HBNM15/1997
ID intern unic:  325290
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 15
din  26.03.1997
planul de conturi al evidenţei contabile în băncile
licenţiate din Republica Moldova
Publicat : 22.05.1997 în Monitorul Oficial Nr. 33-34     art Nr : 54     Data intrarii in vigoare : 12.10.2001
    MODIFICAT
   
HBN303 din 13.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1824; în vigoare 01.01.19
    HBN307 din 07.12.17, MO441-450/22.12.17 art.2300; în vigoare 01.01.18
   
HBN248 din 22.09.16, MO355-359/14.10.16 art.1713; în vigoare 01.01.17
    HBN191 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1387; în vigoare 01.01.15
   
HBN166 din 12.07.12, MO155-159/27.07.12 art.929; în vigoare 01.11.12
    HBN216 din 29.09.11, MO192-196/11.11.11 art.1760; în vigoare 11.12.11
    HBN193 din 30.09.10, MO235-240/03.12.10 art.941
    HBN244 din 11.12.08, MO12-15/27.01.09 art.52; în vigoare 25.03.09
    HBN150 din 31.07.08, MO174/16.09.08 art.503
    HBNM225 din 30.09.07, MO149-152/21.09.07 art.561; în vigoare la 30.11.07
    HBN204 din 09.08.07, MO136-140/24.08.07 art.534
    HBN208 din 15.08.07, MO131-135/24.08.07 art.523
    HBN285 din 26.11.06, MO170-173/03.11.06 art.587; în vigoare 01.01.07
    HBN21 din 26.01.06, E.S./22.03.06, în vigoare la 01.04.06
    HBN358 din 01.12.05, MO164-167/09.12.05 art.581; în vigoare 01.01.06
    HBN190 din 23.06.05, MO92-94/08.07.05 art.326; în vigoare 01.10.05
    HBN15 din 13.01.05, MO13-16/21.01.05 art.35; în vigoare 01.03.05
    HBN190 din 29.07.04, MO132-137/06.08.04 art.278
    HBN258 din 04.10.01, MO124/12.10.01 art. 300
    HB137 din 07.06.01, MO63/14.06.01
    HBN167 din 08.07.99, MO73/15.07.99
    HBN181 din 02.07.98, MO87/24.09.98
    HBN167 din 25.12.97, MO1/01.01.98
    HBN107 din 24.11.97, MO8/30.01.98

    Titlul modificat prin HBN15 din 13.01.05, MO13-16/21.01.05 art.35

 

    NOTĂ:

    Pe tot parcursul textului:
    a) cuvintele „venituri operaționale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „venituri din exploatare”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) cuvintele „cheltuieli operaționale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „cheltuieli de exploatare”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    c) cuvintele „în scopul dării în arendă” se substituie cu cuvintele „pentru a obține venituri din chirie”;
    d) cuvintele „în scopul creșterii valorii capitalului” se substituie cu cuvintele „pentru creșterea valorii capitalului”;
    e) cuvintele „împrumutului” și „împrumutului obținut”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „împrumuturilor obținute”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    f) cuvintele „casarea”, „trecerea la scăderi” și „trecerea la scăderi a”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „derecunoașterea”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    g) cuvintele „păstrate la cost amortizat” și „păstrate până la scadenţă” se substituie cu cuvintele „evaluate la cost amortizat” prin HNB303 din 13.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1824; în vigoare 01.01.19

    În capitolul II cuvîntul „obligațiuni”, la numărul și la cazul gramatical respectiv, se substituie cu cuvîntul „obligații”, la numărul și la cazul gramatical respectiv.

