HGM1088/2004
ID intern unic:  297514
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1088
din  05.10.2004
cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor stupefiante,
psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului
Publicat : 15.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 186-188     art Nr : 1278


    NOTĂ:
   
în titlu şi pe tot parcursul textului, cuvintele „substanţe narcotice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „substanţe stupefiante”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG103 din 27.02.17, MO67-71/03.03.17 art.161


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă tabelele şi listele substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                     Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Viceprim-ministru                                        Valerian Cristea
Ministrul sănătăţii                                       Andrei Gherman
Ministrul afacerilor interne                         Gheorghe Papuc
Ministrul justiţiei                                          Victoria Iftodi

Chişinău, 5 octombrie 2004.
Nr. 1088.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1088
din 5 octombrie 2004
TABELELE ŞI LISTELE SUBSTANŢELOR stupefiante,
PSIHOTROPE ŞI  PRECURSORILOR ACESTORA,
SUPUSE CONTROLULUI
TABELUL I
SUBSTANŢELE stupefiante ŞI SUBSTANŢELE PSIHOTROPE
NEUTILIZATE ÎN SCOPURI MEDICALE
Lista nr. 1. Substanţele stupefiante
    Acetorfină
    Acetil-metilfentanil
    -metilfentanil
    -metiltiofentanil
    -hidroxifentanil
    -hidroxi-3-metilfentanil
    Cannabis, plantă (plantă de cannabis cu sau fără rădăcină sau părţi ale plantei de cannabis care conţin tetrahidrocannabinol)
    Cannabis:
    - răşină de cannabis
    - ulei de cannabis (sau de haşiş)
    - marihuană (amestec compus din părţile terminale a plantei de cînepă (cannabis) cu flori, frunze şi fără tulpina centrală, uscate sau umede, mărunţite sau întregi, ale diferitelor specii de cînepă care conţine tetrahidrocanabinol.)
    - haşiş
    Coca, plantă
    Coca frunze (foi de coca)
    Desomorfină
    Dronabinol şi izomerii lui
    Efedra, plantă
    Efedron (metcatinon ) (substanţă preparată artizanal din efedrină, pseudoefedrină sau din preparate care conţin efedrină sau pseudoefedrină)
    Etorfină
    Heroină
    Kat (Catha edulis Forsk.)
    Ketobemidon
    LSD, LSD-25
    Plantă de mac (în cazul în care conţine unul sau mai mulţi alcaloizi narcoactivi de opiu)
    - pai de mac (toate părţile diferitelor specii de mac, mărunţite sau întregi, uscate sau umede, cu excepţia seminţelor coapte, colectate prin diverse metode şi care conţin alcaloizi narcoactivi de opiu sau unul din ei).
    - extract din mac (produs obţinut din paie de mac, prin orice metodă, bazată pe extracţia alcaloizilor narcotici activi ai opiului cu apă sau alţi solvenţi organici).
    3-Metilfentanil
    3-Metiltiofentanil
    MPPP
    Opium (opiu brut)
    Opium acetilat
    Para-fluorofentanil
    PEPAP
    Tiofentanil
    Tiofentanil
    Tetrahidrocannabinol şi izomerii lui
    Salvia divinorium (amestec compus din părţile terminale ale plantei, frunze fără tulpina centrală, uscate sau în stare verde de vegetaţie, mărunţite sau întregi, care conţin salvinorin).
    Seminţele trandafirului de Havai (seminţele speciei Argyreia nervosa)
    Inflorescenţe şi frunze, fără tulpina centrală, uscate sau în stare verde de vegetaţie, mărunţite sau întregi a speciei Nymphaea caerulea)
    CP 47 ,497=2-(3-hidroxiciclohexil)-(2metiloctan-2-il) fenol
    CP 47, 497-C6= 2-(3- hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol
    CP 47, 497-C8= 2-( 3- hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonam-2-il) fenol
    CP 47, 497-C9= 2-(3- hidroxiciclohexil)- 5-(2-metildecan-2-il) fenol
    Fluorometcatinona (flefedrona)=1-(4-fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-ona
    JWH-018= Naftalen-1-il –(1-pentilindol-3-il) metadona
    4-metilmetcatinona (mefedrona)=1-(4-metilfenil)-2-metiaminpropan-1-ona
    4-metoximetcatinona (metedrona)=1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-ona
    Bromo-dragonfly= 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2-aminopropan
    mase vegetale (amestec compus din părţile terminale ale plantelor de diferite specii, flori, frunze fără tulpina centrală, uscate sau umede, mărunţite sau întregi)”, care conţin:
    CP47, 497= 2-(3-hidroxiciclohexil)-(2-metiloctan-2-il) fenol
    CP47, 497-C6= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol
    CP47, 497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonam-2-il) feno
    CP47, 497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenol
    JWH-018= naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona.
