HGM425/2015
ID intern unic:  359703
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 425
din  03.07.2015
cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare
profesională și al meseriilor/profesiilor
Publicat : 10.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 177-184     art Nr : 480
    MODIFICAT
   
HG648 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.708
   
HG957 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.957
    HG585 din 24.07.17, MO274-276/28.07.17 art.699
    HG842 din 07.07.16, MO204-205/12.07.16 art.908    În temeiul art. 59 alin. (1) litera a) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor (se anexează).
    2. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor:
    1) va fi aplicat pentru formarea profesională a muncitorilor calificați în instituțiile de învățămînt profesional tehnic secundar (nivelul 3 ISCED), cu durata studiilor de:
    a) 2 ani, într-o meserie, în baza studiilor gimnaziale;
    b) 1–2 ani, în funcţie de complexitatea meseriei, în baza studiilor liceale sau a studiilor medii de cultură generală;
    c) 1-2 ani în învățămîntul dual în baza studiilor gimnaziale;
    d) 3 ani pentru formarea profesională în meserii conexe, în baza studiilor gimnaziale, în funcție de conținutul meseriilor, ce necesită aceeaşi bază de cunoştinţe generale și de specialitate, precum şi acelaşi set de aptitudini şi abilităţi, fiind înrudite sau avînd trunchi comun, care se identifică anual, la etapa elaborării planului de admitere la studii;
    2) va fi utilizat pentru formarea profesională a șomerilor prin cursuri cu durata de instruire în corespundere cu actele normative în vigoare.
    3. Nomenclatorul meseriilor (profesiilor) pentru instruirea şi pregătirea cadrelor în învăţămîntul secundar profesional, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1421 din 18 decembrie 2006 (Monitor Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.199-202, art. 1534), cu modificările şi completările ulterioare, rămîne în vigoare pînă la finalizarea studiilor elevilor înmatriculați în baza acestui Nomenclator.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în comun cu Ministerul Educației.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                    Natalia GHERMAN

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                               Ruxanda Glavan
    Ministrul educaţiei                                            Maia Sandu

    Nr. 425. Chişinău, 3 iulie 2015.

    nomenclator
    [Nomenclator modificat prin HG648 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.708]
    [Nomenclator modificat prin HG957 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.957]
    [Nomenclator modificat prin HG585 din 24.07.17, MO274-276/28.07.17 art.699]
    [Nomenclator modificat prin HG842 din 07.07.16, MO204-205/12.07.16 art.908]