benzi cu scai. Pe timp de zi, acesta poate fi introdus în buzunar.
    Gulerul scurtei este de tip ştei vertical cu înălţimea de 105 mm pe linia de simetrie şi 75 mm pe laturile anterioare. Pe reperul superior al gulerului este prelucrat un buzunar tăiat cu fermoar cu lungimea de 30 mm, în care se introduce gluga rulată. Gluga, fixată prin întăritură de gulerul superior, este formată din două repere laterale şi parte centrală. Latura anterioară a glugii este prelucrată cu şnal cu şiret pentru reglarea volumului glugii.
    Produsul exterior de tip scurtă prezintă buzunare interioare aplicate simetric pe reperele faţă din căptuşeală, dimensiunile buzunarelor fiind: lungimea – 170 mm, lăţimea – 180 mm. Terminaţia superioară a buzunarelor se fixează de produs cu ajutorul benzilor cu scai.
    Epoleţii cu lungimea 145 mm şi lăţimea pe capătul orientat spre răscroiala mînecii de 45 mm, lăţimea pe capătul liber de 40 mm, prevăzuţi cu o husă, sînt fixaţi în cusătura de aplicaţie a mînecilor, iar terminaţia liberă se fixează cu o copcă metalică de culoarea scurtei pe cusătura umerală. Husa are o lungime de 110 mm şi lăţimea de 50 mm.
    Terminaţia piesei, terminaţia mînecilor, cusătura de aplicare a mînecilor, terminaţia superioară a gulerului, reperele fentei sistemului de închidere sînt prelucrate cu tigheluri de garnisire cu lăţimea de 0,15 mm, clapele buzunarelor sînt prelucrate cu tigheluri duble de garnisire, distanţa dintre tigheluri fiind de 6 mm.
    Pe partea superioară a mînecilor se aplică însemnele distinctive.
    Piesa interioară reprezintă o scurtă cu mîneci detaşabile.
    Corpul piesei, care poate fi purtat ca vestă, este confecţionat din material de bază de culoare albastru-închis şi căptuşit cu material matlasat de culoare neagră. Piesa prezintă siluetă dreaptă, cu sistem de închidere central cu fermoar. Pe partea din faţă sînt aplicate două benzi reflectorizante, cu lăţimea de 50 mm. Banda inferioară se aplică la distanţa de 45 mm de la terminaţia produsului, iar banda superioară se aplică la distanţa de 325 mm de la terminaţie. Pe reperele feţei sînt prelucrate simetric, sub un unghi de circa 10 grade în raport cu verticala, buzunare tăiate cu lungimea de 180 mm, cu fermoar şi cu laist aplicat de protecţie cu lungimea de 250 mm şi lăţimea de 45 mm.
    Pe partea stîngă a feţei, mai sus de banda reflectorizantă, este aplicat un buzunar cu clapă. Buzunarul superior prezintă lungimea de 110 mm şi lăţimea de 87 mm, fiind divizat şi fixat de partea din faţă prin tigheluri în trei părţi egale. Clapa aplicată cu lungimea de 90 mm şi lăţimea de 55 mm se fixează de pungă prin bandă cu scai.
    Pe partea dreaptă a feţei este aplicat, mai sus cu 90 mm de banda reflectorizantă, un element din bandă cu scai cu lungimea de 90 mm şi lăţimea de 50 mm.
    Partea din spate a produsului interior este format dintr-un singur reper. Partea din spate prezintă două benzi reflectorizante aplicate cu lăţimea de 50 mm, banda inferioară se aplică la distanţa de 45 mm de la terminaţia produsului, iar banda superioară se aplică la distanţa de 325 mm de la terminaţie. În partea inferioară, la distanţa de 290 mm de terminaţie, este prelucrat un buzunar tăiat cu lungimea de 450 mm, cu fermoar din masă plastică şi clapă de protecţie cu lăţimea de 50 mm, care se fixează sub banda reflectorizantă şi are extremităţi laterale aplicate. În buzunar este fixată o centură elastică cu lăţimea 40 mm, cu element de închidere din masă plastică.
    Mînecile detaşabile ale scurtei interioare sînt confecţionate din material matlasat de căptuşeală, fiind căptuşite şi prelucrate cu manşete cu lăţimea de 50 mm din tricot. Mînecile se fixează de corpul piesei prin fermoar din masă plastică.
    Gulerul produsului este de tip ştei vertical, format din două repere. Reperul superior al gulerului este croit din material de bază, iar reperul inferior al gulerului este croit din tricot tip flees. La mijlocul gulerului în interior şi exterior sînt amplasate 2 agăţătoare din şiret, cu lungimea de 70 mm.
    Terminaţia produsului, răscroiala mînecilor, laturile exterioare ale laisturilor şi clapei sînt prelucrate cu tigheluri de garnisire cu lăţimea de 0,15 mm, iar terminaţia superioară a gulerului, sistemul de închidere sînt prelucrate cu tigheluri de garnisire cu lăţimea de 6 mm
    [Pct.7 în redacţia HG197 din 05.04.12, MO76-80/20.04.12 art.249]
    8. Veston din stofă de lînă de culoare gri-deschis (fig. 4), constituit din piepţi, spate, mîneci şi guler.
    Piepţii se încheie la două rînduri de nasturi  plasaţi  în  trei niveluri. Colţul ascuţit al reverului este orientat  spre cusătura mînecii. Mai jos de linia taliei, paralel cu ea,  în interior, sînt plasate două buzunare cu clape.
    Spatele este constituit din două repere simetrice cu cusătura  la mijloc. În cusătura constructivă a spatelui este  executat un şliţ.
    Mîneca montată,  formată din partea superioară şi partea inferioară, este prevăzută cu manşetă.
    Gulerul este  răsfrînt, cu colţuri sub unghi drept. Colţurile  gulerului sînt garnisite cu broderie aurie executată din fir aurit - 5 % aur, reprezentînd crenguţe de laur (Anexa nr.3, des. 9).
    Cusăturile de  montare a manşetelor şi marginea pelerinei  gulerului sînt garnisite cu paspoal de culoare roşie. Pe căptuşala părţilor din faţă sînt plasate buzunare pectorale.
    9. Veston de paradă din stofă de lînă de culoare albastru-închis (fig. 3), constituit din piepţi, spate, mînecă şi guler.
    Piepţii se încheie la două rînduri de nasturi plasaţi în trei niveluri. Colţul reverului este orientat spre cusătura mînecii. Mai jos de linia taliei, paralel cu ea, sînt plasate în interior două buzunare cu clape.
    Spatele este  constituit  din două repere simetrice, cu cusătură  la mijloc, care se finalizează cu şliţ.
    Mîneca montată,  formată din partea superioară şi inferioară, este prevăzută cu manşetă.
    Gulerul este  răsfrînt, cu colţurile sub  unghi  drept. Manşetele şi colţurile gulerului sînt garnisite cu broderie aurie executată din fir aurit - 5 % aur, reprezentînd crenguţe de laur (Anexa nr.3, des. 9).
    Cusăturile de  montare a manşetelor şi marginea pelerinei  gulerului sînt garnisite cu paspoal de culoare roşie. Pe căptuşeala părţilor din faţă sînt plasate buzunare pectorale.
    10. Veston din stofă de lînă de culoare albastru-închis (fig. 6), constituit din piepţi, spate, mîneci şi guler.
    Piepţii se încheie la două  rînduri de nasturi  plasaţi  în  trei niveluri. Colţul ascuţit al reverului este orientat spre cusătura mînecii. Mai jos de linia taliei, paralel cu ea, în interior, sînt plasate două buzunare cu clape.
    Spatele este  constituit din două repere simetrice cu  cusătura  la mijloc. În cusăturile constructive ale spatelui este executat  un şliţ.
    Mîneca montată, formată din partea superioară şi partea inferioară, este prevăzută cu manşetă.
    Gulerul este  răsfrînt, cu  colţuri sub unghi drept. Colţurile  gulerului sînt garnisite cu broderie aurie executată din fir aurit - 5 % aur, reprezentînd crenguţe de laur.
    Cusăturile de  montare a manşetelor şi marginea pelerinei gulerului sînt garnisite cu paspoal de culoare roşie. Pe căptuşeala părţilor din faţă sînt plasate buzunare peptorale.
    11. Cămaşă cu mîneca lungă din ţesătură din bumbac de culoare albastru-deschis (fig. 7), constituită din piepţi, spate, mîneci şi guler.
    Piepţii sînt  formaţi din două repere simetrice. Ei se încheie la un rînd  de nasturi plasaţi în şase niveluri. Pe piepţi sînt aplicate două buzunare fasonate cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor.
    Spatele este format din partea  superioară - platcă şi partea inferioară. În cusătura de montare a plătcii sînt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscroielile mînecilor.
    Mîneca este montată şi formată din partea superioară şi partea inferioară. Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă.
    Gulerul este răsfrînt, cu ştei secţionat.
    Terminaţia cămăşii este prelucrată cu betelie lată, încheiată la un rînd de nasturi plasaţi  în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămăşii, datorită panglicii elastice pe care sînt executate trei tigheluri de garnisire, betelia este flexibilă.
    Pe linia montării mînecilor sînt amplasaţi epoleţi montaţi, care se încheie cu nasturi.
    12. Cămaşă cu mîneca scurtă din ţesătură de bumbac de culoare albastru-deschis (fig. 8).