    PVP (a-pirrolidinovalerophenone = 2-Pyrrolilidinovalerophenone-phenyl - 2 (pyrrolidin – 1 - y1) pentan-1-one
    4 - MEC (4–metil–N-Etilcatinona, para-metil-N-etilcatinona) = 2 Ethylamino - 1- (4 - methylphenyl) – 1 - propanone
    Bufedrona (α-metilamino-butirofenona) = 2 - (metilamino) – 1 - (phenylbutan) - 1-one
    MDPV (Metilenedioxipyrovalerona) = 1 - (3,4 - Metilenedioxiphenil) - 2-pyrrolidinil – pentan – 1 - one)
    Metilona (3,4-metilendioxi-N-metilcatinona) = 2 – metilamino – 1 - (3,4 metilendioxifenil) propan – 1 - one
    AKB48 N-(5-fluropentyl)
    3-Adamantoilindol − [(adamantan-1-il) (1H-indol-3-il) metanonă] şi derivaţii săi
    N-(adamantan-1-il)-1-pentyl-1H-indazol-3-carboxamidă şi derivaţii săi
    AMT (alpha-methyltriptamine) şi derivaţii săi
    3-butanoil-1-methyl indol şi derivaţii săi
    2C-C- 2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyohenyl) ethanamine – halucinogen
    Dimetocaine
    Etcathinone
    JWH-250 (1-pentyl-3-(2-metoxiphenylacetyl)-indole)
    JWH-398 (1-pentyl-3-(4-chloro-1-naphthoyl)indole
    HU-210(6aR,10aR)-9-(hidroximethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-metiloctan-2-il)-6a,7,10,10a-tetrahidro [cromen-1-ol]
    5-Meo-DALT
    2-methyl-1-pentyl-1 H-indol-3-il-(1-naftil)-metan şi derivaţii săi
    6-methyl-2-[(4-methyl-phenyl)-amino]-4H-3,1-benzoxazin-4-unul
    Methylendioxypyrovaleron-methylenedioxypyrovalerone (MDPV) – halucinogen
    AH 7921 (3,4 dichloro-N-((1-dimethylamino) cyclohexylmethyl) benzamide)
    5-(2-aminopropyl) indole (5-API, 5-IT, PAL-571)
    Carfentanil (4-((1-oxopropyl)-phenylamino)-(1-(2-phenylethyl)-4-piperidinecarboxylic acid methylesther)
    2C-C (4-chloro-2,5-dimethoxy- phenethylamine)
    2C-I (2,5 dimethoxy-4-iodphenethylamine)
    2C-T-2 (2,5 dimethoxy-4-ethylthio-phenethylamine)
    Fenfluramine (N-ethyl-1-((3-triphlormethyl)phenyl) propan-2-amin)
    Heliamin (6, 7 dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroizoquinoline)
    JWH-073 (Naphthalene-1-il-(1-buthylindol-3-il) methanone)
    Methoxetamine şi derivaţii lui
    bk-MMBDB (N-methylbutylone)
    25I-NBOMe (2C-I-NBOMe)
    a-PHtP (2-Pyrrolidinoheptanophenone)
    Seminţele speciei Turbina corymbosa (Riveacorymbosa)
    [Lista nr.1 modificată prin HG381 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.424]
    [Lista nr.1 modificată prin HG97 din 10.02.14, MO35-41/14.02.14 art.114]
    [Lista nr.1 modificată prin HG567 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.663]
    [Lista nr.1 modificată prin HG825 din 09.11.11, MO197-202/18.11.11 art.910]
    [Lista nr.1 modificată prin HG853 din 21.09.10, MO182-189/28.09.10 art.947]
    [Lista nr.1 modificată prin HG43 din 26.01.09, MO19-21/03.02.09 art.83]
    [Lista nr.1 modificată prin HG626 din 02.06.06, MO87-90/09.06.06 art.672]

Lista nr.2. Substanţele psihotrope
    Brolamfetamin, DOB
    Catinon
    DET
    DMA
    DMHP
    DMT
    DOET
    Eticiclidin, PCE
    Etriptamin
    MDMA
    Mescaline
    4-Metilaminorex
    MMDA
    N-etil MDA
    N-hidroxi MDA
    4-MTA (4-metiltioamfetamin)
    Parahexil
    PMA
    Psilocină, psilotsin
    Psilocibin
    Roliciclidin
    STP, DOM
    Tenamfetamin, MDA
    Tenociclidin, TCP
    TMA
    Amanita muscaria (L : Fr.) Lam
    Amanita pantherina
    Amida acidului lisergic
    Benzylpiperazine
    CPP (chlorophenylpiperazine)
    TFMPP(trifluorometilfenilpiperazina)
    DOC( 2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina)= 1-(4-clor-2,5-dimetoxifenil) propan-2-amina
    DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina)= 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina
    7-hidroximitragynina
    Ibogaina
    Indanilamfetamina
    Muscimol
    Mitraginina
    Mitragyna speciosa Korth (Kratom)
    Nitrit de amil
    Oripavina
    Hallier f.