    Pe tot parcursul textului:
    1) sintagma „punctul de schimb valutar”, la numărul și cazul gramatical respectiv, se substituie cu sintagma „biroul de schimb valutar”, la numărul și la cazul gramatical respectiv;
    2) cuvîntul „sucursale”, la numărul și cazul gramatical respectiv, se subsituie cu cuvîntul „filiale”, la numărul și cazul gramatical respectiv, iar cuvîntul „filiale”, la numărul și cazul gramatical respectiv, se substituie cu cuvîntul „sucursale” la numărul și la cazul gramatical respectiv;
    3) sintagma „lei moldovenești”, la numărul și cazul gramatical respectiv, se substituie cu sintagma „moneda națională”, la numărul și cazul gramatical respectiv;
    4) sintagma „părți legate”, la numărul și cazul gramatical respectiv, se substituie cu sintagma „părți afiliate”, la numărul și cazul gramatical respectiv, iar sintagma „părți nelegate”, la numărul și cazul gramatical respectiv, se substituie cu sintagma „părți neafiliate”, la numărul și cazul gramatical respectiv prin HBN307 din 07.12.17, MO441-450/22.12.17 art.2300; în vigoare 01.01.18

    Pe tot parcursul textului, sintagma “bugetele unităților administrativ-teritoriale”, la numărul și la cazul gramatical respectiv, se substituie cu sintagma “bugetele locale”, la numărul și la cazul gramatical respectiv prin HBN248 din 22.09.16, MO355-359/14.10.16 art.1713; în vigoare 01.01.17

    Pe tot parcursul textului sintagma „card bancar” se substituie cu sintagma „card de plată”, la cazul gramatical respectiv prin HBN191 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1387; în vigoare 01.01.15

    Pe tot parcursul textului sintagma „monede comemorative şi jubiliare” se substituie cu sintagma „bancnote şi monede jubiliare şi comemorative”, la cazul gramatical respectiv prin HBN191 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1387; în vigoare 01.01.15

    Pe tot parcursul textului:
    textul „mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an” se completează în final cu cuvîntul „inclusiv”prin HBN193 din 30.09.10, MO235-240/03.12.10 art.941; în vigoare 01.01.11;
    textul „mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani” se completează în final cu cuvîntul „inclusiv”prin HBN193 din 30.09.10, MO235-240/03.12.10 art.941; în vigoare 01.01.11;
    textul „mai mult de 1 şi pînă la 5 ani” se substituie prin textul „mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv prin HBN193 din 30.09.10, MO235-240/03.12.10 art.941; în vigoare 01.01.11;
    sintagmele „casă pentru schimbul valutei ale băncilor”, „casă de schimb valutar” la numărul şi cazul respectiv, se substituie prin sintagma „punct de schimb valutar al băncii licenţiate” la numărul şi cazul respectiv prin HBN193 din 30.09.10, MO235-240/03.12.10 art.941; în vigoare 01.01.11;
    cuvîntul „uzura”, sintagmele „Uzura/amortizarea” şi „uzura şi amortizarea” la cazul respectiv se substituie prin cuvîntul „amortizarea” la cazul respectiv prin HBN193 din 30.09.10, MO235-240/03.12.10 art.941; în vigoare 01.01.12;

    sintagmele „anului de gestiune”, „anului gestionar”, „perioada gestionară”, „perioadei gestionare” se substituie prin textul „perioadă de gestiune” la cazul respectiv prin HBN193 din 30.09.10, MO235-240/03.12.10 art.941; în vigoare 01.01.11.
    În denumirea şi în textul Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova textul „bănci şi alte instituţii financiare” la cazul respectiv se substituie cu textul „băncile licenţiate” şi în continuare după text.

