OMFA185/2013
ID intern unic:  350940
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 185
din  23.12.2013
cu privire la aprobarea şi abrogarea unor
Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale
Publicat : 31.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 312-314     art Nr : 1921     Data intrarii in vigoare : 31.12.2013
    Abrogat prin OMF216 din 28.12.15, MO377-391/31.12.15 art.1001; în vigoare 01.01.16


    MODIFICAT
   
OMF205 din 23.12.15, MO361-369/31.12.15 art.2698; în vigoare 31.12.15
    OMF129 din 08.09.15, MO258-261/18.09.15 art.1707; în vigoare 18.09.15
    OMF123 din 13.08.15, MO241-246/28.08.15 art.1532; în vigoare 28.08.15
   
OMF104 din 14.07.15, MO190-196/24.07.15 art.1327; în vigoare 24.07.15
   
OMF95 din 29.06.15, MO177-184/10.07.15 art.1184; în vigoare 10.07.15
    OMF70 din 22.05.15, MO139-143/05.06.15 art.969; în vigoare 05.06.15
    OMF02 din 12.01.15, MO11-21/23.01.15 art.56; în vigoare 01.01.15
    OMF166 din 05.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1850; în vigoare 05.12.14
   
OMF112 din 29.07.14, MO223-230/08.08.14 art.1097; în vigoare 08.08.14
   
OMF20 din 17.02.14, MO53-59/07.03.14 art.309; în vigoare 07.03.14

    NOTĂ:
   
Pe tot parcursul textului ordinului, inclusiv în anexe se operează modificări de redacţie, cu declinarea la cazul respectiv, după cum urmează:
    Sintagma ”instituţia publică” se substituie cu sintagma ”instituţia bugetară” prin OMF70 din 22.05.15, MO139-143/05.06.15 art.969; în vigoare 05.06.15    În conformitate cu prevederile articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    1. Se aprobă următoarele formulare:
    - Formularul nr. 1 „Bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţii bugetare;
    - nr.1u „Raport privind primirea şi distribuirea valorilor materiale şi mijloacelor băneşti, primite cu titlu de ajutor umanitar”;
    - nr.2u „Raport privind primirea şi utilizarea valorilor materiale şi mijloacelor băneşti, primite cu titlu de ajutor umanitar”;
    - nr.2 „Raport privind executarea bugetului instituţiei bugetare din contul cheltuielilor pe componenta de bază”;
    - nr. 2 PI „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, împrumuturi externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe”;
    - nr.2 PI-BUAT „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, împrumuturi externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe”;
    - nr.4d „Raport privind plasarea mijloacelor soldurilor temporar libere la conturile de depozit”;
    - nr.4 „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale”;
    - nr.4ds „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor cu destinaţie specială”;
    - nr. 4-I fs „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor fondului special conform clasificaţiei bugetare”;
    - nr. 4-II fs „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor fondului special pe tipuri de venituri şi măsuri”;
    - nr.4mt „Raport privind mijloacele temporar intrate în posesia instituţiilor”;
    - nr.4v „Raport privind circulaţia mijloacelor valutare”;
    - nr.5 „Raport privind circulaţia mijloacelor fixe”;
    - nr.6 „Raport privind circulaţia valorilor materiale”;
    - nr.15 „Raport privind lipsurile şi delapidările de mijloace băneşti şi valori materiale”;
    - anexa nr.1 la Cerinţele la întocmirea Notei explicative la Raportul despre executarea bugetelor instituţiilor bugetare „Descifrarea decontărilor cu debitorii şi creditorii”.
    [Pct.1 modificat prin OMF95 din 29.06.15, MO177-184/10.07.15 art.1184; în vigoare 10.07.15]
    [Pct.1 modificat prin OMF70 din 22.05.15, MO139-143/05.06.15 art.969; în vigoare 05.06.15]
    [Pct.1 modificat prin OMF02 din 12.01.15, MO11-21/23.01.15 art.56; în vigoare 01.01.15]
    [Pct.1 modificat prin OMF112 din 29.07.14, MO223-230/08.08.14 art.1097; în vigoare 08.08.14]
    2.  Se abrogă ordinele ministrului finanţelor:
    - nr.35 din 5 aprilie 2005 cu privire la aprobarea unor formulare ale rapoartelor trimestriale şi anuale;
    - nr.49 din 26 mai 2005 cu privire la aprobarea unor formulare ale rapoartelor trimestriale şi anuale;
    - nr.96 din 21 noiembrie 2005;
    - nr.46 din 28 aprilie 2006 cu privire la aprobarea unor rapoarte lunare şi trimestriale;
    - nr.11 din 1 februarie 2007 cu privire la aprobarea unui formular tip al rapoartelor trimestriale / anuale;
    - nr.41 din 28 martie 2008 cu privire la modificarea unor formulare tip ale rapoartelor;
    - nr.57 din 26 mai 2008 cu privire la modificarea unor formulare tip ale rapoartelor;
    - nr.105 din 8 decembrie 2008 cu privire la aprobarea formularului tip al bilanţului instituţiilor bugetare finanţate de la buget;
    - nr.57 din 17 iulie 2009 cu privire la aprobarea unor formulare tip ale rapoartelor trimestriale / anuale;
    - nr.41 din 3 aprilie 2012 cu privire la aprobarea, modificarea şi completarea unor Rapoarte trimestriale / anuale.
    - nr.96 din 1 iulie 2013 cu privire la aprobarea, modificarea şi completarea unor formulare ale rapoartelor financiare trimestriale / anuale ;
    - nr.158 din 8 noiembrie 2013 cu privire la aprobarea unui Raport trimestrial / anual.
    [Pct.2 modificat prin OMF70 din 22.05.15, MO139-143/05.06.15 art.969; în vigoare 05.06.15]
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR      
                                            Anatol ARAPU

