Ghidul utilizatorului
Status: 
Nr. Doc: 
Emis:    
Publicat:    
Publicat:   Nr:   
Text: 
în: 
Metoda:  Ascunde extrasele      
 
Parlamentul Republicii Moldova 
 Constituţia 
 Legile 
 Hotărîrile 
 Codurile 
Preşedintele Republicii Moldova 
Curtea Constituţională 
Curtea de Conturi 
Guvernul Republicii Moldova 
 Ordonanţele 
 Dispoziţiile 
 Hotărîrile 
Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice 
 
 
Acte internationale 
 Tratate 
 Acorduri 
 Conventii 
Banca Naţională a Moldovei 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
Autoritatile publice locale 
Alţi emitenţi  
   
Total găsite: 
TitluData publicarii
Pagina precedentă Următoarea pagină
pentru modificarea articolului 89 din
Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
 (LPC23/2019)
22.03.2019
pentru modificarea unor acte legislative
 (LPC26/2019)
22.03.2019
privind aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru
Reglementare în Energetică pentru anul 2019
 (HANRE46/2019)
22.03.2019
pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind normativele admise
de emitere a zgomotului și a vibrației la desfăşurarea activităților de
comerț interior
 (HGO181/2019)
22.03.2019
cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat
producerii farmaceutice și utilizării în medicină pentru anul 2019
 (HGO182/2019)
22.03.2019
privind aprobarea Planului măsurilor de supraveghere, control şi eradicare
a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019–2023
 (HGC185/2019)
22.03.2019
cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate
a federațiilor sportive naționale
 (HGC176/2019)
22.03.2019
cu privire la aprobarea modificărilor la
Ordinul ministrului finanțelor nr.118/2013
 (OMFC48/2019)
22.03.2019
cu privire la actualizarea/completarea Registrului monumentelor
Republicii Moldova ocrotite de stat
 (OMECC34/2019)
22.03.2019
cu privire la modificarea unor ordine ale ministrului educației
(de organizare funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic)
 (OMECCC232/2019)
22.03.2019
cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind modul de verificare
a solicitanţilor şi titularilor Autorizației de agent economic autorizat

 (OSVC41/2019)
22.03.2019
cu privire la transmiterea unui bun imobil
 (HGO180/2019)
16.03.2019
cu privire la alocarea mijloacelor financiare
 (HGO184/2019)
16.03.2019
cu privire la constituirea Comisiei de cercetare prealabilă
pentru declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor
de construcție, amenajare și acces la complexul arenei polivalente
de interes naţional
 (HGO188/2019)
16.03.2019
cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale
com. Cruzești încheiate la 31.12.2017
 (HKK9/2019)
16.03.2019
cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale
orașului Durlești încheiate la 31 decembrie 2017
 (HKK8/2019)
16.03.2019
cu privire la numirea în funcţie a doamnei Viorica BOAGHI
 (DGO13/2019)
16.03.2019
cu privire la conferirea gradului de calificare
 (DGO14/2019)
16.03.2019
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr.202
din 17 decembrie 2015 „Cu privire la aprobareaConsiliului
pentru Standarde de evidenţă contabilă în sectorul public”
 (OMFC47/2019)
16.03.2019
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1552/2002
pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
 (HGC189/2019)
16.03.2019
Pagina precedentă Următoarea pagină
    Copyright © Ministerul Justitiei.