    Corespunde  descrierii cămăşii cu mîneca lungă din ţesătură de bumbac de culoare albastru deschis (pct.11).
    Particularităţi: partea de jos a mînecii se află mai sus de încheietura cotului.
    Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă croită integral.
    13. Cămaşă cu mîneca lungă din ţesătură din bumbac de culoare albă (fig. 9).
    Corespunde  descrierii cămăşii cu mîneca lungă din ţesătură din bumbac de culoare albastru-deschis (pct.11).
    14. Cămaşă cu mîneca scurtă din ţesătură de bumbac de culoare albă (fig. 10).
    Corespunde  descrierii cămăşii cu mîneca scurtă din ţesătură din bumbac de culoare albastru-deschis (pct.12).
    15. Pulover tricotat din semilînă de culoare albastru-închis (fig. 24), constituit din piept, spate şi mînecă. Pieptul şi spatele sînt confecţionate dintr-un singur reper tricotat uniform. Pieptul este executat cu răscroiala gîtului de  formă triunghiulară, prelucrată cu bentiţă elastică dublu tricotată, cu lăţimea de 2,5-3 cm. În regiunea umerilor şi a cotului este aplicată o platcă confecţionată din ţesătură impermeabilă.
    Mîneca este executată dintr-un singur reper. Epoleţii sînt montaţi în  răscroiala mînecilor,  iar terminaţiile libere sînt  fixate pe cusăturile umerale cu ajutorul nasturilor şi butonierelor. Epoleţii sînt confecţionaţi din ţesătură  impermeabilă. Terminaţia puloverului şi terminaţiile  mînecilor  sînt  prelucrate cu betelie şi,  respectiv, cu manşete elastice dublu tricotate.
    16. Pantaloni din stofă de lînă de culoare gri-deschis (fig. 11), constituiţi din faţă, spate şi betelie.
    Partea din faţa este formată din două părţi simetrice, căptuşite cu ţesătură din mătasă pînă mai jos de genunchi. În cusătura de  mijloc este  prelucrat un şliţ, care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sînt prevăzute două buzunare. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul  pliurilor plasate pe linia de  simetrie  a genunchilor, orientate spre cusăturile laterale.
    Spatele este  format din două părţi simetrice. În partea  superioară de dreapta este montat un buzunar cu clapă, care se încheie cu  nasture. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părţi.
    În cusăturile  laterale este inclusă vipuşca din postav de culoare roşie. La 10 mm de la vipuşcă, de ambele părţi, sînt aplicate două lampasuri din postav de culoare roşie, cu lăţimea de  50 mm.
    Betelia, montată  în cusătura taliei, este prevăzută cu şapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui şi  al copcii.
    Marginile interioare ale pantalonilor sînt tivite şi prelucrate cu panglică.
    17. Pantaloni de paradă din stofă de lînă de culoare albastru-închis (fig. 3).
    Corespund  descrierii pantalonilor din stofă de lînă de culoare gri-deschis (pct.16).
    18. Pantaloni din stofă de lînă de culoare albastru-închis (fig. 6).
    Corespund  descrierii pantalonilor din stofă de lînă de culoare gri-deschis (pct.16).
    19. Cravată din ţesătură de mătase artificială  de culoare albastru-închis (fig. 3), constituită din piesa de bază, nod şi bentiţă. Piesa de bază  are forma unui trapez alungit şi se finalizează în unghi  ascuţit. Pe piesa de bază este garnisită, cu broderie aurită, Stema de Stat a Republicii Moldova. Nodul  este permanent, de formă triunghiulară. Bentiţa este formată din două jumătăţi de formă dreptunghiulară, care se încheie la guler  prin intermediul copcii.
    20. Cravată din ţesătură de mătase artificială de culoare albastru-închis cu emblema mică a Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţilor Excepţionale (fig. 6).
    Corespunde descrierii cravatei cu Stema de Stat a Republicii Moldova (pct. 19).
    21. Pantofi din piele naturală de culoare neagră (fig. 6), constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior.
    Ansamblul superior este format din două subansambluri: exterior şi interior. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută şi carîmb. Înălţimea carîmbului este de 6,5 cm. Subansamblul interior este executat în întregime din piele naturală.
    Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc. Subansamblul interior este format din branţ şi întăritură de branţ. Subansamblul intermediar se constituie din glenc, bombeu şi ştaif.
    Ansamblul inferior se îmbină  cu ansamblul superior prin  lipire.
    22. Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră (fig. 1), constituite din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din două subansambluri: exterior şi interior. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută mare şi carîmb. Înălţimea carîmbului este de 12 cm. Subansamblul interior este executat din blană naturală.
    Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior  şi intermediar.
    Subansamblul exterior este alcătuit din  talpă turnată cu toc. Subansamblul interior se compune din branţ, întăritură de  branţ şi acoperiş de branţ, iar cel intermediar - din glenci, bombeu şi ştaif.
    Ansamblul inferior se îmbină  cu ansamblul superior prin  lipire.
    Cizmele se închid cu ajutorul fermoarului plasat pe partea interioară a piciorului.
    23. Fular tricotat din semilînă de culoare albă (fig. 1).
    Fularul se confecţionează din semilînă, cu dimensiunile 130 x 25 cm. Terminaţia fularului este garnisită cu franjuri.
    24. Fular tricotat din semilînă de culoare albastru-închis (fig. 5).
    Corespunde  descrierii fularului tricotat din semilînă de culoare albă (pct.23).
    25. Mănuşi cusute din tricot de bumbac de culoare albă (fig. 3).
    Mănuşile sînt  formate din bază cu patru degete, degetul  mare şi clini suplimentari.
    26. Mănuşi din piele naturală de culoare neagră (fig. 1).
    Mănuşile sînt  formate din bază cu patru degete, degetul  mare şi clini suplimentari. În partea laterală spate, mănuşile sînt prevăzute cu tăietură. Marginea şi tăietura mănuşilor sînt prelucrate cu bordură din piele.
    Mănuşile în interior sînt căptuşite cu tricot.
    27. Curea pentru pantaloni din piele de culoare neagră, cu lăţimea de 35 mm. Cureaua este confecţionată din piele naturală, cu gaică mobilă şi una statică. La curea este cusută o cataramă patrulateră, cu un bold de siguranţă. La capătul liber sînt găuri.
Capitolul II. Pentru corpul de comandă superior,
inferior şi efectivul de trupă
    28. Căciulă din astrahan (pentru colonei) de culoare neagră (fig. 12).
    Corespunde descrierii căciulii din astrahan de culoare brumărie pentru generali (pct.2).
    29. Căciulă din blană de ovine de culoare neagră (fig. 13), constituită  din disc de formă eliptică, calotă cilindrică, calotă şi clape laterale alungite.
    Calota cilindrică şi partea superioară a clapelor sînt executate din blană  de ovine. Discul, calota şi partea inferioară a clapelor sînt confecţionate din postav de culoare neagră.
    Clapele laterale alungite se închid în partea de sus a căciulii cu ajutorul şireturilor. Ele pot fi, de asemenea, coborîte şi legate sub bărbie.
    Căciula este  căptuşită cu ţesătură  de bumbac şi  matlasată  cu vatelină.
    30. Chipiu din stofă de semilînă de culoare albastru-închis:
    a) chipiu de paradă din stofă de semilînă de culoare albastru-închis (fig. 14; 15).
    Descrierea corespunde descrierii chipiului de paradă din stofă de  lînă  de culoare albastru-închis (pct.3).
    Particularităţi: lipseşte broderia aurie din mijlocul părţii frontale a bordurii. Cozorocul chipiului pentru corpul de comandă superior şi inferior este ornamentat cu două ramuri de laur, cu lăţimea de 20 mm, confecţionate din metal auriu, plasate simetric, într-un  rînd, de-a lungul părţii exterioare a cozorocului. Cozorocul chipiului  pentru efectivul de trupă nu este ornamentat. Marginea discului şi partea de sus a bordurii sînt garnisite cu paspoal de culoare albastru-deschis;
    b) chipiu de serviciu din stofă de semilînă de culoare albastru-închis (fig. 15).
    Corespunde descrierii chipiului de paradă din stofă de semilînă de culoare albastru-închis (pct.30 lit.a).
    Particularităţi: cozorocul chipiului pentru corpul de comandă inferior şi efectivul de trupă nu este ornamentat.
    31. Scurtă de culoare albastru-închis pentru corpul de comandă superior şi inferior (fig. 12; 14). Corespunde descrierii scurtei de culoare albastru-închis pentru generali (pct. 7).
    [Pct.31 în redacţia HG197 din 05.04.12, MO76-80/20.04.12 art.249]
   
