HGM1001/2005
ID intern unic:  293964
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1001
din  30.09.2005
privind instituirea Consiliului naţional pentru
protecţia drepturilor copilului
Publicat : 07.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 132-134     art Nr : 1079

    MODIFICAT
   
HG491 din 23.05.18, MO167-175/25.05.18 art.542
    HG641 din 17.09.15, MO262-266/25.09.15 art.733
   
HG229 din 04.05.15, MO110-114/08.05.15 art.258
    HG648 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.733
    HG373 din 06.05.10, MO70-71/11.05.10 art.440
    HG799 din 02.07.08, MO120-121/08.07.08 art.809


   În scopul implementării Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului şi realizării Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Consiliul naţional pentru protecţia drepturilor copilului şi se aprobă, conform anexei, componenţa lui nominală.
    2. Se stabileşte că, în caz de eliberare din funcţiile deţinute de membrii Consiliului naţional pentru protecţia drepturilor copilului, funcţiile lor le vor exercita persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
    3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.106 din 30 ianuarie 1998 "Privind instituirea Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 24-25, art. 176), cu modificările şi completările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                            Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                           Zinaida Grecianîi
    Ministrul sănătăţii şi protecţiei sociale             Valerian Revenco
    Ministrul educaţiei,
    tineretului şi sportului                                       Victor Ţvircun
    Ministrul afacerilor interne                               Gheorghe Papuc
    Ministrul justiţiei                                               Victoria Iftodi

    Chişinău, 30 septembrie 2005.
    Nr. 1001.


Anexă
la Hotărîrea Guvernului
nr. 1001 din 30 septembrie 2005

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului naţional pentru protecţia drepturilor copilului

FILIP Pavel

Prim-ministru, preşedinte al Consiliului

CEBOTARI Svetlana

ministru al sănătății, muncii și protecției sociale, vicepreşedinte al Consiliului

MIRCA Svetlana

consultant principal în Cancelaria de Stat, secretar al Consiliului

ERMURACHI Adrian

secretar general adjunct al Guvernului

MOLDOVAN-BATRÎNAC Viorela

consilier principal de stat al Prim-ministrului pe politici societale

DUMBRĂVEANU Viorica

secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în domeniul asistenţei sociale)

CUTASEVICI Angela

secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (în domeniul educaţiei)

PURICE Dorin

secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne (în domeniul ordinii şi securităţii publice, prevenirii şi combaterii criminalităţii)

EȘANU Nicolae

secretar de stat al Ministerului Justiţiei

IVANICICHINA Tatiana

secretar de stat al Ministerului Finanțelor (în domeniul politici bugetare)

VALCOV Vitalie

director general al Biroului Naţional de Statistică

GARABA Iurie

procuror, adjunct al Procurorului General

BĂNĂRESCU Maia

avocatul poporului pentru drepturile copilului

ROTARU Liliana

preşedinte al Alianţei ONG-urilor active în domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei

MĂMĂLIGĂ Daniela

director al Asociației Obșteşti „Parteneriate pentru fiecare copil”

GÎNU Domnica
director alAsociației Obșteşti „Lumos Foundation Moldova”
SÎMBOTEANU Daniela

președinte alAsociației Obșteşti „Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii”

REVENCO Ninel

președinte al Societății de pediatrie din Republica Moldova

JONGSMA DESIREE Monique

reprezentant al UNICEF în  Republica Moldova

UNGUREANU Ludmila

director al reprezentanței Fundației „Terre des Hommes – Lausanne” în Republica Moldova”.


    [Anexa în redacţia HG491 din 23.05.18, MO167-175/25.05.18 art.542]
    [Anexa în redacţia HG641 din 17.09.15, MO262-266/25.09.15 art.733]
    [Anexa în redacţia HG229 din 04.05.15, MO110-114/08.05.15 art.258]
    [Anexa modificată prin HG648 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.733]
    [Anexa în redacţia HG373 din 06.05.10, MO70-71/11.05.10 art.440]
    [Anexa în redacţia HG799 din 02.07.08, MO120-121/08.07.08 art.809]