HGM106/2006
ID intern unic:  315019
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 106
din  30.01.2006
cu privire la instituirea unor consilii şi comisii şi
abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 03.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 139
În scopul asigurării eficiente a protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi, participanţilor la conflicte armate şi oamenilor vîrstnici, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   
[Preambulul modificat prin HG229 din 04.05.15, MO110-114/08.05.15 art.258]
1. Se instituie:
Consiliul naţional pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi se aprobă componenţa lui nominală, conform anexei nr. 1;

Comisia privind problemele oamenilor vîrstnici şi se aprobă componenţa ei nominală, conform anexei nr. 3.
   
[Pct.1 modificat prin HG324 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.366]
    [Pct.1 modificat prin HG229 din 04.05.15, MO110-114/08.05.15 art.258]
2. Se stabileşte că, în cazul eliberării din funcţie a persoanelor care fac parte din componenţa consiliilor sau comisiei menţionate, atribuţiile lor vor fi exercitate în cadrul acestora de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără a adopta o nouă hotărîre de Guvern.
3. Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, în comun cu ministerele de resort, va elabora şi va prezenta, în termen de două luni, Guvernului spre aprobare regulamentele de activitate a consiliilor şi a comisiei menţionate.
4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.

PRIM-MINISTRU                                               Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii
şi protecţiei sociale                                                Ion Ababii
Ministrul apărării                                                   Valeriu Pleşca

Chişinău, 30 ianuarie 2006.
Nr. 106.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.106
din 30 ianuarie 2006
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului naţional pentru drepturile
persoanelor cu dizabilităţi

    BREGA Gheorghe                    –     viceprim-ministru, preşedinte al Consiliului
    BUGA Mircea                          –     ministru al muncii, protecției sociale
                                                           și familiei, vicepreşedinte al Consiliului
    SCHIDU Ştefan                        –    consilier al viceprim-ministrului,
                                                           secretar al Consiliului
    ȚURCANU Gheorghe              –     viceministru al sănătăţii
    BOAGHI Cristina                      –    viceministru al educaţiei
    HÎNCU Dragoș                         –    viceministru al tineretului și sportului
    SERBENCO Eduard                 –    viceministru al justiţiei
    Cărăuș Maria                             –    viceministru al finanţelor
    Stratulat Ion                               –     viceministru al dezvoltării regionale
                                                            și construcțiilor
    Calmîc Octavian                        –     viceministru al economiei
    Şarov Igor                                 –     viceministru al culturii
    Bucataru Serghei                       –     viceministru al transporturilor
                                                            şi infrastructurii drumurilor
    Tarlev Vitalie                             –     viceministru al tehnologiei informației
                                                            și comunicațiilor
    Valcov Vitalie                            –     director general adjunct al Biroului
                                                             Național de Statistică
    Cușca Vasile                              –     şef al Direcției politici de protecție
                                                             socială a persoanelor cu dizabilități,
                                                             Ministerul Muncii, Protecției Sociale
                                                             și Familiei
    Tizu Veaceslav                           –     director al Centrului Republican
                                                             Experimental Protezare, Ortopedie şi
                                                             Reabilitare
    Sochircă Ludmila                       –     director general al Consiliului Național
                                                             pentru Determinarea Dizabilității
                                                             și Capacității de Muncă
    Holban Ion                                –     director al Agenţiei Naţionale pentru
                                                             Ocuparea Forţei de Muncă
    Borta Maria                              –      preşedinte al Casei Naţionale
                                                             de Asigurări Sociale
    Vieru Ivan                                 –      director al Direcţiei generale sănătate şi
                                                             protecţie socială, unitatea teritorială
                                                             autonomă Găgăuzia
    Groppa Stanislav                       –      vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe
                                                             a Moldovei
    Mărgineanu Mihai                      –      preşedinte al Societăţii Invalizilor din Moldova
    Sclifos Dumitru                           –     preşedinte al Societăţii Orbilor din Moldova
    Lopatiuc Ruslan                          –     preşedinte al Asociației Surzilor din Moldova
    Covaliov Vitalii                           –     preşedinte al Comitetului executiv al Uniunii
                                                             Organizaţiilor Invalizilor din Moldova
    Mereacre Igor                            –     director al Asociaţiei „Motivaţie”
                                                             din Moldova
    Malcoci Ludmila                         –     președinte al Alianței Organizațiilor
                                                             Persoanelor cu Dizabilități
    Moldovanu Ana                          –     şef al Departamentului protecției social
                                                             -economice, Confederația Națională a
                                                              Sindicatelor din Moldova
    Hasan Natalia                             –      preşedinte al Fundaţiei „Ecoul Cernobîlului
    [Anexa nr.1 în redacţia HG641 din 17.09.15, MO262-266/25.09.15 art.733]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG229 din 04.05.15, MO110-114/08.05.15 art.258]


    [Anexa nr.2 abrogată prin HG324 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.366]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG641 din 17.09.15, MO262-266/25.09.15 art.733]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG229 din 04.05.15, MO110-114/08.05.15 art.258]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG213 din 22.03.13, MO64-68/29.03.13 art.267]

   
[Anexa nr.3 abrogată prin HG3 din 14.01.14, MO9-13/17.01.14 art.12]

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                        Vitalie Marinuţa
    Ministrul afacerilor interne                                        Dorin Recean
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                         Valentina Buliga

    Nr. 213. Chişinău, 22 martie 2013.