311. Scurtă de culoare albastru-închis pentru efectivul de trupă (fig.13), constituită din partea din faţă, spate, mîneci, guler şi centură cu cataramă din masă plastică. Partea din faţă este formată din două repere simetrice. Sistemul de închidere este central cu fermoar.
    Mai jos de linia taliei sînt plasate, sub unghi, două buzunare cu laist. Spatele este constituit din partea superioară – platcă şi partea inferioară. În regiunea taliei sînt aplicate trei găici pentru centură: două – în cusăturile laterale şi una – pe linia de simetrie a spatelui.
    La terminaţia mînecii, în interior este aplicată o manşetă din tricot. Epoleţii sînt fixaţi în răscroiala mînecilor, iar terminaţiile libere sînt fixate cu copcă pe cusăturile umerale.
    Gulerul de bază este răsfrînt. Pe acesta se îmbracă gulerul din blană de ovine de culoare neagră, care se fixează pe ambele părţi ale gulerului de bază: pe faţă – de şteiul gulerului, cu ajutorul a cinci nasturi şi butoniere, iar pe revers – de pelerina gulerului, prin intermediul bandei cu scai montate pe cinci sectoare.
    Scurta este căptuşită cu ţesătură din bumbac. Vesta detaşabilă este căptuşită cu ţesătură din bumbac. Căptuşeala este confecţionată din două straturi de vatelină.
    [Pct.311 introdus prin HG197 din 05.04.12, MO76-80/20.04.12 art.249]
    32. Veston de paradă pentru corpul superior, inferior de comandă şi efectivul de trupă (fig. 16). Vestonul este constituit din piepţi, spate, mîneci şi guler. Piepţii se încheie la un rînd de nasturi plasaţi în patru niveluri. Colţul reverului este orientat spre cusătura mînecii. Mai jos de linia taliei, paralel cu ea, sînt plasate în interior două buzunare cu clape. Spatele este constituit din două repere simetrice, cu cusătură la mijloc, care se finalizează cu şliţ. Mîneca este clasică, aplicată cu două cusături şi şliţ decorativ, fixat cu trei nasturi, fără manşetă. Pe căptuşeala părţilor din faţă sînt plasate buzunare pectorale.
    [Pct.32 în redacția HG1249 din 16.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1358]
    33. Scurtă de serviciu din stofă de semilînă de culoare albastru-închis cu betelie (fig. 18; 19), constituită din piepţi, spate, mîneci şi guler. Piepţii sînt formaţi din patru repere simetrice şi sînt prevăzuţi cu patru buzunare: două buzunare interioare, cu clape ce se încheie cu nasturi, prelucrate în cusătura de montare a reperelor şi două buzunare interioare, cu bordură, plasate sub unghi – în partea inferioară. Piepţii se încheie cu fermoar.
    Spatele este format din partea superioară - platcă şi partea inferioară.
    Mîneca este montată şi formată din partea superioară şi partea inferioară. Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă ce se încheie cu un nasture.
    Terminaţia scurtei este prelucrată cu betelie lată, încheiată la un rînd  de  nasturi  plasaţi  în două niveluri.  Scurta este căptuşită cu ţesătură de mătasă.
    Scurta este prevăzută  cu  plătci fixate în cusăturile umerale laterale  şi în răscroiala mînecilor. Colţul liber al plătcilor este fixat cu nasture.
    34. Cămaşă cu mîneca lungă de culoare albastru-deschis din ţesătură pentru cămăşi (fig. 20).
    Corespunde descrierii cămăşii cu mîneca lungă din ţesătură de bumbac de culoare albastru-deschis (pct.11).
    35. Cămaşă cu mîneca scurtă de culoare albastru-deschis din ţesătură pentru cămăşi (fig. 21).
    Corespunde descrierii cămăşii cu mîneca scurtă din ţesătură de bumbac de culoare albastru-deschis (pct.12).
    36. Cămaşă cu mîneca lungă de culoare albă din ţesătură pentru cămăşi (fig. 22).
    Corespunde descrierii cămăşii cu mîneca lungă din ţesătură de bumbac de culoare albă (pct.13).
    37. Cămaşă cu mîneca scurtă de culoare albă din ţesătură pentru cămăşi (fig. 23).
    Corespunde descrierii cămăşii cu mîneca scurtă din ţesătură de bumbac de culoare albă (pct.14).
    38. Pantaloni de paradă din stofă de semilînă de culoare albastru-închis (fig. 17).
    Corespund descrierii pantalonilor din stofă de lînă de culoare gri-deschis (pct. 16).
    Particularităţi: lipsesc  lampasurile, iar vipuşca este de culoare albastru-deschis.
    39. Pantaloni de serviciu din stofă de semilînă de culoare albastru-închis (fig. 18).
    Corespund descrierii pantalonilor din stofă de lînă de culoare gri-deschis (pct.16).
    Particularităţi: lipsesc lampasurile, iar vipuşca  este de culoare albastru-deschis.
    40. Cravată din ţesătură de mătase artificială de culoare albastru-închis (fig. 16; 17).
    Corespunde descrierii cravatei din ţesătură de mătase artificială de culoare albastru-închis (pct.19; 20).
    41. Pantofi din piele naturală de culoare neagră (fig. 17).
    Corespund descrierii pantofilor din piele naturală de culoare neagră (pct.21).
    42. Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră (fig. 16).
    Corespund descrierii cizmelor călduroase din piele naturală de culoare neagră (pct.22).
    43. Fular tricotat din semilînă de culoare albastru-închis (fig. 14).
    Descrierea corespunde  descrierii fularului tricotat din semilînă de culoare albă (pct.23).
    44. Mănuşi tricotate din semilînă de culoare neagră (fig. 13)
    Descrierea corespunde descrierii mănuşilor cusute din tricot de bumbac de culoare albă ( pct.25).
    45. Pulover tricotat din semilînă de culoare albastru-închis (fig. 24).
    Descrierea corespunde descrierii puloverului tricotat din semilînă de culoare albastru-închis ( pct.15).
    46. Curea pentru pantaloni din piele de culoare neagră
    Descrierea corespunde descrierii curelei pentru pantaloni (pct. 27).
Capitolul III. Pentru femei – corpul de comandă
superior, inferior şi efectivul de trupă