    Salvinorin
    Stereoizomerii substanţelor, specificate în prezenta listă, se referă la toate cazurile în care existenţa lor este posibilă.
    5-APB(Benzo Fury)
    BDB L (3,4-metilendioxifenil)-2-butanamine
    Butilone (beta-ceto-MBDB)
    BZP – N benzylpipertazine
    MBDB - (RS)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-N-methylbutan-2-amine
    MDE (Cathinone)
    MDEA (Cathinone) (3,4-methylendioxy-N-ethylamphetamine)
    Amanita muscaria (Ibotenic acid) ((S)-2-amino-2-(3-hydroxyisoxazol-5-yl) acetic acid)
    MBZP (Methylbenzyl piperazine)
    Mephedrone (4-methylmethcathinone, 4-MMC)
    4-MMA (4-methyl methamphetamine)-N-methyl-1-(4-methylphenyl) propan-2-amine
    PMMA (para methoxy methyl amphetamine)
    AB-CHMINACA (N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide) sau (N-(1-amino3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide)
    AB-PINACA-CHM (N-(1-carbamoyl-2-methylprop-1-yl)-1-(cyclohexylmethyl) -1Н-indazole-3 carboxamide)
    AB-PINACA (N-(1-carbamoyl-2-methylprop-1-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide)
    AB-FUBINACA (N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide)
    (5-MAPB(5-APB ME)) sau (5-(2methylaminopropyl)benzofuran) sau (25C-NBOMe (2C-C-NBOMe)) sau (2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine))
    4-Chloromethcathinone (4-CMC) (1-(4-chlorophenyl)-2-(methylamino) propan-1-one)
    4-HO-MET(Metocin) (4-hidroxy-N-methyl-N-ethyltryptamine
    3-MMC (3-methyl-N-methylmetcathinone) sau (2-(Methylamino)-1-(3-methylphenyl)-1-propanone)
    Pentedrone (αmethylamino-Valerophenone) sau ((±)-1-phenyl-2-(methylamino)pentan-1-one) sau (2-(methylamino)-1-phenyl-1-pentanone, monohydrochloride)
    Pentedrone HCL (αmethylamino-valerophenone) sau (2-(methylamino)-1-phenyl-1-pentanone, monohydrochloride)
    5F-APINACA; 5F-AKB48; APINACA 5 – fluoropentyl analog (N-((3s,5s,7s)-adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide)
    5F-AMB; 5F-MMB-PINACA; 5F-AMB-PINACA ((S)-methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3-methylbutanoate) sau (N-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl]-L-valine, methyl eter)
    5F-PB-22; 5F-QUPIC (1-pentyfluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl ester) sau (quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate)
    MDMB-CHMICA (NN-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-L-valine, methyl eter) sau (methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate)
    XLR-11; 5-F-UR-144; 5-fluoro UR-144 ((1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone)
    EP; EPH; Ethylphenidate (-ethyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate) sau (Ethylphenidate)
    MPA; Methiopropamine (N-Methyl-1-(tiophen-2-yl)propan-2-amine) sau (Methiopropamine) sau (2-Thiopheneethylamine, N,α-dimethyl-(8CI))
    ADB-FUBINACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4- fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide);
    AM-678 (naphtalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon;
    Bk-EBDP (2-Ethylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)pentan-1-one);
    Ethyl ester;
    MMB(N)-BZ-F;
    2C-B (4-bromo-2,5-dimetoxyphenetylamin);