    Nr. 185. Chişinău, 23 decembrie 2013.

    formularul nr.1
    [Formularul nr.1 în redacția OMF205 din 23.12.15, MO361-369/31.12.15 art.2698; în vigoare 31.12.15]
    [Formularul nr.1 în redacția OMF129 din 08.09.15, MO258-261/18.09.15 art.1707; în vigoare 18.09.15]
    [Formularul nr.1 în redacția OMF104 din 14.07.15, MO190-196/24.07.15 art.1327; în vigoare 24.07.15]
    [Formularul nr.1 modificat prin OMF70 din 22.05.15, MO139-143/05.06.15 art.969; în vigoare 05.06.15]
    [Formularul nr.1 în redacția OMF166 din 05.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1850; în vigoare 05.12.14]
    [Formularul nr.1 în redacția OMF112 din 29.07.14, MO223-230/08.08.14 art.1097; în vigoare 08.08.14]
    [Formularul nr.1 modificat prin OMF20 din 17.02.14, MO53-59/07.03.14 art.309; în vigoare 07.03.14]

    formular nr.1u

    formularul nr.2u
    [Formularul nr.2u în redacția OMF205 din 23.12.15, MO361-369/31.12.15 art.2698; în vigoare 31.12.15]
    [Formularul nr.2u în redacția OMF129 din 08.09.15, MO258-261/18.09.15 art.1707; în vigoare 18.09.15]
    [Formularul nr.2u în redacția OMF104 din 14.07.15, MO190-196/24.07.15 art.1327; în vigoare 24.07.15]

    formular nr.2

    formularul nr.2PI
    [Formularul nr.2PI în redacția OMF205 din 23.12.15, MO361-369/31.12.15 art.2698; în vigoare 31.12.15]
    [Formularul nr.2 PI în redacția OMF123 din 13.08.15, MO241-246/28.08.15 art.1532; în vigoare 28.08.15]
    [Formularul nr.2 PI în redacția OMF95 din 29.06.15, MO177-184/10.07.15 art.1184; în vigoare 07.10.15]
    [Formularul nr.2 PI în redacția OMF02 din 12.01.15, MO11-21/23.01.15 art.56; în vigoare 01.01.15]
    [Formularul nr.2 PI în redacția OMF112 din 29.07.14, MO223-230/08.08.14 art.1097; în vigoare 08.08.14]

    formular nr.2PI-BUAT
    [Formularul nr.2 PI -BUAT în redacția OMF123 din 13.08.15, MO241-246/28.08.15 art.1532; în vigoare 28.08.15]
    [Formularul nr.2 PI -BUAT în redacția OMF95 din 29.06.15, MO177-184/10.07.15 art.1184; în vigoare 07.10.15]
    [Formularul nr.2 PI -BUAT în redacția OMF02 din 12.01.15, MO11-21/23.01.15 art.56; în vigoare 01.01.15]
    [Formularul nr.2 PI -BUAT în redacția OMF112 din 29.07.14, MO223-230/08.08.14 art.1097; în vigoare 08.08.14]

    formular nr.4d

    formular nr.4
   
[Formularul nr.4 modificat prin OMF70 din 22.05.15, MO139-143/05.06.15 art.969; în vigoare 05.06.15]
    [Formularul nr.4 în redacția OMF02 din 12.01.15, MO11-21/23.01.15 art.56; în vigoare 01.01.15]

    formular nr.4ds
    [Formularul nr. 4ds în redacția OMF95 din 29.06.15, MO177-184/10.07.15 art.1184; în vigoare 07.10.15]

    formular nr.4-I fs

    formular nr.4-II fs

    formular nr.4mt

    formular nr.4v

    formular nr.5

    anexa

    formular nr.6

    formular nr.15

    anexa nr.1