    În textul Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova:
    cuvintele „pînă la 1 lună” se substituie prin cuvintele „1 lună şi mai puţin”;
    cuvintele „de la 1 lună şi pînă la 1 an” şi „de la 1 lună şi pînă la 1 an inclusiv” se substituie prin cuvintele „mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an”;
    cuvintele „pînă la 1 an” şi „mai puţin de 1 an” se substituie prin cuvintele „1 an şi mai puţin”;
    cuvintele „de la 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv” şi „mai mult de 1 an şi mai puţin de 5 ani” se substituie prin cuvintele „mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani”;
    cuvintele „mai mult 5 ani” se substituie prin cuvintele „mai mult de 5 ani”;
    în denumirea conturilor 1182 şi 4182 textul din paranteză „1 an şi mai puţin” se substituie prin textul „pe termen scurt”;
    în denumirea conturilor 1183 şi 4183 textul din paranteză „mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani” se substituie prin textul „pe termen mediu”;
    în denumirea conturilor 1184 şi 4184 textul din paranteză „mai mult de 5 ani” se substituie prin textul „pe termen lung”;
    denumirea contului 2797 la sfîrşit se completează cu cuvîntul „bancare” prin HBN244 din 11.12.08, MO12-15/27.01.09 art.52; în vigoare 25.03.09
    Pe tot parcursul textului Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova:
    a) sintagma “Hîrtii de valoare emise de BNM” se substituie cu sintagma “Valori mobiliare emise de BNM” la cazul respectiv;
    b) sintagma “Hîrtii de valoare de stat” se substituie cu sintagma “Valori mobiliare de stat” la cazul respectiv. prin HBN204 din 09.08.07, MO136-140/24.08.07 art.534

    În tot textul Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova cuvîntul "sporirea", "sporită" la cazul respectiv, se substituie cu "calcularea", "calculată" la cazul respectiv prin HBN21/26.01.06, E.S./22.03.06; în vigoare 01.04.06

    În tot textul Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova cuvîntul "extrabugetare" se substituie cu sintagma "speciale şi fonduri speciale" prin HBN190 din 23.06.05, MO92/08.07.05 art.326; în vigoare 01.10.05

    În tot textul Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova sintagma "Hîrtii de valoare" se substituie cu "Valori mobiliare" cu excepţia "Hîrtii de valoare de stat" prin HBN15 din13.01.05, MO13-16/21.01.05 art.35

    În tot textul Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova cuvintele "bănci interdependente" se substituie prin cuvintele "bănci - părţi legate"; cuvintele "bănci independente" se substituie prin cuvintele "bănci - părţi nelegate"; cuvintele "organizaţii asociate" şi "companii asociate" se substituie prin cuvintele "întreprinderi asociate" prin HBN258 din 04.10.01, MO124/12.10.01 art.300

    În tot textul cuvintele "hărtii de valoare cumpărate pentru vănzare" se substituie prin cuvintele "hărtii de valoare pentru comercializare"; cuvintele "acţiuni cumpărate pentru vănzare" se substituie prin cuvintele "acţiuni pentru comercializare"; cuvintele "minus" se substituie prin cuvintele "contra cont" conform HBN181 din 02.07.98

     Procesul-verbal nr.15

    din 26 martie 1997

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE

    1. Prezentul Plan de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova (în continuare - Plan de conturi) este elaborat în conformitate cu art. 5, 11 şi  44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.95, art.85 din Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017,  în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate şi legislaţiei  în vigoare.

    [Pct.2 modificat prin  HBN307 din 07.12.17, MO441-450/22.12.17 art.2300; în vigoare 01.01.18]

    2. Prevederile Planului de conturi se extind asupra băncilor şi instituţiilor financiare licenţiate de BNM din Republica Moldova, precum și asupra sucursalelor băncilor din alte state licenţiate de către Banca Naţională a Moldovei (în continuare - bănci).

    Planul de conturi nu constituie temei legal pentru efectuarea operaţiunilor economico-financiare, ci serveşte numai la înregistrarea corespunzătoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează.

    [Pct.2 modificat prin  HBN307 din 07.12.17, MO441-450/22.12.17 art.2300; în vigoare 01.01.18]

    [Pct.2 modificat prin HBN166 din 12.07.12, MO155-159/27.07.12 art.929; în vigoare 01.11.12]

    [Pct.2 modificat prin HBN150 din 31.07.08, MO174/16.09.08 art.503]

    3. Planul de conturi se bazează pe clasificarea conturilor după esenţa economică şi cuprinde conturile necesare înregistrării în evidenţa contabilă a operaţiunilor ce pot avea loc în cadrul băncii, conţinutul, destinaţia şi descrierea fiecărui cont.