    2-Naphthaleneacetic acid;
    25B-NBOMe (2-(4-bromo-2,5-dymetoxyphenyl)-N-(2-metoxybenzyl)etanamin);
    25I-NBOMe (2-(4-iodo-2,5-dymetoxyphenyl)-N-(2-metoxybenzyl)etanamin)
    [Lista nr.2 modificată prin HG103 din 27.02.17, MO67-71/03.03.17 art.161]
    [Lista nr.2 modificată prin HG593 din 13.05.16, MO134-139/20.05.16 art.651]
    [Lista nr.2 modificată prin HG381 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.424]
    [Lista nr.2 modificată prin HG97 din 10.02.14, MO35-41/14.02.14 art.114]
    [Lista nr.2 modificată prin HG825 din 09.11.11, MO197-202/18.11.11 art.910]
    [Lista nr.2 modificată prin HG853 din 21.09.10, MO182-189/28.09.10 art.947]

TABELUL II
SUBSTANŢELE STUPEFIANTE (NARCOTICE) ŞI
SUBSTANŢELE PSIHOTROPE UTILIZATE ÎN
SCOPURI MEDICALE
Lista nr.1. Substanţele stupefiante (narcotice) incluse în listele 2 şi 4
ale Convenţiei Unice a ONU asupra Stupefiantelor, 1961
    Acetildihidrocodeină
    Acetilmetadolum
    Alfentanil
    Allilprodin
    Alfacetilmetadolum
    Alfameprodinum
    Alfametadolum
    Alfaprodinum
    Anileridinum
    Benzetidinum
    Benzilmorfină
    Betacetilmetadolum
    Betameprodin
    Betametadol
    Betaprodin
    Bezitramid
    Butorfanol
    Clonitazen
    Cocaină
    Codeină
    Codoxim
    Dextramoramid
    Dextropropoxifen
    Diampromid
    Dietiltiambuten
    Difenoxin
    Dihidrocodeină
    Dihidroetorfină
    Dihidromorfină
    Dimenoxadol
    Dimefeptanol
    Dimetilambuten
    Dioxafetil butirat (butirat de dioxafetil)
    Difenoxilat
    Dipipanon
    Drotebanol
    Ecgonină
    Estocin
    Etaminal de sodiu
    Etilmetiltiambuten
    Etilmorfină
    Etonitazen
    Extract din nucă vomică
    Etoxeridin
    Fenadoxon
    Fenampromid
    Fenazocin
    Fenamorfan
    Fenoperidin
    Fentanil
    Folcodină
    Furetidin
    Hidrocodon
    Hidromorfinol
    Hidromorfon
    Hidroxipetidin
    Izometadon
    Levometorfan
    Levomoramid
    Levofenaciclomorfan
    Levorfanol
    Metazocin
    Metadon
    Metadon, produs intermediar
    Metildezorfin
    Metildihidromorfin
    Metopon
    Moramid, produs intermediar
    Morfilong
    Morferidin
    Morfină
    Metobromură de morfină
    şi alţi derivaţi morfinici cu azot pentavalent,
    inclusiv N-oximorfină produşi,
    unul dintre care este N-oxicodeină
    Morfină-N-oxid
    Mirofin
    Nicocodină
    Nicocodeină
    Nicodicodin
    Nicomorfină
    Noracimetadol
    Norcodeină
    Norlevorfanol
    Normetadon
    Normorfină
    Norpipanon
    Omnopon
    Opium* medicinal
    Oxicodon
    Oximorfon
    Petidină
    Petidină, produs intermediar A
    Petidină, produs intermediar B
    Petidină, produs intermediar C
    Piminodin
    Piritramid
    Proheptazin
    Properidin
    Propiram
    Preparate medicamentoase a căror componenţă include nu mai puţin de 0,015 g codeină
    Racemetorfan
    Racemoramid
    Racemorfa
    Soluţie "Exadol"
    Sombrevin
    Sufentanil
    Tebacon
    Tebaină
    Tilidin
    Trimeperidin (promedol)
    Izomerii substanţelor stupefiante (narcotice) din prezenta listă, dacă acestea în mod determinat nu sînt excluşi, se referă la cazurile în care existenţa lor este posibilă în limitele simbolului chimic concret.