    47. Căciulă din astrahan (pentru colonei) de culoare neagră (fig. 25).
    Corespunde descrierii căciulii din astrahan de culoare brumărie pentru generali (pct.2).
    48. Căciulă din blană de ovine de culoare neagră (fig. 26).
    Descrierea corespunde  descrierii  căciulii  din blană de  ovine  de culoare neagră (pct.29).
    [Pct.49 abrogat prin HG1249 din 16.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1358]
    50. Bonetă din stofă de semilînă de culoare albastru-închis (fig. 28), constituită din disc, format din două repere, calotă şi bordură. Calota este formată din două repere de formă  trapezoidală a căror bază mică este dreaptă, iar baza mare are formă arcuită. Bordura este confecţionată din două emisfere modelate, care se  suprapun  în părţile laterale ale bonetei. Marginile superioare ale calotei şi ale bordurii sînt ornamentate cu paspoal de culoare albastru-deschis. Boneta este căptuşită cu ţesătură de bumbac. În centrul bordurii în faţă este montată cocarda.
    51. Scurtă călduroasă din ţesătură impermeabilă de culoare albastru-închis pentru efectivul de trupă (fig. 26; 27).
    Corespunde descrierii scurtei călduroase din ţesătură impermeabilă de culoare albastru-închis pentru efectivul de trupă (pct.31).
    [Pct.51 modificat prin HG197 din 05.04.12, MO76-80/20.04.12 art.249]
   
