HGM558/2007
ID intern unic:  325885
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 558
din  18.05.2007
cu privire la aprobarea modelelor unice ale formularelor
tipizate ale actelor de stare civilă
Publicat : 01.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 74-77     art Nr : 594
    MODIFICAT
   
HG140 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.158; în vigoare 09.03.18
    HG479 din 24.06.14, MO169-173/27.06.14 art.522
    HG900 din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.986
    HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816    În vederea executării prevederilor art. 72 alin. (2) al Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97-99, art. 765), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul sporirii gradului de protecţie a formularelor actelor de stare civilă,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă şi se pun în aplicare, la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, modelele unice ale formularelor tipizate ale actelor de stare civilă:
    actul de naştere, conform anexei nr. 1;
    actul de căsătorie, conform anexei nr. 2;
    actul de divorţ, conform anexei nr. 3;
    actul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, conform anexei nr. 4;
    actul de deces, conform anexei nr. 5.
    2. Actele de stare civilă întocmite anterior se consideră valabile.
    3.
Agenţia Servicii Publice va asigura tipărirea formularelor actelor de stare civilă de model nou şi distribuirea acestora organelor de stare civilă din ţară.
   
[Pct.3 modificat prin HG140 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.158; în vigoare 09.03.18]
    [Pct.3 modificat prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]

    PRIM-MINISTRU                                                                  Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării informaţionale                                        Vladimir Molojen
    Ministrul economiei şi comerţului                                          Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                                  Mihail Pop

    Nr. 558. Chişinău, 18 mai 2007.

   
anexa nr.1


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernuluinr.558
din 18 mai 2007

Modelul formularului
Act de naștere
 
    [Anexa nr.1 în redacţia HG140 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.158; în vigoare 09.03.18]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG479 din 24.06.14, MO169-173/27.06.14 art.522]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG900 din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.986]

    anexa nr.2

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.558
din 18 mai 2007

Modelul formularului
Act de căsătorie
 

    [Anexa nr.2 în redacţia HG140 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.158; în vigoare 09.03.18]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG479 din 24.06.14, MO169-173/27.06.14 art.522]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG900 din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.986]

    anexa nr.3

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.558
din 18 mai 2007

Modelul formularului
Act de divorț
 

    [Anexa nr.3 în redacţia HG140 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.158; în vigoare 09.03.18]
    [Anexa nr.3 în redacţia HG479 din 24.06.14, MO169-173/27.06.14 art.522]
    [Anexa nr.3 în redacţia HG900 din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.986]

    anexa nr.4

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.558
din 18 mai 2007

Modelul formularului
Act de schimbare a numelui și/sau prenumelui


    [Anexa nr.4 în redacţia HG140 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.158; în vigoare 09.03.18]
    [Anexa nr.4 în redacţia HG479 din 24.06.14, MO169-173/27.06.14 art.522]
    [Anexa nr.4 în redacţia HG900 din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.986]

    anexa nr.5

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.558
din 18 mai 2007

Modelul formularului
Act de deces


    [Anexa nr.5 în redacţia HG140 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.158; în vigoare 09.03.18]
    [Anexa nr.5 în redacţia HG479 din 24.06.14, MO169-173/27.06.14 art.522]
    [Anexa nr.5 în redacţia HG900 din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.986]