    Eterii şi esterii substanţelor stupefiante (narcotice), ce se conţin în prezenta listă, dacă ei nu figurează în altă listă, se referă la toate cazurile în care existenţa acestor eteri şi esteri este posibilă.
    Sărurile tuturor substanţelor stupefiante (narcotice), enumerate în prezenta listă, inclusiv sărurile esterilor, eterilor şi izomerilor, după cum este prevăzut mai sus, se referă la toate cazurile în care existenţa lor este posibilă.
    Fenatin (N-(alpha-methylphenethyl) nicotinamide
    Prosidol (Propionilphenylethoxyethylpiperidine)-1-(2-ethoxyethyl)-4-phenylpiperidin-4-yl propionate
    Remifentanil (methyl-1-(3-methoxy-3-oxopropyl)-4-(N-phenylpropanamido) piperidine-4-carboxylate)
    * Conform Regulamentului Convenţiei din 1961, toate preparatele, obţinute nemijlocit din opium, se consideră opium (preparate).
    [Lista nr.1 modificată prin
HG381 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.424]
    [Lista nr.1 modificată prin HG43 din 26.01.09, MO19-21/03.02.09 art.83]
    [Lista nr.1 modificată prin HG626 din 02.06.06, MO87-90/09.06.06 art.672]

Lista nr. 2. Substanţele psihotrope incluse în Lista 2 a Convenţiei ONU
asupra Substanţelor Psihotrope, 1971
    Amfetamin
    Amineptin
    2 CB-(4-Bromo-2,5-dimetoxifentilentilamin)
    Delta-9-tetra-hidrocannabinol şi derivaţii lui
    Dexamfetamin
    Fenciclidin
    Fenmetrazin
    Fenetillin, PCP
    Levamfetamin
    Levamеtamfetamin
    Mecloqualon
    Metamfetamin (substanţă preparată artizanal din efedrină, pseudoefedrină sau din preparate care conţin efedrină sau pseudoefedrină)
    Metamfetamină racemat
    Metaqualon
    Metilfenidat
    Secobarbital
    Zipeprol
    Sărurile substanţelor din prezenta listă se referă la cazurile în care existenţa lor este posibilă.
    (GNB) Gamma-hidroxibutiric acid
    [Lista nr.2 modificată prin HG381 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.424]
    [
Lista nr.2 modificată prin HG43 din 26.01.09, MO19-21/03.02.09 art.83]

TABELUL III
SUBSTANŢELE STUPEFIANTE (NARCOTICE), SUBSTANŢELE
PSIHOTROPE, UTILIZATE ÎN SCOPURI MEDICALE
Lista nr. 1. Substanţele stupefiante (narcotice) incluse în Lista 3
a Convenţiei Unice a ONU asupra Stupefiantelor, 1961
    1. Preparatele următoarelor stupefiante:
    acetildihidrocodeină
    codeină
    dihidrocodeină
    folcodină
    еtilmorfină
    nalbufină
    nicocodină
    nicodicodină
    norcodeină
    cu condiţia că:
    1) aceste preparate sînt combinate cu unul sau mai multe ingrediente şi conţin cel mult 100 mg de substanţă stupefiantă (narcotică) la o unitate de doză, iar concentraţia lor nu depăşeşte 2,5% din preparatele nedivizate;
    2) preparatele cu propiram conţin cel mult 100 mg de propiram la o unitate de doză şi sînt combinate cel puţin cu aceeaşi cantitate de metilceluloză;
    3) preparatele pentru administrare orală conţin cel mult 135mg de dextropropoxifen la o unitate de doză sau au concentraţia de cel mult 2,5% în preparatele nedivizate; că aceste preparate nu conţin careva substanţe psihotrope, supuse controlului conform Convenţiei Internaţionale din 1971;
    4) preparatele cu cocaină conţin cel mult 0,1% de cocaină, calculată în cocaină-bază, iar preparatele de opium sau morfină conţin cel mult 0,2% de morfină, calculată în morfină-bază anhidră, în combinaţie cu unul sau mai multe ingrediente, astfel încît substanţa stupefiantă (narcotică) nu poate fi extrasă din acest preparat prin metodelе uşor accesibile sau în cantităţi ce ar putea prezenta pericol pentru sănătatea oamenilor;
    5) preparatele cu difenoxină conţin la o unitate de doză nu mai mult de 0,5 mg de difenoxină şi sulfat de atropină în cantitate echivalentă şi nu mai puţin de 5,0% din doza de difenoxină;
    6) preparatele de difenoxilat conţin la o unitate de doză nu mai mult de 2,5 mg de difenoxilată, calculată în bază, şi sulfat de atropină în cantitate echivalentă de cel puţin 1,0% din doza de difenoxilată;
    7) amestеcul de rădăcină de ipecacuană cu opium conţine: 10,0 % de opium pulbere, 10,0 % de rădăcină de ipecacuană, amestecată bine cu 80,0 % de orice alt ingredient în pulbere şi care nu conţine careva substanţe stupefiante (narcotice);
    8) preparatele, alcătuite conform oricărei formule, indicate în această listă, sînt în amestec de aşa preparate, cu orice substanţă, care nu conţine droguri.
