Ghidul utilizatorului
Status: 
Nr. Doc: 
Emis:    
Publicat:    
Publicat:   Nr:   
Text: 
în: 
Metoda:  Ascunde extrasele      
 
Parlamentul Republicii Moldova 
 Constituţia 
 Legile 
 Hotărîrile 
 Codurile 
Preşedintele Republicii Moldova 
Curtea Constituţională 
Curtea de Conturi 
Guvernul Republicii Moldova 
 Ordonanţele 
 Dispoziţiile 
 Hotărîrile 
Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice 
 
 
Acte internationale 
 Tratate 
 Acorduri 
 Conventii 
Banca Naţională a Moldovei 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
Autoritatile publice locale 
Alţi emitenţi  
   
Total găsite: 
TitluData publicarii
Pagina precedentă Următoarea pagină
pentru interpretarea prevederilor articolelor
1 alin. (3), 2, 7, 23 alin. (2), 38 alin. (1), 39
alin. (1), 75 și 141 alin. (1) lit. a) din Constituție
(Sesizarea nr. 41b/2018)
 (HCC23/2018)
09.11.2018
privind excepţia de neconstituţionalitate
a articolului 328 alin. (3) lit. d) din Codul
penal (excesul de putere și depășirea atribuțiilor
de serviciu soldate cu urmări grave)
(Sesizarea nr. 94g/2018)
 (HCCC22/2018)
09.11.2018
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul municipal Edineţ
 (HCEC1850/2018)
09.11.2018
cu privire la încetarea înainte de termen
a unor mandate de consilier în Consiliul sătesc
Singureni, raionul Rîşcani
 (HCEC1853/2018)
09.11.2018
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Rudi, raionul Soroca
 (HCEC1854/2018)
09.11.2018
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Micăuți, raionul Strășeni
 (HCEC1855/2018)
09.11.2018
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Salcia, raionul Şoldăneşti
 (HCEC1856/2018)
09.11.2018
cu privire la ridicarea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Şipca, raionul Şoldăneşti
 (HCEC1857/2018)
09.11.2018
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul orășenesc Vadul lui Vodă,
municipiul Chişinău
 (HCEC1858/2018)
09.11.2018
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul orășenesc Anenii Noi,
raionul Anenii Noi
 (HCEC1859/2018)
09.11.2018
cu privire la înregistrări în Registrul de stat
al valorilor mobiliare
 (HCNPF49/3/2018)
09.11.2018
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
licenţierea pe piața asigurărilor
 (HCNPF47/6/2018)
09.11.2018
referitor la autorizarea reorganizării unei
societăți pe acțiuni
 (HCNPF49/7/2018)
09.11.2018
privind modificarea Regulamentului cu privire
la dezvăluirea de către participanţii profesionişti
la piaţa financiară nebancară a informaţiei
privind acordarea serviciilor
 (HCNPFC48/15/2018)
09.11.2018
cu privire la încetarea raporturilor de serviciu
ale doamnei Ala NEGRUȚA 
 (DGO127/2018)
09.11.2018
cu privire la numirea în funcţie
a domnului Călin PASCARI
 (DGO128/2018)
09.11.2018
pentru aprobarea Metodologiei privind controlul
de stat în baza analizei riscurilor pentru
domeniul securității și sănătății în muncă
 (HGO943/2018)
09.11.2018
cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare
a industriei tehnologiei informației și a
ecosistemului pentru inovare digitală pe anii
2018-2023 și a Planului de acțiuni privind
implementarea acesteia
 (HGC904/2018)
09.11.2018
cu privire la aprobarea metodelor de prelevare
de probe  și a metodelor de analiză pentru
controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri
de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sînt
de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare
 (HGO1006/2018)
09.11.2018
cu privire la aprobarea Metodologiei controlului
de stat asupra activității de întreprinzător în baza
analizei riscurilor efectuat de către Agenția
Națională pentru Sănătate Publică
 (HGC1014/2018)
09.11.2018
Pagina precedentă Următoarea pagină
    Copyright © Ministerul Justitiei.