511. Scurtă de culoare albastru-închis pentru corpul de comandă superior şi inferior (fig.25), corespunde descrierii aspectului exterior al scurtei de culoare albastru-închis (pct. 311)
    [Pct.511 introdus prin HG197 din 05.04.12, MO76-80/20.04.12 art.249]
    52. Veston de paradă din stofă de semilînă de culoare albastru-închis (fig. 28).
    Corespunde  descrierii  vestonului din stofă de semilînă de culoare albastru-închis (pct.32 lit. b).
    Particularităţi: fără şliţ.
    53. Scurtă de serviciu din stofă de semilînă de culoare albastru-închis, cu betelie (fig. 29).
    Corespunde descrierii scurtei din stofă de semilînă de culoare albastru-închis cu betelie (pct.33).
    54. Fustă de paradă din stofă de semilînă de culoare albastru-închis (fig. 28), constituită din faţă, spate şi betelie.
    Faţa este executată dintr-un singur reper. Cambrarea în  talie se realizează prin intermediul a 2-4 pense amplasate simetric.
    Spatele este confecţionat din două repere simetrice ce finalizează cu şliţ. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2-4 pense amplasate simetric.
    Fusta se încheie în cusătura de mijloc a spatelui cu ajutorul fermoarului camuflat.
    Betelia se încheie la mijlocul spatelui prin intermediul nasturelui şi butonierei.
    Fusta are căptuşeală din ţesătură de mătasă.
    55. Fustă de serviciu din stofă de semilînă de culoare albastru-închis (fig. 30).
    Corespunde descrierii fustei de paradă din semilînă de culoare albastru-închis (pct.54).
    56. Pantaloni de serviciu (fig. 29) din stofă de semilînă de culoare albastru-închis, constituiţi din faţă, spate şi betelie. Faţa este formată din două părţi simetrice.
    În cusătura de mijloc este prelucrat un şliţ, care se încheie cu fermoar. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a 2-4 pense plasate simetric pe ambele părţi. Spatele este format din două părţi simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a 2-4 pense plasate simetric pe ambele părţi.
    Betelia, montată  în cusătura taliei, este prevăzută cu şapte găici pentru curea. Betelia se  încheie prin  intermediul nasturelui şi butonierei.
    Marginea inferioară a pantalonilor  este tivită şi  prelucrată cu panglică specială.
    În cusăturile laterale se include vipuşca de culoare albastru-deschis.
    57. Cămaşă cu mîneca lungă de culoare albastru-deschis din ţesătură pentru cămaşă (fig. 31).
    Corespunde descrierii cămăşii cu mîneca lungă din ţesătură de bumbac de culoare albastru-deschis (pct.11).
    58. Cămaşă cu mîneca scurtă de culoare albastru-deschis din ţesătură pentru cămaşă (fig. 32).
    Corespunde descrierii cămăşii cu mîneca scurtă din ţesătură de bumbac de culoare albastru- deschis (pct.12).
    59. Cămaşă cu mîneca lungă de culoare albă din ţesătură pentru cămaşă (fig. 33).
    Corespunde descrierii cămăşii cu mîneca lungă din ţesătură de bumbac de culoare albă (pct.13).
    60. Cămaşă cu mîneca scurtă de culoare albă din ţesătură pentru cămaşă (fig. 34).
    Corespunde descrierii cămăşii cu mîneca scurtă din ţesătură de bumbac de culoare albă (pct.14).
    61. Pulover din semilînă de culoare albastru-închis cu mîneca lungă (fig. 24).
    Corespunde descrierii puloverului din semilînă de culoare albastru-închis cu mîneca lungă (pct.15).
    62. Cravată din ţesătură de  mătase  artificială  de culoare albastru-închis (fig. 28; 29).
    Corespunde descrierii cravatei din ţesătură de mătase  artificială  de culoare albastru-închis (pct.19; 20).
    63. Pantofi din piele naturală de culoare neagră (fig. 29), constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior.
    Ansamblul superior este format din două subansambluri: exterior şi interior. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută şi carîmb. Înălţimea cărîmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este  executat din piele naturală.
    Ansamblul interior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi  toc. Subansamblul interior este format din branţ şi întăritură de branţ, iar cel intermediar - din glenc, bombeu şi ştaif.
    Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire.
    64. Cizme din piele naturală de culoare neagră (fig. 27), constituite din două ansambluri: superior şi inferior.
    Ansamblul superior se împarte în două subansambluri: exterior şi interior. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută şi cărîmb. Înălţimea cărîmbului este de 38 cm. Subansamblul interior este executat din blană naturală.
    Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc. Subansamblul interior este constituit din branţ, întăritură de branţ şi acoperiş de branţ, iar cel intermediar - din glenci, bombeu şi ştaif.
    Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior  prin  lipire. Cizmele se închid prin intermediul fermoarului  montat  în partea anterioară.
    65. Fular tricotat din semilînă de culoare albastru-închis (fig. 26).
    Corespunde  descrierii fularului tricotat din semilînă de culoare albă (pct.23).
    66. Mănuşi tricotate din semilînă de culoare neagră (fig. 26).
    Corespund  descrierii mănuşilor cusute din tricot de bumbac de culoare albă (pct.25).
    67. Curea pentru pantaloni din piele de culoare neagră.
    Corespunde descrierii curelei pentru pantaloni (pct. 27).
Capitolul IV. Uniformă specială
    68. Costum de vară pentru efectivul de trupă (fig.301; 35):
    [Pct.68 alineat în redacţia HG197 din 05.04.12, MO76-80/20.04.12 art.249]
    a) chipiu constituit din disc de formă eliptică, calotă cilindrică, clape laterale şi cozoroc tare.
    Clapele se încheie cu două capse. Pe partea frontală a calotei, la mijlocul acesteia, este fixat un scut rotund, şnuruit pe perimetru cu culoare oranj, avînd în centru emblema Serviciului, iar deasupra cozorocului este aplicată o panglică luminiscentă de culoare gri, cu lăţimea de 12 mm;
    b) scurtă din ţesătură cu imprignare impermeabilă de culoare albastru-închis, cu betelie.
    Corespunde descrierii scurtei din stofă de semilînă de culoare albastru-închis (pct.33).
    Particularităţi: pe mîneci, mai jos de cot, sînt aplicate cîte o bandă reflectorizantă de culoare gri, cu lăţimea de 30 mm. La spate, pe partea superioară (platcă) este aplicată inscripţia reflectorizantă „SPCSE MOLDOVA”. Epoleţii sînt  montaţi în răscroiala  mînecilor,  iar terminaţiile libere sînt  fixate pe cusăturile umerale cu ajutorul nasturilor şi butonierelor;
    c) pantaloni din ţesătură cu imprignare impermeabilă de culoare albastru-închis, constituiţi din faţă, spate şi betelie.
    Faţa este formată din două părţi simetrice. În cusătura de mijloc este  prelucrat un şliţ, care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sînt prevăzute două buzunare. Pe părţile laterale, mai sus de genunchi, sînt plasate două buzunare cu clape. Cambrarea în talie se realizează cu  ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie  a genunchilor, orientate spre cusăturile laterale.
    Spatele este  format din două părţi simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părţi.
    Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu şapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui şi  al copcii.
    Pe cracii pantalonului, mai jos de genunchi, sînt aplicate cîte o bandă reflectorizantă de culoare gri, cu lăţimea de 30 mm.
    681. Costum de vară pentru corpul de comandă suprem, superior şi inferior (fig. 291; 351):
    a) şapcă de culoare albastru-închis, constituită din 5 clini întăriţi şi un cozoroc. Terminaţiile clinilor sînt dublate cu o bandă de ţesătură de bază. Parametrul şepcii se reglează printr-un element de ajustare.
    Ajustarea circumferinţei şepcii se face printr-o cataramă metalică. Clinul frontal are o pensă tăiată, poziţionată pe mijlocul părţii superioare. Pe clinul frontal se brodează emblema serviciului. Cei doi clini spate sînt decupaţi în partea inferioară, formînd o deschidere, unde se fixează elementul de reglare.
    În punctul superior de îmbinare al clinilor se fixează un nasture, îmbrăcat în material de bază. Terminaţia şepcii este dublată cu o bandă de ţesătură de 2,5 cm lăţime, îndoită pe marginea liberă şi prelucrată cu două tigheluri.
    Cozorocul se confecţionează din două straturi de material de bază şi un strat de întăritură de plastic;
    b) scurtă de culoare albastru-închis cu betelie, constituită din parte faţă, spate, mîneci şi guler. Partea faţă este formată din 4 repere simetrice, prevăzute cu cinci buzunare multifuncţionale, aplicate, cu clape configurate;
    c) pantalon de culoare albastru-închis. În regiunea genunchilor, lateral, este aplicat simetric cîte un buzunar cu clapă. Punga aplicată a buzunarului se închide cu fermoar.
    Pe partea din faţă, în regiunea genunchilor sînt aplicate genunchiere din material de bază. Terminaţia pantalonilor poate fi reglată pe lăţime printr-un fermoar vertical amplasat în regiunea laterală. Terminaţia interioară a pantalonului se reglează pe lăţime cu şiret.
    [Pct.681 introdus prin HG197 din 05.04.12, MO76-80/20.04.12 art.249]
    69. Costum de iarnă  din ţesătură impermeabilă de culoare albastru-închis (fig. 36):
    a) scurtă constituită  din piepţi, spate, mîneci şi guler. Piepţii sînt  formaţi din două repere simetrice ce se încheie cu fermoar şi sînt prevăzuţi cu trei buzunare: un buzunar interior, ce se încheie cu fermoar, prelucrat în partea superioară a reperei din stînga, şi două buzunare interioare, cu bordură, plasate sub unghi – în partea inferioară.
    Spatele este  format  din  două repere: partea superioară (platcă) şi partea inferioară. Pe platcă este aplicată inscripţia reflectorizantă „SPCSE MOLDOVA” .
    Mîneca este montată, fiind formată din partea superioară şi partea inferioară. Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă ce se încheie cu un nasture. Epoleţii sînt  montaţi în răscroiala  mînecilor, iar terminaţiile  libere  sînt  fixate  pe cusăturile umerale cu ajutorul nasturilor şi butonierelor.
    Pe mîneci, mai jos de cot, sînt aplicate cîte o bandă reflectorizantă de culoare gri, cu lăţimea de 30 mm.
    Terminaţia scurtei este prelucrată cu betelie.
    Scurta este căptuşită cu ţesătură de bumbac şi matlasată cu vatelină;
    b) pantaloni vătuiţi cu pieptar, din ţesătură impermeabilă de culoare albastru-închis, constituiţi din faţă, spate, betelie şi pieptar cu bretele.
    Faţa este formată din două părţi simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un şliţ, care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sînt prevăzute două buzunare. Pe părţile laterale, mai sus de genunchi, sînt plasate două buzunare cu clape.
    Spatele este  format din două părţi simetrice.
    Betelia, montată  în cusătura taliei, are prelungiri în faţă (pieptar) şi în spate (spătar), prevăzute cu bretele ajustabile.
    Pe cracii pantalonului, mai jos de genunchi, sînt aplicate cîte o bandă reflectorizantă de culoare gri, cu lăţimea de 30 mm.
    Pantalonii sînt căptuşiţi cu ţesătură de bumbac şi matlasaţi cu vatelină;
    c) căciulă de culoare neagră, mărime universală (fes). Fesul este tricotat din lînă în amestec dintr-un singur reper în formă de emisferă cu terminaţia răsfrîntă.
    [Pct.69 lit.c) introdusă prin HG1249 din 16.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1358]
   