    4. Planul de conturi reprezintă întregul sistem de conturi, în cadrul căruia fiecare cont este delimitat printr-o denumire şi un simbol cifric, încadrat într-o clasă şi grupă, în raport cu un anumit criteriu de clasificare.

    5. Planul de conturi conţine 7 clase:

    Clasa 1- Active,

    Clasa 2- Obligaţiuni,

    Clasa 3- Capital şi rezerve,

    Clasa 4- Venituri,

    Clasa 5- Cheltuieli,

    Clasa 6- Conturi condiţionale,

    Clasa 7- Conturi memorandum.

    6. Conturile claselor "Active" şi "Cheltuieli" sînt active, conturile claselor "Obligaţiuni", "Capital şi rezerve", "Venituri" sînt pasive, cu excepţia contra - conturilor.

    7. Conturile din clasa "Active" prevăzute în planul de conturi sînt ordonate în funcţie de descreşterea lichidităţii.

    8. Desfăşurarea în analitic a conturilor sintetice prevăzute în planul de conturi este de competenţa fiecărei bănci, în funcţie de necesităţile proprii. Conturile analitice se deschid în baza conturilor sintetice în lei moldoveneşti şi valută străină.

    9. Pentru evidenţierea în clase a grupelor de conturi, iar în grupe a conturilor aparte este folosit principiul ierarhic. Ierarhia claselor, grupelor, conturilor este reflectată cu ajutorul sistemului de notaţii numerice din patru cifre:

    Prima cifră a numărului contului reprezintă apartenenţa la clasa contului respectiv.

    A doua şi a treia cifră reprezintă grupa contului care include conturi cu apartenenţa economică omogenă.

    A patra cifră reprezintă obiectul concret al evidenţei.

    În cadrul acestei structuri fiecare grupă include de regulă pînă la 9 conturi. Cu toate acestea, pentru a evita divizarea conturilor avînd conţinut general economic, unele grupe includ un număr mai mare de conturi. În acelaşi timp, într-o grupă se includ conturile care (după cifrele a doua şi a treia) ar fi trebuit raportate la diferite grupe.

    [Pct.9 modificat prin HBN307 din 07.12.17, MO441-450/22.12.17 art.2300; în vigoare 01.01.18]

    10. Soldurile conturilor din planul de conturi se utilizează pentru generalizarea informaţiei care urmează să fie reflectată în rapoartele financiare, întocmite şi prezentate de către bancă.

    11. Evidenţa pe conturile primelor cinci clase (conturi de bilanţ) se efectuează după metoda partidei duble, care reprezintă modul de reflectare a operaţiunilor economice şi evenimentelor în expresie valorică concomitent în debitul unui cont şi creditul altui cont a aceleiaşi sume.

    12. Evidenţa pe conturile extrabilanţiere (condiţionale şi memorandum) se efectuează după metoda partidei simple, care reprezintă modul de reflectare unilaterală a operaţiunilor economice.

   Conturile condiţionale sînt destinate pentru evidenţa obligaţiunilor ce depind de anumite circumstanţe eventuale. După destinaţia operaţiunii efectuate conturile condiţionale se divizează în conturi debitoare şi creditoare. Evidenţa se ţine prin înscrierea operaţiunilor în debitul/creditul contului şi trecerea la scăderi prin contabilizarea inversă.

   Conturile memorandum sunt destinate pentru evidența valorilor, documentelor importante în activitatea băncii sau consemnate la aceasta, diverse creanțe, inclusiv derecunoscute din bilanțul contabil, reduceri calculate în scop prudențial pentru pierderi la active și angajamente condiționale, etc. Evidența pe conturile memorandum se ține după metoda intrare-ieșire.

    [Pct.9 modificat prin HBN307 din 07.12.17, MO441-450/22.12.17 art.2300; în vigoare 01.01.18]

    13. În Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate se utilizează următorii termeni şi noţiuni:

    Active luate în posesie - active (valori mobiliare, patrimoniu etc.) luate în posesia băncii pentru stingerea  obligaţiunilor, privind achitarea creditului, neîndeplinit de către debitor.

