Platforma lex.justice.md este actualizată pînă la 31 mai 2019.
Versiunea actualizată a Registrului de stat al actelor juridice este disponibilă la adresa: www.legis.md.

 Ghidul utilizatorului
Status: 
Nr. Doc: 
Emis:    
Publicat:    
Publicat:   Nr:   
Text: 
în: 
Metoda:  Ascunde extrasele      
 
Parlamentul Republicii Moldova 
 Constituţia 
 Legile 
 Hotărîrile 
 Codurile 
Preşedintele Republicii Moldova 
Curtea Constituţională 
Curtea de Conturi 
Guvernul Republicii Moldova 
 Ordonanţele 
 Dispoziţiile 
 Hotărîrile 
Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice 
 
 
Acte internationale 
 Tratate 
 Acorduri 
 Conventii 
Banca Naţională a Moldovei 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
Autoritatile publice locale 
Alţi emitenţi  
   
Total găsite: 
TitluData publicarii
Pagina precedentă Următoarea pagină
сu privire la înregistrarea persoanelor de încredere
ale Partidului Comuniștilor din Republica Moldova la
alegerile parlamentare din 24 februarie 2019
 (HCEC2300/2019)
31.05.2019
cu privire la acreditarea unui observator internațional
din partea Ambasadei Canadei în Republica Moldova cu sediul
la București în vederea monitorizării alegerilor
parlamentare
din 24 februarie 2019
 (HCEC2310/2019)
31.05.2019
cu privire la acreditarea experților electorali din partea
Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă
Comisia Electorală Centrală în vederea
monitorizării alegerilor
parlamentare
din 24 februarie 2019
 (HCEC2301/2019)
31.05.2019
cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea
Asociației obștești „Promo-LEX” pentru secțiile de votare constituite
în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor
parlamentare din 24 februarie 2019
 (HCEC2302/2019)
31.05.2019
cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea
Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor
parlamentare din 24 februarie 2019
 (HCEC2303/2019)
31.05.2019
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Anenii Noi
 (HCEC2313/2019)
31.05.2019
cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea
Asociației obștești Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova
în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
 (HCEC2304/2019)
31.05.2019
cu privire la acreditarea observatorilor internaționali
din partea Centrului pentru Dezvoltarea Sistemelor Electorale,
Reforme și Instruiri al Georgiei în vederea monitorizării alegerilor
parlamentare din 24 februarie 2019
 (HCEC2305/2019)
31.05.2019
cu privire la acreditarea observatorilor din partea
Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova
în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
 (HCEC2306/2019)
31.05.2019
cu privire la acreditarea unui observator internațional
din partea Ambasadei Irlandei  în Republica Moldova cu sediul
la București în vederea monitorizării alegerilor
parlamentare
 din 24 februarie 2019
 (HCEC2307/2019)
31.05.2019
cu privire la acreditarea observatorilor din partea
Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea
monitorizării alegerilor
parlamentare din 24 februarie 2019
 (HCEC2308/2019)
31.05.2019
cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea organizației
„World Peace Volonteers”
din Ghana în vederea monitorizării alegerilor
parlamentare din 24 februarie 2019
 (HCEC2309/2019)
31.05.2019
privind aprobarea Regulamentului cu privire
la auditul asigurătorilor (reasigurătorilor)
 (HCNPF19/3/2019)
31.05.2019
pentru modificarea anexei la hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 2128 din 23 ianuarie 2019
„Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din
partea Partidului Politic „Partidul Nostru”, a simbolului electoral și
confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia
Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”
 (HCECC2297/2019)
31.05.2019
pentru modificarea anexei la hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 2060 din 9 ianuarie 2019
„Privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat
 în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională
din partea Partidului Politic „Șor”, a simbolului electoral şi confirmarea
reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală
Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”
 (HCECC2298/2019)
31.05.2019
pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 2026 din 2 ianuarie 2019 „Privind demersul de
înregistrare a candidaţilor
la funcţia de deputat în Parlamentul
Republicii Moldova pentru circumscripția
națională din partea
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a simbolului
electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativîn Comisia
Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe
(trezorierul)”
 (HCECC2299/2019)
31.05.2019
referitor la confirmarea Ordinului președintelui CNPF
privind organizarea managementului instituțional
 (HCNPFC21/15/2019)
31.05.2019
cu privire la instituirea Comisiei pentru examinarea situației
terenurilor agricole incluse în anexa la Legea
nr. 668/1995 pentru
aprobarea Listei unităţilor ale căror
terenuri destinate agriculturii
rămîn în proprietatea statului
 (DGO30/2019)
31.05.2019
cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Lora GROSU
 (DGO23/2019)
31.05.2019
cu privire la eliberarea din funcţie
a domnului Ion BOUROȘ
 (DGO24/2019)
31.05.2019
Pagina precedentă Următoarea pagină
    Copyright © Ministerul Justitiei.