691.  Tricou albastru-închis cu guler (tip polo) (fig. 231).
    Tricoul este constituit din faţă, spate, mîneci scurte şi guler. Pieptul şi spatele sînt confecţionate dintru-un singur reper tricotat uniform. În răscroiala gîtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părţi cu bentiţă dublu tricotată cu lăţimea de 3 cm, care se încheie cu trei nasturi. Pe piept, pe partea dreaptă se aplică ecuson de piept pentru marcarea gradelor speciale.
    Pe partea stîngă se coase ecuson de piept cu inscripţia „SALVATORI”.
    Pe spatele din punctul montării gulerului, este aplicată inscripţia de culoare albastru-deschis „SALVATORI”, „SPCSE” etc. La o distanţă de 7 cm de la cusătura mînecii sînt aplicate ecusoanele Ministerului Afacerilor Interne  (mîneca stăngă) şi SPCSE (mîneca dreaptă)
    [Pct.691 introdusă prin HG1249 din 16.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1358]
    70. Bocanci de iarnă cu carîmb înalt din piele naturală de culoare neagră (fig. 36), constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior.
    Ansamblul superior este format din două subansambluri: exterior şi interior. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută mare şi carîmb. Înălţimea carîmbului este de 21 cm. Subansamblul interior este executat din blană naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă turnată cu toc. Subansamblul interior se compune din branţ, întăritură de  branţ şi acoperiş de branţ, iar cel intermediar - din glenc,  bombeu şi ştaif rigide.
    Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Închiderea  bocancilor se realizează cu ajutorul copcilor şi şireturilor.
    71. Bocanci de vară cu carîmb înalt din piele naturală de culoare neagră (fig. 35).
    Corespund descrierii bocancilor de iarnă cu carîmb înalt din piele naturală de culoare neagră (pct. 70).
    Particularităţi: subansamblul interior este executat fără blană naturală.
Capitolul V. Uniforma de intervenţie
    72. Costum de luptă pentru pompieri (fig. 37; 38) compus din: scurtă, pantaloni, cizme, cască, mănuşi şi centură de siguranţă, cagulă pentru pompieri:
    [Pct.72 modificat prin HG1249 din 16.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1358]
    a)  scurtă constituită din piepţi, spate, mîneci şi guler. Toate elementele sînt confecţionate dintr-un înveliş şi o misadă ignifugă. Învelişul este executat din ţesătură termorezistentă cu căptuşeală interioară care asigură hidrorezistenţa.
    Scurta se încheie cu fermoar şi are guler răsfrînt. Piepţii sînt prevăzuţi cu buzunare aplicate, cu clape. Pe piept, pe mîneci şi pe spate are cusute banderole reflectorizante.
    Piepţii sînt formaţi din două repere simetrice. Ei se încheie cu banda adezivă. Mai jos de linia taliei sînt plasate două buzunare cu clape.
    Spatele este constituit din partea superioară (platcă) şi partea inferioară.
    Mîneca este montată şi formată din partea superioară şi partea inferioară. La temelia mînicii, în interior, este aplicată o manşetă elastică confecţionată din tricot dublu.
    În regiunea taliei sînt aplicate 3 găici pentru cordon: două pe cusăturile laterale şi una pe cusătura de simetrie a spatelui.
    Scurta este prevăzută cu vestă detaşabilă cu mîneci din stofă de bumbac şi matlasată cu vatelină care se fixează cu nasturi şi butoniere de marginea interioară a bizeţului.
    La spate, pe platcă, este aplicată inscripţia „Salvatori sau Pompieri”;
    [Pct.72 lit.a) modificată prin HG1249 din 16.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1358]
    b) pantaloni constituiţi din: faţă, spate şi betelie. Toate elementele sînt confecţionate din ţesătură ignifugă şi termorezistentă.
    Faţa este formată din două parţi simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un şliţ care se încheie cu bandă adezivă. În cusăturile laterale sînt prevăzute două şliţuri.
    Spatele  este format din două parţi simetrice.
    Betelia este montată în cusătura taliei şi se încheie cu ajutorul nasturelui şi butonierei. Ea este prevăzută cu două bretele care se încheie cu catarame detaşabile. Se ajustează pe corp prin elastic.
    Pantalonii sînt prevăzuţi cu căptuşeală detaşabilă din stofă de bumbac, matlasată cu vatelină, care se fixează cu nasturi şi butoniere de marginea interioară a beteliei.
    Pe cracii pantalonului, mai jos de genunchi, sînt aplicate cîte o bandă reflectorizantă;
    c) cizme pentru pompieri;
    [Pct.72 lit.c) în redacția HG1249 din 16.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1358]
    d) cască.
    Casca are formă ovală şi constă din corp, vizor termoprotector, ochelari de protecţie contra luminii şi pelerină impermeabilă. Pentru fixarea pe cap, casca este prevăzută cu două cureluşe din piele şi o cataramă;
    e) mănuşi cu 5 degete din ţesătură termorezistentă. Palma mănuşii este confecţionată din pînză dublă. Manşetele sînt montate prin coasere, se strîng cu elastic şi au căptuşeală de finet;
    [Pct.72 lit.e) modificată prin HG1249 din 16.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1358]
    f) centură de siguranţă, confecţionată din chingă lată de terom cu lăţimea de 81 mm, rezistentă la o sarcină statică de 350 kg, încheiată în faţă printr-o cataramă metalică. Pe chingă sînt fixate două inele de oţel pentru carabină şi topor.
    73. Costum ignifug (fig. 39), confecţionat din pînză de azbest aluminizată, căptuşită cu pînză de bumbac, rezistentă la acţiuni mecanice, compus din: scurtă, pantaloni, glugă detaşabilă, mănuşi şi cizme:
    a) scurtă fără guler care conţine un locaş dosal pentru aparat respiratoriu, iar în faţă se încheie cu un rînd de nasturi acoperiţi cu bordură;
    b) glugă prevăzută cu cască interioară cu vizor din geam duplex şi apărătoare pentru partea superioară a corpului;
    c) mănuşi executate cu trei degete, iar palma este întărită cu o platcă;
    d) cizme înalte pînă la şold, cu dubluri interioare din pîslă şi executate cu carîmb dublu, iar talpa, caputa şi călcîiul sînt întărite cu un strat de şpalţ. Pe interior, în cusătura carîmbului, este montată încălţăminte specială de cauciuc.
    74. Costum pentru lucrări de salvare-deblocare (fig. 40), compus din: scurtă, pantaloni şi chipiu. Se confecţionează din ţesătură hidrofugă şi impermeabilă, de culoare oranj:
    a) scurta se încheie cu capse şi are guler răsfrînt. Piepţii sînt prevăzuţi cu buzunare multifuncţionale, aplicate, cu clape care se încheie cu butoniere şi nasturi. Se ajustează pe corp prin elastic. Mînecele se încheie cu capse. Pe piept, pe spate şi pe mîneci sînt aplicate benzi reflectorizante;
    b) pantalonii de lucru se încheie cu fermoar şi sînt prevăzuţi cu betelie aplicată şi genunchiere-buzunare. Faţa şi spatele pantalonului sînt prevăzute cu buzunare aplicate. în cusătura laterală este fixată o gaică pentru instrumente. Pantalonul se ajustează pe corp prin elastic. Pe cracii pantalonului, mai jos de genunchi, sînt aplicate benzi reflectorizante;
    c) chipiul este prevăzut cu un buzunar aplicat în partea dreaptă. El se ajustează pe cap cu ajutorul unei benzi adezive, prevăzută în partea din spate.
Capitolul VI
Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare
şi Descarcerare (SMURD)
    75. Căciulă de iarnă (fig. 41).
    Corespunde descrierii căciulii din blană de ovine de culoare neagră (pct. 29).
    76. Căciulă de culoare roşie (fes) (fig. 48).
    Corespunde descrierii căciulii mărime universală de culoare neagră (pct. 69, lit. c).
    77. Costum de iarnă din ţesătură impermeabilă de culoare roşie (fig.41) compus din:
    a) scurtă constituită din piepţi, spate, mîneci şi guler. Pe piepţi sînt aplicate bande adezive de culoare galbenă. Piepţii sînt  formaţi din două repere simetrice ce se încheie cu fermoar şi sînt prevăzuţi cu trei buzunare: un buzunar interior, ce se încheie cu fermoar, prelucrat în partea superioară a reperei din stînga, şi două buzunare interioare, cu bordură, plasate sub unghi – în partea inferioară.