    Alte active materiale - bunuri materiale care se păstrează pentru utilizarea ulterioară (accesorii de oficiu, materiale de construcţie, piese de schimb, ambalaj, formulare ş. a.).

    Alte rezerve - mijloacele băneşti defalcate din profitul nedistribuit al băncii pentru formarea rezervelor suplimentare în conformitate cu legislaţia în vigoare (plata dividendelor fixate la acţiunile preferenţiale şi alte pierderi).

    Capital de rezervă - mijloacele băneşti defalcate din profitul nedistribuit al băncii care se utilizează pentru acoperirea altor pierderi (cu excepţia pierderilor cauzate de la nerambursarea creditelor) conform prevederilor Legii privind societăţile pe acţiuni.

    Contra - cont - cont pasiv deschis în clasa activelor (sau cont activ - în clasele obligaţiunilor, capitalului şi rezervelor) care micşorează suma activelor (sau obligaţiunilor şi capitalului).

    Cont "Loro" - cont curent deschis de bancă pentru o altă bancă, inclusiv contul filialei subordonate sediului central deschis în registrul intern al sediului central.

    Cont "Nostro" - contul curent al băncii date deschis în altă bancă, inclusiv contul filialei subordonate sediului central deschis în registrul intern al filialei.

    Depozite de economii - depozite la vedere sau la termen fără stabilirea sumei iniţiale minime, plasat pentru economia mijloacelor băneşti la care poate fi eliberat libret de economii.

    [Pct.13 noţiunea modificată prin HBN191 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1387; în vigoare 01.01.15]

    Parte afiliată – astfel cum este definit în IAS 24 „Prezentarea informațiilor privind părțile afiliate.

    [Pct.13 noţiunea introdusă prin HBN307 din 07.12.17, MO441-450/22.12.17 art.2300; în vigoare 01.01.18]

    Profitul nedistribuit (pierdere neacoperită) - venitul net (pierdere netă) după deducerea sumei impozitului pe venit curent şi amînat.
   [Pct.13 noţiunea "Subdiviziunea îndepărtată a băncii" exlusă prin HBN216 din 29.09.11, MO192-196/11.11.11 art.1760; în vigoare 11.12.11]

   Surplus de capital – mijloace bănești obținute de la comercializarea acțiunilor peste valoarea nominală (fixată) a acestora.

    [Pct.13 noţiunea în redacția HBN307 din 07.12.17, MO441-450/22.12.17 art.2300; în vigoare 01.01.18]
   [Pct.13 noţiunea"Venituri/cheltuieli extraordinare" exclusă prin HBN193 din 30.09.10, MO235-240/03.12.10 art.941; în vigoare 01.01.12]
   
Credit restant – creditul se consideră restant în cazul în care plata prevăzută de contract nu a fost achitată de către debitor.
    [Pct.13 noţiunea"Credit restant" introdusă prin HBN193 din 30.09.10, MO235-240/03.12.10 art.941; în vigoare 01.01.12]

    [Capitolul I în redacţia HBN21 din 26.01.06, E.S./22.03.06, în vigoare la 01.04.206]

    Capitolul II

    [Capitolul II modificat prin HBN303 din 13.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1824; în vigoare 01.01.19]

    [Capitolul II modificat prin HBN307 din 07.12.17, MO441-450/22.12.17 art.2300; în vigoare 01.01.18]

