HGM757/2006
ID intern unic:  316502
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 757
din  04.07.2006
cu privire la aprobarea modelului unic
al formularelor certificatelor de stare civilă
Publicat : 07.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 102-105     art Nr : 782

    MODIFICAT
   
HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG140 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.158; în vigoare 09.03.18
    HG479 din 24.06.14, MO169-173/27.06.14 art.522
    HG900 din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.986
    HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816    Întru executarea prevederilor art. 72 alin. (2) al Legii nr.100-XV din 26 aprilie 2001 cu privire la actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 36-38, art. 224), precum şi în scopul perfecţionării nivelului de protecţie a formularelor certificatelor de stare civilă, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă şi se pune în aplicare, începînd cu 7 iulie 2006, modelul unic al formularelor certificatelor de stare civilă:
certificat de naştere, conform anexei nr. 1;
certificat de căsătorie, conform anexei nr. 2;
certificat de stabilire a paternităţii, conform anexei nr. 3;
certificat de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, conform anexei nr. 4;
certificat de divorţ, conform anexei nr. 5;
certificat de deces, conform anexei nr. 6;
certificat de adopţie, conform anexei nr. 7.
   
[Pct.1 modificat prin HG140 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.158; în vigoare 09.03.18]
    2. Certificatele de stare civilă, eliberate anterior, se consideră valabile.
    3. Agenţia Servicii Publice va asigura populaţia cu certificate de stare civilă de model nou, iar eliberarea lor se va efectua la cererea cetăţenilor.
    [Pct.3 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.3 modificat prin HG479 din 24.06.14, MO169-173/27.06.14 art.522]
    [Pct.3 modificat prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]


    PRIM-MINISTRU                                              Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării
    informaţionale                                                      Vladimir Molojen
    Ministrul economiei
    şi comerţului                                                        Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                              Mihail Pop

    Chişinău, 4 iulie 2006.
    Nr. 757.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernuluinr.757
din 4 iulie 2006

Modelul formularului
Certificat de naștere


Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.757
din 4 iulie 2006

Modelul formularului
Certificat de căsătorieAnexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.757
din 4 iulie 2006

Modelul formularului
Certificat de stabilire a paternității


Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.757
din 4 iulie 2006

Modelul formularului
Certificat de schimbare a numelui și/sau prenumelui


Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.757
din 4 iulie 2006

Modelul formularului
Certificat de divorț


Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr.757
din 4 iulie 2006

Modelul formularului
Certificat de deces


Anexa nr.7
la Hotărîrea Guvernului nr.757
din 4 iulie 2006

Modelul formularului
Certificat de adopție


    [Anexa nr.1-7 în redacţia HG140 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.158; în vigoare 09.03.18]
    [Anexa nr.1; 4 în redacţia HG479 din 24.06.14, MO169-173/27.06.14 art.522]
    [Anexele nr.1-7 în redacţia HG900 din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.986]