    Spatele este format din două repere: partea superioară (platcă) şi partea inferioară. Pe platcă este aplicată inscripţia reflectorizantă de culoare galbenă „SMURD MOLDOVA” .
    Mîneca este montată, fiind formată din partea superioară şi partea inferioară. Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă interioară pe elastic. Epoleţii sînt  montaţi în răscroiala mînecilor, iar terminaţiile libere sînt fixate pe cusăturile umerale cu ajutorul nasturilor şi butonierelor. Pe mîneci, mai jos de cot, sînt aplicate cîte o bandă reflectorizantă de culoare galbenă cu lăţimea de 30 mm. Terminaţia scurtei este prelucrată cu betelie. Scurta este căptuşită cu ţesătură de bumbac şi matlasată cu vatelină;
   b) pantaloni vătuiţi cu pieptar, din ţesătură impermeabilă de culoare roşie, constituiţi din faţă, spate, betelie şi pieptar cu bretele. Faţa este formată din două părţi simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un şliţ, care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sînt prevăzute două buzunare. Pe părţile laterale, mai sus de genunchi, sînt plasate două buzunare cu clape.
    Spatele este format din două părţi simetrice. Betelia, montată  în cusătura taliei, are prelungiri în faţă (pieptar) şi în spate (spătar), prevăzute cu bretele ajustabile. Pe cracii pantalonului, mai jos de genunchi, sînt aplicate cîte o bandă reflectorizantă de culoare galbenă, cu lăţimea de 30 mm. Pantalonii sînt căptuşiţi cu ţesătură de bumbac şi matlasaţi cu vatelină.
    78. Combinezon de culoare roşie (fig.42).
    Este prevăzut cu benzi reflectorizante de 5 cm lăţime de culoare galbenă, închidere cu fermoar, 6 buzunare închidere cu clapă si 2 buzunare închidere cu fermoar amplasate pe trei niveluri piept, şolduri şi genunchi, bandă elastică spate pentru aşezarea mai bună pe talie, protecţie pentru genunchi şi coate cu bazoane matlasate umplute cu material textil pentru amortizare, reglare terminaţie la mîneci si pantalon cu zvetere prevăzute cu fermoare.
    79. Costum de vară de culoare roşie (fig. 43 şi fig.50) compus din:
    a) şapcă de culoare roşie, constituită din 5 clini întăriţi şi un cozoroc. Terminaţiile clinilor sînt dublate cu o bandă de ţesătură de bază. Parametrul şepcii se reglează printr-un element de ajustare. Ajustarea circumferinţei şepcii se face printr-o cataramă metalică. Clinul frontal are o pensă tăiată, poziţionată pe mijlocul părţii superioare. Pe clinul frontal se brodează o cocardă de coifură cuprinzînd Stema de Stat a Republicii Moldova.
    Cei doi clini din spate sînt decupaţi în partea inferioară, formînd o deschidere, unde se fixează elementul de reglare. În punctul superior de îmbinare al clinilor se fixează un nasture, îmbrăcat în material de bază. Terminaţia şepcii este dublată cu o bandă de ţesătură de 2,5 cm lăţime, îndoită pe marginea liberă şi prelucrată cu două tigheluri.
    Cozorocul se confecţionează din două straturi de material de bază şi un strat de întăritură de plastic;
    b) scurtă de culoare roşie cu betelie, constituită din parte faţă, spate, mîneci şi guler. Partea faţă este formată din 4 repere simetrice, prevăzute cu cinci buzunare multifuncţionale, aplicate, cu clape configurate; protecţie pentru coate cu bazoane matlasate umplute cu material textil pentru amortizare;
    c) pantaloni de culoare roşie. În regiunea genunchilor, lateral, este aplicat simetric cîte un buzunar cu clapă. Punga aplicată a buzunarului se închide cu fermoar. Pe partea din faţă, în regiunea genunchilor sînt aplicate pentru protecţii cu bazoane matlasate pentru amortizare. Terminaţia pantalonilor poate fi reglată pe lăţime printr-un fermoar vertical amplasat în regiunea laterală. Terminaţia interioară a pantalonului se reglează pe lăţime cu şiret.
    80. Pulover tricotat din semilînă de culoare roşie (fig.44).
    Descrierea corespunde descrierii puloverului tricotat din semilînă de culoare albastru-închis (pct.15). Particularităţi: pieptul este executat cu răscroiala gîtului de formă rotundă, prelucrată cu bentiţă elastică dublu tricotată, cu lăţimea de 2,5-3 cm.
    81. Mănuşi tricotate din semilînă de culoare neagră (fig.48).
    Descrierea corespunde descrierii mănuşilor cusute din tricot de bumbac de culoare albă ( pct.25).
    82. Centură (fig. 47).
    Centura este realizată din chingă de 4 cm lăţime. Foarte rezistentă la rupere prin tracţiune. Este prevăzută cu cataramă cu închidere şi deschidere rapidă pe care se face şi reglajul lungimii şi catarama de reţinere pe lateral pentru partea de întoarcere a centurii.
    83. Bocanci de iarnă cu carîmb înalt din piele naturală de culoare neagră (fig.44), constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior.
    Ansamblul superior este format din două subansambluri: exterior şi interior. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută mare şi carîmb. Înălţimea carîmbului este de 21 cm. Subansamblul interior este executat din blană naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă turnată cu toc. Subansamblul interior se compune din branţ, întăritură de branţ şi acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din glenc,  bombeu şi ştaif rigide.
    Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Închiderea bocancilor se realizează cu ajutorul copcilor şi şireturilor.
    84. Bocanci de vară cu carîmb înalt din piele naturală de culoare neagră (fig.47). Corespund descrierii bocancilor de iarnă cu carîmb înalt din piele naturală de culoare neagră (pct. 83). Particularităţi: subansamblul interior este executat fără blană naturală.
    85. Cască de culoare roşie cu lanternă ataşabilă (fig. 45).
    Confecţionată dintr-un material de durabilitate îndelungată. Rezistentă la temperaturi reduse -30°C. Bandă antitranspiraţie. Ham interior  în 6 puncte de fixare cu cureluşă reglabilă de bărbie. Sistemul de reglare prin buton.
    86. Sorţ de protecţie de unică folosinţă din polietilenă. 
    Sînt uşoare, confortabile. Oferă o protecţie completă, de la piept pînă la genunchi. Rezistent la uleiuri şi grăsimi, fluide.
    87. Mănuşi de unică folosinţă. Sînt rezistente la ambraziune, tăiere, rupere şi perforare.
    88. Vestă multifuncţională de culoare roşie (fig. 49 şi fig.51).
    Este prevăzută cu buzunare multifuncţionale cu burduf şi clape pe piept. Pe partea dreaptă este aplicată emblema Smurd  Moldova şi inscripţia „PARAMEDIC” cu litere de culoare galbenă. Pe partea din spate, pe platcă este aplicată inscripţia „SMURD” reflectorizantă de culoare galbenă.
    89. Tricou de culoare roşie cu guler (tip polo) (fig. 46).
    Tricoul este constituit din faţă, spate, mîneci scurte şi guler.
    Pieptul şi spatele sînt confecţionate dintru-un singur reper tricotat uniform. În răscroiala gîtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părţi cu bentiţă dublu tricotată cu lăţimea de 3 cm, care se încheie cu trei nasturi. Pe piept, pe partea dreaptă se aplică ecuson de piept pentru marcarea  gradelor  speciale. Pe partea stîngă se aplică ecuson de piept indicînd numele şi prenumele  colaboratorului, ecuson de piept pentru marcarea grupei sangvine, ecuson de piept cu inscripţia de culoare galbenă „PARAMEDIC” etc.
    Pe spatele din punctul montării gulerului la distanţa de 18 cm este aplicată inscripţia de culoare galbenă „SMURD”. Înălţimea inscripţiei este de 4,5 cm. La o distanţă de 7 cm de la cusătura mînecii sînt aplicate ecusoanele Ministerului Afacerilor Interne (mîneca stăngă) şi SPCSE (mîneca dreaptă).
    90. Maiou de culoare roşie (fig. 47). Maioul este constituit din faţă, spate  şi mîneci scurte. Pe partea stîngă a maioului este aplicată inscripţia de culoare galbenă „SNURD”,  cu mărimea 1,8-2 cm
    [Capitolul VI introdus prin HG1249 din 16.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1358]