    [Lista nr.1 modificată prin HG97 din 10.02.14, MO35-41/14.02.14 art.114]
Lista nr. 2. Substanţele psihotrope incluse în Lista 3 a
Convenţiei ONU asupra Substanţelor Psihotrope, 1971
    Amobarbital
    Buprenorfin
    Butalbital
    Catin
    Ciclobarbital
    Flunitrazepam
    Glutetimid
    Pentazocin
    Sărurile substanţelor din prezenta listă se referă la cazurile în care existenţa lor este posibilă.
    [Lista nr.2 modificată prin HG626 din 02.06.06, MO87-90/09.06.06 art.672]
Lista nr. 3. Substanţele psihotrope incluse în Lista 4 a
Convenţiei ONU asupra Substanţelor Psihotrope, 1971
    Alobarbital
    Alprazolam
    Amfepramon
    Aminorex
    Aprofen
    Barbital
    Benzfetamin
    Bromazepam
    Brotizolam
    Butobarbital
    Camazepam
    Chlordiazepoxid
    Ciclodol
    Clobazam
    Clofelin
    Clonazepam
    Chlorazepate
    Clotiazepam
    Cloxazolam
    Delorazepam
    Dextrometorfan
    Diazepam
    Droperidol
    Estazolam
    Etclorvinol
    Etinamat
    Etil Loflazepat
    Etilamfetamin
    Fenazepam
    Fendimetrazin
    Fenobarbital
    Fentermin
    Fencamfamin
    Fenproporex
    Fludiazepam
    Flurazepam
    Halazepam
    Haloxazolam
    INN (Zolpidem)
    Ketaminum şi sărurile lui
    Ketazolam
    Lefetamin
    Loprazolam
    Lorazepam
    Lormetazepam
    Mazindol
    Medazepam
    Mefenorex
    Meprobamat
    Mezocarb
    Metilfenobarbital
    Metilprilon
    Midazolam
    Nimetazepam
    Nitrazepam
    Nordazepam
    (?)-norpseudoefedrină
    Oxazepam
    Oxazolam
    Pemolin
    Pinazepam
    Pipradrol
    Prazepam
    Pirovaleron
    Secbutabarbital
    Temazepam
    Tetrazepam
    Tiopental de sodiu
    Tramadol
    Triazolam
    Vinilbital
    Zopiclon
    Sărurile substanţelor din prezenta lista se referă la cazurile în care existenţa lor este posibilă
    AEP  Modafinil − 2[(diphenylmethyl)sulfinil] acetamidă (Modiodal, Provigil).
    [Lista nr.3 modificată prin HG381 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.424]
    [Lista nr.3 modificată prin HG97 din 10.02.14, MO35-41/14.02.14 art.114]
    [Lista nr.3 modificată prin HG43 din 26.01.09, MO19-21/03.02.09 art.83]
    [Lista nr.3 modificată prin HG626 din 02.06.06, MO87-90/09.06.06 art.672]


tabelul IV
    [Tabelul IV în redacția
HG103 din 27.02.17, MO67-71/03.03.17 art.161]
   
[Tabelul IV modificat prin HG381 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.424]
    [Tabelul IV modificat prin HG97 din 10.02.14, MO35-41/14.02.14 art.114]
    [
Tabelul IV modificat prin HG43 din 26.01.09, MO19-21/03.02.09 art.83]
    [
Tabelul IV modificat prin HG626 din 02.06.06, MO87-90/09.06.06 art.672]