Ghidul utilizatorului
Status: 
Nr. Doc: 
Emis:    
Publicat:    
Publicat:   Nr:   
Text: 
în: 
Metoda:  Ascunde extrasele      
 
Parlamentul Republicii Moldova 
 Constituţia 
 Legile 
 Hotărîrile 
 Codurile 
Preşedintele Republicii Moldova 
Curtea Constituţională 
Curtea de Conturi 
Guvernul Republicii Moldova 
 Ordonanţele 
 Dispoziţiile 
 Hotărîrile 
Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice 
 
 
Acte internationale 
 Tratate 
 Acorduri 
 Conventii 
Banca Naţională a Moldovei 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
Autoritatile publice locale 
Alţi emitenţi  
   
Total găsite: 
TitluData publicarii
Pagina precedentă Următoarea pagină
cu privire la modificarea unei hotărâri
 (HCNPFC18/4/2019)
10.05.2019
privind modificarea unei ordonanțe 
 (OCNPFC18/2/2019)
10.05.2019
pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor
şi procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare
referitoare la zgomot pe aeroporturile din Republica Moldova
în cadrul unei abordări echilibrate
 (HGO246/2019)
10.05.2019
pentru aprobarea Regulamentului privind modul
de ţinere a registrelor contractelor de arendă
 (HGC228/2019)
10.05.2019
сu privire la executarea punctului 43 din Regulamentul
privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale
ale Republicii Moldova în domeniul asistenței administrative reciproce
în materie fiscală,  aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 1275 din
26 decembrie 2018
 (OMF71/2019)
10.05.2019
cu privire la aprobarea documentului normativ NCM D.02.04:2018
„Drumuri și poduri. Normativ pentru întreținerea drumurilor naționale
pe criterii de performanță”
 (OMEI6/2019)
10.05.2019
cu privire la încetarea activității notarului Levința Valentina
 (OMJ113/2019)
10.05.2019
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor
în Ordinul nr.122/2015
 (OMFC64/2019)
10.05.2019
cu privire la alinierea la măsurile restrictive
internaţionale ale Uniunii Europene
 (OMAEIE65-S-04/2019)
10.05.2019
cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare
a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018
 (OSFS164/2019)
10.05.2019
privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de comunicare
 a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat
 (OSFS194/2019)
10.05.2019
pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 2170 din 28 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a
candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
pentru circumscripția națională din partea Partidului Regiunilor din
Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului
cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a
persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”
 (HCECC2231/2019)
03.05.2019
referitoare la retragerea licenţelor unor AEÎ
 (HCNPF17/11/2019)
03.05.2019
cu privire la eliberarea licenței SRL „VIA SCOPE”
 (HCNPF17/12/2019)
03.05.2019
pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1979 din 21 decembrie 2018
„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei
electorale uninominale nr. 45, municipiul Comrat”
 (HCECC2245/2019)
03.05.2019
pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1965 din 21 decembrie 2018
„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției
electorale uninominale nr. 31, municipiul Chișinău”
 (HCECC2244/2019)
03.05.2019
cu privire la celebrarea, în anul  2019, a Zilei Familiei
 (DGO19/2019)
03.05.2019
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 455/2017
cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului
Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural
 (HGC249/2019)
03.05.2019
privind completarea Ordinului ministrului finanţelor
nr.205 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la modul de achitare
şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul
trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019”
 (OMFC66/2019)
03.05.2019
pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale
nr. 1982 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea
Consiliului electoral  al circumscripţiei electorale uninominale
nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender”
 (HCECC2246/2019)
03.05.2019
Pagina precedentă Următoarea pagină
    Copyright © Ministerul Justitiei.