*OMAIAC115/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  360985
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 115
din  12.06.2015
cu privire la aprobarea unor documente
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 150-159     art Nr : 1031
    Întru executarea prevederilor pct.2, pct.16 subpct.1) şi 4), pct.27 subpct.2), pct.36 subpct.1), pct.40 subpct.1) şi 3), pct.60 subpct.4) şi 10) lit.a) şi b), pct.84 subpct.5), pct.95, pct.97, pct.98 subpct.1), 4), 5) şi 6), pct.102, pct.126 subpct.3), pct.176 şi pct.183 din Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.352 din 10.06.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.144-149, art.396) (în continuare – Regulament), în scopul creării condiţiilor uniforme în vederea asigurării gestionării eficiente a resurselor financiare destinate susţinerii producătorilor agricoli,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1) Lista soiurilor de viţă de vie, solicitate pe pieţele de desfacere a producţiei vitivinicole, conform anexei nr.1;
    2) Cererea-tip de acordare a sprijinului financiar pentru fiecare măsură separat, conform anexei nr.2;
    3) Declaraţia pe propria răspundere a producătorului agricol, conform anexei nr.3;
    4) Declaraţia pe propria răspundere a Asociaţiei Centrale, conform anexei nr.4;
    5) Contractul-model de acordare a sprijinului financiar, conform anexei nr.5;
    6) Actul-model privind instalarea modulelor de sere (construcţia serelor, solariilor sau tunelurilor), utilajului, echipamentului şi materialului de acoperire pentru producerea legumelor şi fructelor pe teren protejat, conform anexei nr.6;
    7) Actul-model privind înfiinţarea plantaţiei multianuale, conform anexei nr.7;
    8) Actul-model de dare în exploatare a sistemelor antiîngheţ şi instalaţiilor antigrindină, conform anexei nr.8;
    9) Actul-model de instalare a utilajului şi echipamentului nou destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice, conform anexei nr.9;
    10) Actul-model de dare în exploatare a utilajelor şi echipamentelor tehnologice noi, destinate pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare, conform anexei nr.10;
    11) Actul-model de dare în exploatare a sistemului de irigare, conform anexei nr.11;
    12) Certificatul-model eliberat de către instituţiile financiare privind direcţiile de utilizare a creditului şi suma dobînzii achitată începînd cu 1 noiembrie 2014, conform anexei nr.12;
    13) Lista-model a beneficiarilor de împrumuturi de la Asociaţiile de Economii şi Împrumut, conform anexei nr.13;
    14) Actul centralizator-model privind beneficiarii de împrumuturi de la Asociaţiile de Economii şi Împrumut, conform anexei nr.14;
    15) Raportul-model privind repartizarea sprijinului financiar, conform anexei nr.15;
    16) Actul-model de inspecţie şi control pe teren, conform anexei nr.16;
    2. Se stabileşte că, la accesarea sprijinului financiar conform măsurilor de sprijin 1.1., 1.2., 1.4. şi 1.6. ale Regulamentului pentru care au fost întocmite acte de înfiinţare a plantaţiilor în toamna anului 2014, acte de instalare şi de dare în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2014, nu este necesară înlocuirea lor cu noile modele de acte aprobate conform punctul 1 subpct.6)-11) ale prezentului ordin.
    3. Se pune în sarcina Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură:
    1) asigurarea recepţionării şi examinării dosarelor complete ale producătorilor agricoli, în strictă conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.352 din 10.06.2015 şi ale prezentului ordin;
    2) asigurarea publicităţii prezentului ordin, inclusiv publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum şi plasarea pe pagina electronică oficială a Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură.
    4. Se abrogă Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.39 din 10 martie 2014 cu privire la aprobarea unor documente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.66-71, art.360).
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercit personal.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE                                  Ion SULĂ

    Nr. 115. Chişinău, 12 iunie 2015.


Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare
nr.115 din 12 iunie 2015

Lista
soiurilor de viţă de vie, solicitate pe pieţele
de desfacere a producţiei vitivinicole

    a) soiuri de struguri pentru masă
    Codreanca
    Moldova rannea (Kubani)
    Prima
    Victoria
    Mecita
    Kişmiş lucistîi
    Apiren roz
    Pameati negrulea
    Guzun
    Osennii ciornîi
    b) soiuri de struguri pentru vin
    Fetească regală
    Muscat ottonel
    Pinot gris
    Riesling de Rhin
    Riton
    Traminer rose
    Cabernet franc
    Fetească neagră
    Rară neagră

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    anexa nr.12

    anexa nr.13

    anexa nr.14

    anexa nr.15

    anexa nr.16