    [Capitolul II modificat prin HBN248 din 22.09.16, MO355-359/14.10.16 art.1713; în vigoare 01.01.17]
    [Capitolul II modificat prin HBN191 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1387; în vigoare 01.01.15]
    [Capitolul II modificat prin HBN166 din 12.07.12, MO155-159/27.07.12 art.929; în vigoare 01.11.12]
    [Capitolul II modificat prin HBN193 din 30.09.10, MO235-240/03.12.10 art.941]
    [Capitolul II modificat prin HBN216 din 29.09.11, MO192-196/11.11.11 art.1760; în vigoare 11.12.11]
    [Capitolul II modificat prin HBN244 din 11.12.08, MO12-15/27.01.09 art.52; în vigoare 25.03.09]
    [Capitolul II modificat prin HBNM225 din 30.09.07, MO149-152/21.09.07 art.561; în vigoare la 30.11.07]
    [Capitolul II modificat prin HBN208 din 15.08.07, MO131-135/24.08.07 art.523]
    [Capitolul II modificat prin HBN285 din 26.11.06, MO170-173/03.11.06 art.587; în vigoare 01.01.07]
    [Capitolul II modificat prin HBN21 din 26.01.06, E.S./22.03.06, în vigoare la 01.04.06]
    [Capitolul II modificat prin HBN358 din 01.12.05, MO164-167/09.12.05 art.581; în vigoare 01.01.06]
    [Capitolul II modificat prin HBN15 din 13.01.05, MO13-16/21.01.05 art.35; în vigoare 01.03.05]
    [Capitolul II modificat prin HBN258 din 04.10.01, MO124/12.10.01 art. 300]
    [Capitolul II modificat prin HB137 din 07.06.01, MO63/14.06.01]


    Capitolul III
    [Capitolul III modificat prin HBN303 din 13.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1824; în vigoare 01.01.19]
    [Capitolul II modificat prin HBN307 din 07.12.17, MO441-450/22.12.17 art.2300; în vigoare 01.01.18]
    [Capitolul II modificat prin HBN248 din 22.09.16, MO355-359/14.10.16 art.1713; în vigoare 01.01.17]

    [Capitolul III modificat prin HBN191 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1387; în vigoare 01.01.15]
    [Capitolul III modificat prin HBN166 din 12.07.12, MO155-159/27.07.12 art.929; în vigoare 01.11.12]
    [Capitolul III modificat prin HBN193 din 30.09.10, MO235-240/03.12.10 art.941]
    [Capitolul III modificat prin HBN216 din 29.09.11, MO192-196/11.11.11 art.1760; în vigoare 11.12.11]
    [Capitolul III modificat prin HBN244 din 11.12.08, MO12-15/27.01.09 art.52; în vigoare 25.03.09]
    [Capitolul III modificat prin HBN150 din 31.07.08, MO174/16.09.08 art.503]
    [Capitolul III modificat prin HBNM225 din 30.09.07, MO149-152/21.09.07 art.561; în vigoare la 30.11.07]
    [Capitolul III modificat prin HBN208 din 15.08.07, MO131-135/24.08.07 art.523]
    [Capitolul III modificat prin HBN285 din 26.11.06, MO170-173/03.11.06 art.587; în vigoare 01.01.07]
    [Capitolul III modificat prin HBN21 din 26.01.06, E.S./22.03.06, în vigoare la 01.04.06]
    [Capitolul III modificat prin HBN358 din 01.12.05, MO164-167/09.12.05 art.581; în vigoare 01.01.06]
    [Capitolul III modificat prin HBN15 din 13.01.05, MO13-16/21.01.05 art.35; în vigoare 01.03.05]
    [Capitolul III modificat prin HBN258 din 04.10.01, MO124/12.10.01 art. 300]
    [Capitolul III modificat prin HB137 din 07.06.01, MO63/14.06.01]
    [Capitolul III modificat prin HBN167 din 08.07.99, MO73/15.07.99]
    [Capitolul III modificat prin HBN181 din 02.07.98, MO87/24.09.98]
    [Capitolul III modificat prin HBN167 din 25.12.97, MO1/01.01.98]


CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

    I. Băncile licenţiate, de sine stătător, elaborează procedurile interne de reflectare în evidenţa contabilă a băncii a operaţiunilor economico-financiare, în conformitate cu prevederile Planului de conturi şi a legislaţiei în vigoare.
    [Pct.I modificat prin HBN150 din 31.07.08, MO174/16.09.08 art.503]

    II. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la  01 aprilie 2006.

    [Capitolul IV în redacţia HBN21 din 26.01.06, E.S./22.03.06; în vigoare 01.04.06]