HGM356/2012
ID intern unic:  343483
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 356
din  31.05.2012
pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea
Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia
plantelor şi la carantina fitosanitară
Publicat : 08.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 113-118     art Nr : 397
    MODIFICAT
   
HG209 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.234; în vigoare 05.04.19
   
HG966 din 03.10.18, MO384-395/12.10.18 art.1028
    HG145 din 13.02.18, MO48-57/16.02.18 art.170
    HG507 din 25.04.16, MO123-127/06.05.16 art.574    În conformitate cu articolele 3, 22 şi 23 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241-246, art.748), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă
    Lista organismelor dăunătoare ale căror introducere şi răspîndire pe teritoriul Republicii Moldova sînt interzise, conform anexei nr. 1;
    Lista organismelor dăunătoare ale căror introducere şi răspîndire în Republica Moldova sînt interzise, în cazul în care acestea sînt prezente la anumite plante sau produse vegetale, conform anexei nr. 2;
    Lista plantelor și produselor vegetale a căror introducere în Republica Moldova și în anumite zone protejate este interzisă, conform anexei nr. 21;
    Condiţiile în care organismele dăunătoare, plantele şi produsele vegetale, enumerate în anexele nr.1 şi 2  la prezenta Hotărîre pot fi introduse şi puse în circulaţie în Republica Moldova pentru testări sau în scopuri ştiinţifice şi pentru lucrări de selecţie varietală, conform anexei nr. 3.
    Lista plantelor, produselor vegetale și a bunurilor conexe, originare din Republica Moldova și din alte țări, care trebuie supuse controlului fitosanitar, înainte de a fi puse în circulație pe teritoriul Republicii Moldova, conform anexei nr. 4.
    [Pct.1 modificat prin HG145 din 13.02.18, MO48-57/16.02.18 art.170]
    [Pct.1 modificat prin HG507 din 25.04.16, MO123-127/06.05.16 art.574]
    2. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.2 modificat prin HG507 din 25.04.16, MO123-127/06.05.16 art.574]

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                           Vasile Bumacov

    Nr. 356. Chişinău, 31 mai 2012.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG209 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.234; în vigoare 05.04.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG966 din 03.10.18, MO384-395/12.10.18 art.1028]
    [Anexa nr.1 în redacția HG145 din 13.02.18, MO48-57/16.02.18 art.170]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția HG145 din 13.02.18, MO48-57/16.02.18 art.170]

   
anexa nr.21
    [Anexa nr.21 introdusă prin HG145 din 13.02.18, MO48-57/16.02.18 art.170]

   
anexa nr.3

    anexa nr.4

    [Anexa nr.4 introdusă prin HG507 din 25.04.16, MO123-127/06.05.16 art.574]