    figurile 1-51
    [Figurile modificate prin HG1249 din 16.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1358]
    [Figurile modificate prin HG197 din 05.04.12, MO76-80/20.04.12 art.249]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.1107
din 30 septembrie 2008

ÎNSEMNELE  DISTINCTIVE
ale colaboratorilor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor
Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne

    Se stabilesc următoarele însemne distinctive ale  colaboratorilor Serviciului:
    1) cocarda;
    2) emblema;
    3) ecusonul la mînecă;
    4) epoleţi;
    5) stele;
    6) galoane;
    7) nasturi;
    8) agrafa (acul) pentru cravată;
    9) cureluşă la chipiu.
    1. COCARDĂ
    Cocarda (des.1) pentru obiectele de uniformă ale colaboratorilor Serviciului (chipiu, căciulă, beretă) reprezintă un scut oval de culoare roşie - în partea de sus şi albastră - în partea de jos, cu imaginea, în centru, a Stemei de Stat a Republicii Moldova, în relief, totalmente de aur. Scutul este aşezat pe o stea ovală cu patruzeci de raze. Înălţimea cocardei este de 40 mm, lăţimea - de 30 mm.
    Cocarda se confecţionează  din metal colorat şi se acoperă cu email. Pe revers sînt fixate două picioruşe metalice cu ajutorul cărora cocarda se prinde în centrul chipiului sau căciulii. Centrul cocardei trebuie să se afle deasupra rădăcinii nasului.
    2. EMBLEMĂ
    Emblema mare (des. 2) reprezintă o roză a vînturilor de culoare aurie cu 16 raze, purtînd în inimă simbolul internaţional al protecţiei civile (un triunghi echilateral albastru cu vîrful în sus într-un cerc oranj).
    Emblema mare, în calitate de petliţă, se aplică la capetele de vîrf ale gulerului vestonului (cu excepţia celui pentru generali), fiind dispuse cu partea inferioară şi cu partea laterală de la marginea gulerului (des.19).
    Emblema mică (des. 3) a Serviciului reprezintă o roză a vînturilor cu 16 raze aurii, purtînd în inimă simbolul internaţional al protecţiei civile: un triunghi echilateral  albastru cu vîrful în sus într-un cerc oranj.
    Pe epoleţii obiectelor uniformei, care se poartă fără petliţe, se aplică emblema mică a Serviciului, amplasată pe axa longitudinală a epoleţilor, la distanţa de 35 mm de la marginea superioară a acestora pînă la centrul emblemei.
    3. ECUSONUL LA  MÎNECĂ
    Ecusonul la mînecă (des. 4) reprezintă  un  scut  heraldic rectangular, de culoare albastru-azuriu, cu chenar şnuruit de culoare oranj pe perimetru şi avînd în mijloc emblema mare a Serviciului.
    Ecusonul la mînecă  se  confecţionează  prin tehnica  broderiei sau imprimat  pe pînză.
    Ecusonul se coase pe partea exterioară a mînecii stîngi a scurtei călduroase, vestonului, scurtei de serviciu şi cămaşei  la distanţa de 7 cm de la punctul superior al mînecii (des. 19; 20).
    Înălţimea ecusonului este de 90 mm şi lăţimea de 70 mm.
    31.Ecuson nominal
    Ecusonul nominal pentru vestonul de paradă. Ecusonul este realizat din aliaj emailat de culoare albastră. Are formă dreptunghiulară, cu tricolorul gravat vertical. Longitudional de mijloc este gravată o linie, sub care se inscripţionează numele. Prinderea se realizează cu ajutorul unui ac.
    [Pct.31 introdus prin HG1249 din 16.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1358]
    4. EPOLEŢII 
    Epoleţii sînt destinaţi pentru uniforma de paradă, de serviciu şi de vară a colaboratorilor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.
    Epoleţii efectivului de comandă suprem au lăţimea de 50 mm (des. 10). Cîmpul epoletului reprezintă o panglică cu lăţimea de 45 mm, avînd ţesute longitudinal pe întreaga suprafaţă a epoletului linii în zigzag. Culoarea cîmpului epoleţilor depinde de obiectul uniformei.
    Epoleţii se clasifică în aplicaţi, detaşabili şi de tip husă.
    Epoleţii aplicaţi sînt destinaţi pentru veston (des. 11; 12).
    Epoleţii detaşabili sînt destinaţi pentru cămaşă (des. 13, 14).
    Epoleţi de tip husă sînt destinaţi pentru scurta călduroasă, scurta de culoare albastru-închis, costumul de vară (des. 16; 17).
    Epoleţii efectivului de comandă superior de ofiţeri au lăţimea de 50 mm (des. 11). Pe axa longitudională, la mijlocul epoletului, este aplicată o dungă cu lăţimea de 20 mm de culoare albastru-deschis. 
    Pe epoleţii pentru corpul de ofiţeri cu grade superioare şi inferioare, la distanţa de 5 mm de marginea inferioară a epoletului, este fixat un galon cu lăţimea de 20 mm pentru corpul de ofiţeri cu grade superioare şi cu lăţimea de 10 mm pentru corpul de ofiţeri cu grade inferioare (des.13).
    Pe epoleţii pentru efectivul de trupă, galonul este fixat în conformitate cu gradul special (des.12).
    Epoleţii pentru efectivul de trupă au lăţimea de 50 mm (des.14).
    Pe epoleţii cusuţi în cusătura mînecii se permite utilizarea epoleţilor de tip husă, confecţionaţi din ţesătura de bază a produsului pe care sînt plasate (brodate) însemnele distinctive (des. 16; 17).
    La vestă şi scurtă epoletul este de tip husă, fără insignă de petliţă şi epolet, avînd lungimea de 10 cm. Suportul acestuia este aplicat la nivelul nasturilor.
    Pe epoleţii pentru corpul de ofiţeri şi efectivul de trupă sînt fixate steluţe corespunzător gradului special:

Gradul special
Numărul de steluţe
Mărimea steluţelor (mm)
General-maior al serviciului de salvare
1
28
Colonel al serviciului de salvare
3
20
Locotenent-colonel al serviciului de salvare
2
20
Maior al serviciului de salvare
1
20
Căpitan al serviciului de salvare
4
13
Locotenent-major al serviciului de salvare
3
13
Locotenent al serviciului de salvare
2
13
Sublocotenent al serviciului de salvare
1
13
Plutonier-adjutant al serviciului de salvare
3
13
Plutonier-major al serviciului de salvare
2
13
Plutonier al serviciului de salvare
1
13

    Pe epoleţii pentru efectivul de trupă galonul este fixat în conformitate cu gradul special:

Gradul special

Numărul de galoane transversale

Lăţimea galonului (mm)

Distanţa de la marginea inferioară a epoletului pînă la marginea inferioară a galonului (mm)

Distanţa dintre galoane (mm)

Sergent-major al serviciului de salvare

1
20
45
-

Sergent al serviciului de salvare

3
10
45
2

Sergent inferior al serviciului de salvare

2
10
45
2

    Steluţele sînt fixate la distanţe egale între broderie şi insignă (pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme), între galon şi insignă (pentru corpul de ofiţeri cu grade superioare şi inferioare) şi între marginea inferioară a epoletului şi insignă (pentru efectivul de subofiţeri).
    [Pct.4 în redacţia HG197 din 05.04.12, MO76-80/20.04.12 art.249]
    5. STELE
    Stelele (des. 5) reprezintă poliedre convexe aurii cu opt  raze. Diametrul stelei pentru generali este de 28 mm, al stelei pentru corpul de comandă superior - de 20 mm, iar pentru corpul de comandă inferior şi efectivul de trupă - de 13 mm. Înălţimea convexităţii stelelor metalice este, respectiv, de 7 mm, 5 mm şi 3 mm.
    6. GALOANE
    Galonul (des. 6) pentru efectivul de trupă reprezintă o fîşie aurie în relief, cu lăţimea de 20 mm şi 10 mm.
    7. NASTURI
    Nasturii (des. 7) sînt de formă rotundă de culoare aurie şi au în centru imaginea conturată a Stemei de Stat a Republicii Moldova (pentru generali) sau  o stea cu opt colţuri, în relief.
    Diametrul nasturilor este de 23 mm şi 14 mm.  Nasturii au pe perimetru un  cerc în relief.
    Reversul nasturelui este prevăzut cu ureche de fixare.
    8. AGRAFA (ACUL) PENTRU CRAVATĂ
    Agrafa pentru cravată (des. 8) are forma unei lamele dreptunghiulare cu capătul vizibil  rotunjit, pe faţa căreia este aplicat în mijloc un scut rotund cu imaginea conturată a emblemei mari a Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale în relief, executat din metal auriu.
    9. CURELUŞA LA CHIPIU
    Cureluşa la chipiu (Anexa nr.2, fig. 18) reprezintă o cordea împletită de culoare aurie şi se plasează deasupra cozorocului.

       

    desenele 9-22
    [Desenele modificate prin HG1249 din 16.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1358]
    [Desenele modificate prin HG197 din 05.04.12, MO76-80/20.04.12 art.249]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG1249 din 16.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1358]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG197 din 05.04.12, MO76-80/20.04.12 art.249]